Let op: er zijn gewijzigde diensten na sluitingstijd, Lees hier meer.

V

 • Vaccinatie
 • Vaccinaties bij konijnen
 • Vaccineren of titeren?
 • Vakantie en huisdieren
 • Verharen
 • Vermiste huisdieren
 • Verzekering (ziektekosten)
 • Vlooien
 • Voeding hond en kat
 • Voortplanting hond
 • Voortplanting kat
 • Vuurwerk en de jaarwisseling

Vaccinatie

Vaccinatie

Wat is een vaccinatie of inenting

Vaccinatie is mogelijk tegen een aantal ziekten waarbij een ziekteverwekker van buitenaf het lichaam binnendringt, via de luchtwegen, via de bek en soms via wondjes.
Na contact met ziekteverwekkers, zoals bijvoorbeeld virussen, reageert het lichaam met de vorming van antistoffen en/of de vorming van afweercellen. Maar ondertussen maakt de patiënt een periode van ziekte door die in sommige gevallen zelfs fataal afloopt. Als de patiënt de ziekte overleeft zullen de afweerstoffen en/of de afweercellen, als die  dezelfde ziekteverwekker opnieuw tegenkomen,  de ziekteverwekker snel neutraliseren. Het dier wordt op dat moment niet ziek.
Een vaccinatie imiteert dit proces. In een vaccin is het deel van de ziekteverwekker dat de weerstandsreactie oproept behouden en is het deel dat ziekte veroorzaakt onwerkzaam gemaakt.
Nadat het vaccin is ingespoten reageert het lichaam met opbouw van antistoffen zonder dat er sprake is van ziekteverschijnselen. Deze antistoffen blijven een à drie jaar aanwezig, maar soms ook langer.

Tegen welke ziekten kan gevaccineerd worden?

Honden

Hondenziekte
Verschijnselen zijn acuut en ernstig, met o.a. hoge koorts, diarree, ontstoken ogen, longontsteking en hersenverschijnselen, met vrijwel altijd een dodelijk verloop.
Besmettelijke leverziekte
Vooral voor jonge dieren een, door de ernstige verstoring van de leverfunctie, vaak zeer snel dodelijk verlopende ziekte. Soms zijn de verschijnselen milder en kan een hond herstellen.
Parvovirusdiarree
De ziekte gaat samen met hoge koorts, braken, bloederige diarree en grote kans op uitdroging. Vooral bij jongere dieren, maar bij iedere hond met onvoldoende weerstand kan het verloop levensbedreigend zijn. Het virus verspreidt zich via ontlasting.
Ziekte van Weil (leptospirose)
De bekendste is de vorm die via rattenurine wordt overgebracht en dus kan voorkomen in en bij water waarin ratten kunnen zitten. Deze ziekte is ook gevaarlijk voor de mens. Een andere vorm van leptospirose wordt via urine van hond op hond overgebracht. Ook bestaan er vormen van Leptospirose die door muizen worden overgebracht. De ziekteverschijnselen berusten vooral op de ernstige gevolgen van een stoornis in lever- en nierfunctie en het verloop is vaak dodelijk.
Kennelhoest
De oorzaak hiervan is een combinatie van virussen (o.a. het para-influenza virus), een bacterie (Bordetella) en vaak ook invloed van de omstandigheden waarin veel honden bij elkaar zijn, zoals in pensions. De ziekte uit zich vooral door een hinderlijke hoest, meestal zonder echt ernstige ziekteverschijnselen, maar vaak wel in een nogal hardnekkige vorm.
Hondsdolheid (rabiës)
Een zeer ernstige, ook voor de mens levensgevaarlijke ziekte met zenuwverschijnselen. Verspreiding gaat via speeksel, vooral via bijtwonden. In Nederland komt hondsdolheid tegenwoordig niet voor.

Vaccinatieschema voor honden:

6 weken leeftijd hondenziekte en parvo
9 weken leeftijd parvo, ziekte van weil en kennelhoest *)
13 weken leeftijd cocktail **)
op 1 jarige leeftijd cocktail
daarna 2 jaren achtereen jaarlijkse ziekte van weil
op 4 jarige leeftijd cocktail
daarna 2 jaren achtereen ziekte van weil en het derde jaar weer een cocktail


*) kennelhoest: het parainfluenzavirus en de bordetellabacterie (neusdruppelenting)

Aangezien veel pups naar een puppycursus gaan of op andere wijze met andere pups in contact komen, adviseren wij pups op een leeftijd van 9 weken tegen kennelhoest te laten vaccineren.
Voor volwassen honden is de kennelhoestenting voornamelijk nodig is als de hond in pension gaat of veel in een groep honden verblijft zoals bij de hondenclub, uitlaatservice of creche. Als voordurende bescherming gewenst is, moet de neusdruppelenting jaarlijks worden herhaald.

**) hondenziekte, parvo, leverziekte, parainfluenza, ziekte van weil.

Van de bescherming tegen hondenziekte en parvo is bij het door Dierenkliniek Duurstede gebruikte vaccin komen vast te staan dat het gedurende drie jaren een goede bescherming geeft tegen deze twee ziekten. Vandaar dat wij de tussentijden tussen de grote cocktailentingen vanaf 2008 verlengd hebben van 2 naar 3 jaar.
Dit geldt nadat de hond de juiste puppy-entingen gehad heeft en daarna op 1 jarige leeftijd een cocktail enting heeft gehad.

Let op: Als uw hond niet in onze kliniek gevaccineerd is, dan is er mogelijk gebruik gemaakt van een vaccin met ook voor hondenziekte en parvo een werkingsduur van slechts 1 jaar.
Tegen ziekte van Weil moet altijd jaarlijks worden gevaccineerd.

De hondsdolheid vaccinatie is alleen nodig (en dan ook verplicht) bij bezoek aan het buitenland.
Zie voor verdere informatie Vakantie en huisdieren.

Katten

Kattenziekte
Een acuut, zeer ernstig ziektebeeld, met diarree, koorts, bloedarmoede en zeer snel uitdrogings-verschijnselen. Kattenziekte heeft vrijwel altijd een dodelijk verloop.
Niesziekte
Het meest kenmerkende verschijnsel is niezen. Verder varieert het ziekte beeld van een milde vorm waarin naast het niezen nauwelijks verschijnselen merkbaar zijn tot een ernstige vorm met zowel ontsteking van de neusholte als ontsteking van ogen, keel en mondholte. In de ernstiger vorm voelt de kat zich ook echt ziek, heeft koorts en wil niet eten en drinken. Meestal zal ook zo’n kat met een goede behandeling gelukkig kunnen herstellen, bij uitzondering kan de infectie tot de dood leiden. Soms blijven herstelde dieren nog zeer langdurig niezen. Soms zien we andere symptomen zoals huidontstekingen of gewrichtsontstekingen.
Hondsdolheid
Voor de kat geldt hetzelfde als bij de hond.


Kitten met niesziekte.

Vaccinatieschema voor katten:

9 weken leeftijd katten- en niesziekte
12 weken leeftijd katten- en niesziekte
op 1 jarige leeftijd katten- en niesziekte
daarna 2 jaren achtereen niesziekte
op 4 jarige leeftijd katten- en niesziekte
daarna 2 jaren achtereen alleen niesziekte en het derde jaar weer katten- en niesziekte


Van het door Dierenkliniek Duurstede gebruikte vaccin is komen vast te staan dat het gedurende drie jaren een goede bescherming tegen kattenziekte geeft. Vandaar dat wij de tussentijden tussen de vaccinaties tegen kattenziekte vanaf 2009 verlengd hebben van een naar drie jaar.

Dit geldt alleen als de kat op tenminste 1-jarige leeftijd tegen kattenziekte is gevaccineerd.
Let op: Als uw kat niet in onze kliniek gevaccineerd is, dan is er mogelijk gebruik gemaakt van een vaccin dat ook voor kattenziekte maar een werkingsduur van een jaar heeft.
Tegen niesziekte moet altijd jaarlijks worden gevaccineerd.

De hondsdolheidenting is alleen nodig (en dan ook verplicht) bij bezoek aan het buitenland.

Waarom vaccineren?

Uiteraard vooral omdat vaccinatie de grootste zekerheid geeft dat een huisdier niet één van de genoemde ernstige ziekten zal oplopen.
Daarnaast is het resultaat van het regelmatig vaccineren dat de betreffende virussen steeds minder voorkomen. De kans om in Nederland katten- of hondenziekte op te lopen is daardoor gelukkig veel kleiner dan vroeger.
Als we echter zouden stoppen met vaccineren, dan zou een aantal virussen binnen korte tijd weer op grote schaal voorkomen en net als vroeger een bedreiging vormen voor de gezondheid van onze huisvrienden.

Titeren of vaccineren?

Tegenwoordig wordt ons vaak gevraagd of wij ook titeren. Wat houdt dat in: titeren? Hieronder wordt verstaan een bloedonderzoek waarbij de hoeveelheid afweerstoffen tegen een bepaalde ziekte wordt vastgesteld. Daarmee kan dan bepaald worden of een dier weer aan een vaccinatie toe is. Titeren is tegenwoordig ook mogelijk bij Dierenkliniek Duurstede. Klik hier voor meer informatie.

01-12-2017

 

Vaccinaties bij konijnen

Vaccinaties bij konijnen

Ziekten waar tegen gevaccineerd kan worden:

Myxomatose

Deze ziekte gaat gepaard met een sterke zwelling van oogleden, oren en in een later stadium andere delen van het lichaam. Het konijn sterft na één tot drie weken. Besmetting vindt plaats via stekende insekten, maar is ook mogelijk door zgn. gezonde dragers (konijnen die het virus wel verspreiden, maar niet ziek zijn.)

VHD (Viraal Haemorrhagisch Syndroom)

De ziekte kan, nog voor dat andere verschijnselen merkbaar zijn, binnen enkele uren tot sterfte leiden. Of het konijn krijgt koorts, bloederige uitvloeiing uit de neus, benauwdheid en sterft na enkele dagen. Besmetting vindt plaats door direct of indirect contact met besmette dieren (mogelijk ook wilde konijnen) en bijvoorbeeld ook via besmet voer (zoals buiten geplukt groenvoer).

Vaccinatie

Sinds 2012 is er een nieuw vaccin voor konijnen. Voorheen organiseerde Dierenkliniek Duurstede speciale entdagen voor konijnen. De reden hiervoor was dat het Myxomatosevaccin in flesjes van 10 doses waren verpakt en steeds zo snel mogelijk (binnen enkele uren) gebruikt diende te worden.  Inmiddels heeft de firma MSD-Animal Health een nieuw combinatievaccin tegen Myxomatose en VHD op de markt gebracht in één dosisverpakking.  Daarmee is het niet meer nodig om op speciale tijden de konijnen te vaccineren maar kunt u uw konijn gewoon tijdens het normale inloopspreekuur ter vaccinatie aanbieden.  Een prettige bijkomstigheid voor uw konijn: hij krijgt maar één prikje in plaats van de gebruikelijke twee! En dit nieuwe vaccin heeft bovendien een geregistreerde beschermingsduur van een heel jaar! De beste tijd om uw konijn ter vaccinatie aan te bieden is in het voorjaar.  De minimale leeftijd voor vaccinatie is vijf weken. Veiligheidsstudies in de eerste twee weken van de dracht en studies naar de beïnvloeding van de vruchtbaarheid bij fokrammen zijn niet uitgevoerd en daarom dient vaccinatie van deze dieren te worden heroverwogen.  Afgelopen zomer zijn zeer veel konijnen (vooral wilde) in Wijk bij Duurstede en omgeving gestorven aan Myxomatose. Een jaarlijkse vaccinatie is dus zeker op zijn plaats!

01-04-2012

Vaccineren of titeren?

Vaccineren of titeren?

De laatste jaren neemt de belangstelling, onder invloed van informatie die op de sociale media zijn verschenen, voor titeren toe.

Wat is titeren?

Onder titeren wordt verstaan een bloedonderzoek waarbij de hoeveelheid afweerstoffen tegen een bepaalde ziekte wordt vastgesteld, met de bedoeling dat gekeken wordt of op dat moment een vaccinatie noodzakelijk is of juist opgeschort kan worden.

Voor een aantal ziekten is dat inderdaad goed mogelijk: Kattenziekte bij katten en hondenziekte, besmettelijke leverontsteking en Parvovirose bij honden. Titeren is helaas zinloos voor Leptospirose (hond) en voor Niesziekte (kat). De gedachte om te titeren in plaats van te vaccineren wordt ingegeven door de gedachte dat het toedienen van vaccins onnatuurlijk is en dat dat ongewenste effecten op de gezondheid van het dier zou kunnen hebben. Bovendien is bekend dat sommige dieren veel langer beschermd blijven na vaccinatie dan de drie jaar die de fabrikant aangeeft. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de kans op ongewenste neveneffecten van vaccinaties beneden de 1 % is en dat de kans op (zeer) ernstige bijwerkingen nog veel kleiner is. De meest genoemde bijwerkingen zijn pijn en zwelling op de injectieplaats en algemeen ziek zijn gedurende ongeveer één etmaal.

Wanneer heeft het zin om een huisdier te titeren?

Pups en kittens worden meestal geboren met een behoorlijke hoeveelheid afweerstoffen die ze via de placenta tijdens de dracht van de moeder hebben meegekregen. Bovendien krijgen ze afweerstoffen met de biest (de eerstedags melk). Deze zogenaamde maternale antistoffen verdwijnen in de loop van enkele weken of maanden. Ze interfereren met de door de dierenarts toegediende vaccins waardoor het effect van de vaccinaties niet 100 % betrouwbaar is. Daarom kan het zinvol zijn om minimaal 2 weken na de laatste vaccinatie door middel van titeren te controleren of de pup of kitten voldoende bescherming heeft gekregen voor het eerste levensjaar. Er is in dit geval sprake van titeren in aanvulling op en ter controle van een vaccinatieprogramma. Deze controle is ook zinvol bij dieren met een onbekende of onbetrouwbare vaccinatiestatus, zoals dieren die zijn geïmporteerd.

Waar ook veel belangstelling voor is, is het titeren als alternatief voor een vaccinatie. Dat kan voor het eerst op 1-jarige leeftijd. Als dan blijkt dat de titers hoog genoeg zijn, dan kan vaccinatie tegen Hondenziekte, Parvovirus en Hepatitis (hond) en tegen Kattenziekte (kat) één jaar worden uitgesteld, waarna alsnog een vaccinatie dient plaats te vinden of opnieuw een titerbepaling. Dit kan zo jaarlijks herhaald worden, totdat de titer te laag is geworden, waarna alsnog een vaccinatie noodzakelijk is. Als een hond of kat wederom een vaccinatie tegen bovengenoemde ziektes heeft gehad (bijvoorbeeld op 1-jarige leeftijd of later), kan volstaan worden met het eenmaal per 3 jaar titeren als alternatief voor de driejaarlijkse vaccinaties. Op het moment dat een titer te laag is, dient het dier alsnog te worden gevaccineerd. Voor de hond bestaan er geen gescheiden vaccins voor Hondenziekte en Hepatitis. Dat betekent dat als voor één van deze twee ziektes de titer te laag is, dat dan alsnog een cocktailvaccinatie gegeven moet worden. LET WEL: de vaccinaties tegen Leptospirose (hond) en tegen Niesziekte (kat) blijven jaarlijks altijd noodzakelijk!

Titeren is ook mogelijk bij Dierenkliniek Duurstede. Hebt u hier belangstelling voor, dan zijn we graag bereid u te helpen!

01-12-2017

Vakantie en huisdieren

Vakantie en huisdieren

Om de vakantie ook voor uw huisdier prettig te laten verlopen hebben wij de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden eens op een rijtje gezet.

Katten

Voor katten is het meest gebruikelijke (en vaak ook de beste) mogelijkheid: thuis laten verzorgen door buren of andere bekenden. Katten kunnen meestal goed alleen zijn en ze voelen zich het beste thuis op hun bekende plekje.

Voor verblijf in een dierenpension is een goede bescherming tegen katten- en niesziekte nodig. De inenting hiertegen moet minimaal twee weken en maximaal één jaar van tevoren gegeven zijn. Als uw kat door ons gevaccineerd is en u heeft jaarlijks aan onze oproep voor inenting gehoor gegeven, is aan deze voorwaarden voor verblijf in een pension voldaan. Voor verblijf in een druk kattenpension wordt een extra vaccinatie tegen Bordetella bronchiseptica sterk aangeraden. Deze bacterie kan ook ernstige Niesziekte bij katten veroorzaken. Het gebruikte vaccin is een neusdruppel waarin levende, verzwakte bacteriën zitten die zorgen voor een lokale productie van veel afweerstoffen in de voorste luchtwegen.
De meeste katten houden niet echt van reizen. Voor een enkele kat zal het echter niet bezwaarlijk en zelfs wel leuk zijn om met u mee op vakantie te gaan.
Voor vakanties binnen Nederland is alleen de al genoemde bescherming tegen kattenziekte en niesziekte van belang.  Voor het buitenland geldt een entverplichting tegen Rabiës (Hondsdolheid) en de kat moet voorzien zijn van een chip (geregistreerd natuurlijk) en een EU-dierenpaspoort.

Honden

Veel vaker dan katten gaan honden met plezier met u mee op vakantie. Vooral wandelvakanties worden door de meeste honden erg op prijs gesteld.
Thuis laten verzorgen kan alleen als de verzorgers in uw huis komen wonen. Er zijn organisaties die voor dit doel mensen met elkaar in contact brengen.
Voor een hond komt het ‘uit logeren gaan’ bij bekenden ook in aanmerking; vaak is dat voor de hond gezelliger dan verblijf in een dierenpension.

De meeste honden passen zich echter ook uitstekend aan bij de pensionomstandigheden, vooral als ze graag met soortgenoten optrekken.
Een groot aantal honden bij elkaar betekent wel een groter risico op infectieziekten.
Tegen hondenziekte, parvo en ziekte van Weil moet uw hond toch altijd door de regelmatige vaccinatie beschermd worden en voor het verblijf in een pension is dat ook een voorwaarde.
In een pension is er een extra risico voor het oplopen van Besmettelijke Hondenhoest (vroeger Kennelhoest genoemd, een hinderlijke keelontsteking). Daarom is het verstandig een hond die naar een pension gaat hiertegen te laten inenten. De vaccinatie waaraan wij de voorkeur geven is een neusdruppelenting, minstens één week en maximaal één jaar van te voren.

Robs Dierenhotel Dijkzicht Wijk bij Duurstede 0343-572272
website: www.dijkzicht.com
Dierenpension De Grebbehof Rhenen 0317-415321
website: www.grebbehof.nl
Dierenasiel De Hazenberg Amerongen 0343-491231
Zeister Dierentehuis Austerlitz 0343-451584

Neemt u uw hond mee naar het buitenland? Dan zijn de volgende drie zaken verplicht:

een identificatie door middel van een chip
een rabiës(hondsdolheid) vaccinatie
een Europees dierenpaspoort

Geldigheidsduur rabiësentingen

Volgens de EU-regels is de geldigheidsduur van de vaccinatie dezelfde als de werkingsduur die door de fabrikant van het vaccin wordt opgegeven. Bij het vaccin dat wij gebruiken, is dat drie jaar.
Als een dier voor de eerste keer wordt gevaccineerd is de vaccinatie na 21 dagen geldig, als een vervolgvaccinatie tijdig wordt gegeven loopt de geldigheid zonder wachttijd door.
Als dieren bij de eerste vaccinatie jonger dan één jaar zijn houden wij een geldigheidsduur van één jaar aan.
Voor Groot-Brittannië, Noorwegen en Zweden is er een verplichting om uw hond te laten ontwormen door een dierenarts, vlak voor vertrek. Voor landen buiten de EU gelden vaak nog meer verplichtingen. Wij kunnen u daarover informeren.

Gezondheidsrisico’s in het buitenland

Er zijn tal van ziekten in het buitenland die in Nederland (nog) niet voorkomen en waartegen het verstandig is om maatregelen te nemen.
Diverse ziekten worden door teken overgebracht, zoals Babesios, Ehrlichiosis en Borreliose. Het is dus verstandig om, voordat u op vakantie gaat, een tekenmiddel te gaan gebruiken. Het beste is om te kiezen voor een middel dat Permethrin bevat, omdat dit middel veel tekenbeten kan voorkomen. Er zijn ook middelen op de markt die pas werken als de teek bloed heeft opgezogen. Daarmee kan dus niet voorkomen worden dat ziektes worden overgedragen door de teek op zijn gastheer. Geen enkel tekenmiddel beschermt 100 %. Het is dus verstandig om een tekenpincet mee te nemen en uw hond (en ook uzelf) dagelijks te controleren op de aanwezigheid van teken en deze direct te verwijderen.
In het Middellandse Zeegebied komen zandvliegjes voor die Leishmaniasis kunnen overbrengen. Deze zandvliegjes leven vooral in de buurt van de kust en van meren en zijn vooral in de schemeruren actief. Het is dus verstandig om in de schemeruren uit de buurt van water te blijven. De middelen die Permethrin bevatten hebben ook een afwerend effect tegen deze zandvliegjes.
In grote delen van Frankrijk en Zuid-Europa komt Hartworm voor, een levensbedreigende parasiet die overgebracht wordt door muggen. Het gebruik van een middel om hartwormlarven af te doden is erg belangrijk, omdat dieren die besmet zijn door volwassen hartwormen, niet meer behandeld kunnen worden.
Na thuiskomst is het verstandig om uw huisdier te ontwormen met een ontwormingsmiddel dat Praziquantel bevat. Dit middel doodt lintwormen, zoals de Vossenlintworm die erg gevaarlijk is voor mensen.

Wordt uw hond ziek tijdens uw vakantie? Consulteer dan tijdig een dierenarts! Sommige ziekten kunnen zeer snel en dodelijk verlopen. Denk bijvoorbeeld aan Babesios die door teken wordt overgebracht. De symptomen zijn koorts en bloedplassen. Een zieke hond kan dan binnen twee dagen komen te overlijden. Een snelle behandeling is levensreddend!

Sommige honden hebben last van Reisziekte en dat is zeer vervelend voor uw hond, maar minstens even vervelend voor het baasje. Maropitant  is een modern diergeneesmiddel dat de braakreflex sterk onderdrukt zonder dat er sufheid optreedt (dat is een bijwerking van de al langer bestaande middelen tegen Reisziekte). Deze tabletten dienen minimaal één uur tot maximaal tien uur voor vertrek toegediend te worden en ze hebben een werkingsduur van 12 a 24 uur.

Het is verstandig, zowel voor uw hond als voor uzelf, in het buitenland het contact met zwerfhonden te vermijden.

Tip: Zorg altijd voor een goede vlooienbestrijding op al uw huisdieren, om ook tijdens uw afwezigheid uw huis tegen een vlooien-besmetting te beschermen.

01-07-2016

Verharen

Verharen

Honden en katten hebben nu eenmaal een harige vacht en alle eigenaren kennen de gevolgen daarvan: verharen. Verharen is een normaal natuurlijk proces. Ook haren hebben een beperkte levensduur en voor elke nieuw gevormde haar moet er wel een oude uitvallen. Het meest natuurlijke patroon van verharen bij onze huisdieren is: in het voorjaar en najaar binnen een vrij korte tijd de hele vacht wisselen, zomers een dunnere jas aan, ‘s winters een dikkere. Dit proces ontstaat onder verschillende invloeden, waaronder de temperatuur. Uiteraard is in het Nederlandse klimaat aan de temperatuur niet altijd even duidelijk af te lezen of het zomer of winter is. Bovendien brengen de meeste huisdieren veel tijd binnenshuis door, waardoor de omgevings-temperatuur zomers en ‘s winters vergelijkbaar is. Alleen al hierdoor zal het verharen verspreid over het jaar in zekere mate voorkomen en niet meer twee kortere periodes van heftige verharing.

Bij de andere invloeden op het verharen behoren ook zeker voeding en vitamines en de mogelijke aanwezigheid van huidaandoeningen. Een gezonde hond of kat, die alleen of voornamelijk compleet voer eet zal niet snel een tekort aan vitamines etc. hebben waardoor erg verharen kan worden verklaard. Bij oudere dieren of patiënten, waarbij de opname van voedingsstoffen verminderd is of als er een abnormaal verlies van bepaalde stoffen is, zou dat wel het geval kunnen zijn. Als er geen jeuk is, geen korstjes op de huid, geen kale plekken of abnormaal dunne beharing dan zal er ook geen huidaandoening in het spel zijn.

Als er dus geen enkele andere klacht is dan het verharen en de vacht er goed uit blijft zien dan is er eigenlijk niets aan de hand. Behalve natuurlijk dat haaruitval in huis overlast veroorzaakt. De gezondheid van het dier is niet in het spel en het verharen laat zich dan ook lastig beïnvloeden. Er zijn verschillende producten op de markt die gunstig zouden zijn voor het verharingsproces. Het resultaat hiervan is echter sterk wisselend. Een van de producten waarvan wij vaak wel een gunstig effect zien is Biotine KH, een poeder dat met het eten ingegeven kan worden. Als u dat eens wilt proberen kan het vrij in de kliniek gehaald worden. De overlast van de haren kan natuurlijk ook worden tegengegaan door goed te borstelen. Een goede vachtverzorging bevordert bovendien de conditie van huid en vacht. Voor kortharige dieren is gebruik van een rubber borstel het beste. Bij een langharige vacht worden losse haren goed verwijderd met een borstel met pennetjes, zonodig gevolgd door kammen. Als dieren er niet bang voor zijn kan de stofzuiger direct op de hond (en misschien zelfs bij een enkele kat) een handig hulpmiddel zijn. Wassen is alleen nodig als een hond zich echt vuil gemaakt heeft. Een gezonde vacht wordt door borstelen voldoende gereinigd.

01-02-2007

Vermiste huisdieren

Vermiste huisdieren

Wat te doen als u een huisdier kwijtgeraakt bent

Natuurlijk zelf gaan zoeken, vragen aan voorbijgangers en omwonenden of ze het dier hebben gezien en of ze op willen letten, briefjes ophangen bij supermarkten, dierenarts, dierenwinkel, etc. Meldt daarnaast de vermissing bij de dierenartsen in het gebied, het dierenasiel in de buurt en bij Amivedi. U geeft de vermissing door aan dierenartsen in de buurt Als wij in de kliniek weten dat uw dier vermist is kunnen wij het aan u doorgeven als er iemand komt met een gevonden kat of hond die aan de beschrijving voldoet.  U meldt daarnaast de vermissing bij Amivedi en bij het dierenasiel in de buurt. Als iemand die een dier vindt dat ook aan Amivedi doorgeeft, kan de coördinator in een bepaald gebied heel snel zien dat mogelijk uw kat of hond gevonden is en u met de vinder in contact brengen. Of degene die het dier vindt brengt het naar een dierenasiel. Een asiel kan dan ook via uw eigen melding of via Amivedi de eigenaar snel kunnen vinden.

Wat te doen als u een huisdier vindt

Als u een (gewond) dier vindt: U kunt dan altijd met een gevonden huisdier bij ons terecht. Wij nemen zonodig het dier op en zorgen voor de eerste hulp en verzorging. Via onze eigen notities en via Amivedi proberen wij zo snel mogelijk de eigenaar te vinden. Lukt dat niet snel genoeg, dan wordt een kat of hond in het dierenasiel ondergebracht.

Als u langs de weg een dier aantreft dat een ernstige aanrijding niet heeft overleefd: U kunt het dier dan zelf bij ons in de kliniek brengen of u belt de gemeentewerf om te melden dat u op een bepaalde plaats een dood dier heeft zien liggen. De gemeente zorgt dan dat het dier bij ons in de kliniek gebracht wordt. Wij noteren de beschrijving en de vindplaats en geven deze gegevens ook aan Amivedi door.

Bij gevonden dieren met een tatoeage of een chip verloopt het opsporen van de eigenaar veel sneller. Bij de diergegevens in onze computer wordt ook een tatoeage- of chip nummer vermeld, zodat wij de eigenaar van een gevonden dier heel snel kunnen vinden. De identificatienummers worden ook centraal in Nederland geregistreerd, zodat ook bijvoorbeeld een dierenasiel buiten uw eigen woonplaats de gegevens van de eigenaar kan opvragen.

De STICHTING AMIVEDI is een belangrijke schakel bij het in contact brengen van de eigenaar van een vermist huisdier en de vinder. Het is allemaal werk van vrijwilligers en de onkosten van de organisatie worden door donateurs bijeengebracht. Voor het melden van vermiste en gevonden dieren in Wijk bij Duurstede en omgeving is het telefoonnummer 0343 – 575889 of 578606.  Ook bij gevonden of vermiste vogels, konijnen en andere diersoorten mag u dit nummer bellen.

Amivedi heeft ook een internetsite waar u meer informatie kunt vinden.

01-02-2007

Verzekering (ziektekosten)

Verzekering (ziektekosten)

Meerdere verzekeringsmaatschappijen kunnen uw hond of kat verzekeren tegen ziektekosten. Ook voor konijnen is er tegenwoordig een ziektenkostenverzekering. Voor het vinden van de verschillen tussen de verzekeringen is het nodig nauwkeurig de voorwaarden, vergoedingen en premies op een rijtje te zetten. Pas na vergelijking kunt u als diereigenaar beslissen of u uw huisdier wilt verzekeren tegen ziektekosten en aan welke verzekeraar u dan de voorkeur geeft. Wij hebben geprobeerd wat karakteristieken van deze verzekeringen op een rijtje te zetten.

De premies zijn afhankelijk van de leeftijd bij het begin van de verzekering en bij honden ook van het volwassen gewicht. Naarmate een dier ouder is, is de premie hoger. Ook moet meer premie betaald worden naarmate het volwassen gewicht van de hond hoger is, omdat de kosten van verschillende behandelingen (operaties, benodigde hoeveelheid medicijnen per dag) dan ook hoger zijn.

Meestal is er sprake van een keuze in het verzekeringspakket, een basispakket of een uitgebreider pakket met een ruimere dekking. In de basisverzekeringen worden preventieve behandelingen zoals vaccinaties, vlooien- , teken- en wormenmiddelen niet vergoed. Ook castratie en sterilisatie vallen niet onder de basisdekking. Bij katten zullen de kosten samenhangend met erfelijke aandoeningen altijd worden vergoed. Ook bij de hond is dat voor de meeste erfelijke aandoeningen het geval. De meeste (basis-)verzekeringen sluiten bij honden echter de diagnose en/of behandeling van alle aandoeningen van ellebogen en heupen uit, soms ook als deze niet door een erfelijke aandoening zijn ontstaan.

In het algemeen liggen de maandbedragen van de premies voor de basisverzekeringen voor katten op zeven tot tien euro en voor honden is er een variatie van ongeveer 10 tot rond de 20 euro. De maandpremies voor de uitgebreidere pakketten komen uit op bedragen die per maand 5 tot 15 euro hoger liggen. Contracten kunnen voor de duur van één jaar of voor een langere periode worden afgesloten; bij een langere contractsduur is de premie lager. Bij een langlopend contract is de leeftijdscategorie waarmee de hond of kat de verzekering instapt meestal ook bepalend voor de latere premie, in sommige gevallen kan het zijn dat een dier bij een verandering in de verzekering in een andere categorie terecht komt.

Om verzekerd te zijn moet een dier gechipt zijn. Als dat nog moet gebeuren, dan worden de kosten daarvan meestal door de verzekering vergoed. De verzekeringen kennen een maximum dat per jaar per dier wordt vergoed. Dit bedrag varieert, maar ligt op een niveau van 2000 tot 3000 euro per jaar. Er is meestal sprake van een eigen bijdrage in de kosten. Dat kan een percentage van de te declareren kosten zijn of een vast bedrag per behandeling of per declaratie.

Van de belangrijkste verzekeringsmaatschappijen hebben wij in de kliniek een folder met uitgebreide informatie. Uiteraard kunt u ook op de websites van de verzekeringsmaatschappijen alle informatie vinden.

11-07-2013

Vlooien

Vlooien

Kleine bruine, springende diertjes tussen de haren van de hond of de kat betekent: vlooien. Maar ook als u ze niet vindt, sluit dat een vlooienbesmetting niet uit. Uw oog valt maar op een klein stukje huid en een vlo is heel snel een stukje verder op. Bovendien brengt de vlo maar een klein deel van zijn leven door op de gastheer. Eitjes en larfjes bevinden zich altijd in de omgeving van een dier, in uw huis dus.
Vlooien verraden hun aanwezigheid vaak door de aanwezigheid van vlooienpoep, zwart-bruine korrels tussen de haren.

Soms vindt u op de ligplaats van een dier speldenknop kleine witte bolletjes, de vlooieneitjes. De vlo moet, om zich voort te kunnen planten, bloed zuigen bij een hond of kat.
Bij honden en katten met een vlooienallergie wordt een enkele vlooienbeet gevolgd door een allergische reactie, die dagenlang een geïrriteerde huid en jeuk veroorzaakt.
Een ander gevolg van de vlooien kan het overbrengen van een lintworm zijn. De vlo is de zogenaamde tussengastheer voor de lintworm en de hond of kat kan besmet worden als er, met het reinigen van de eigen vacht, een vlootje wordt opgegeten.

Vlooien kunnen drager zijn van vervelende ziekteverwekkers, zoals de bacterie die Kattenkrabziekte veroorzaakt . Katten kunnen, door het schoonlikken van de eigen vacht, vlooienpoepjes in de mond krijgen die deze bacteriën bevatten. Vervolgens kan een ieder, die door de kat gelikt (of gekrabd) wordt, Kattenkrabziekte oplopen.

Vlooienbestrijding is dus belangrijk; bij allergische dieren moet de vlooienbestrijding er bovendien op gericht zijn om iedere vlooienbeet te voorkomen. Vlooien moeten zowel in het huis als op de dieren (alle honden en katten in een huis) worden bestreden.

Producten

Voor de bestrijding van vlooien zijn er tal van producten in de handel met sterk uiteenlopende effectiviteit. Er bestaan vlooienbanden, vlooiendruppels, tabletten en er bestaat ook een injectiepreparaat die gedurende een half jaar de voortplanting van vlooien blokkeert (alleen voor katten). Vlooienbestrijding dient het hele jaar plaats te vinden, omdat vlooien zich binnenshuis gewoon kunnen blijven voortplanten.

Interieurspray tegen vlooien

Middelen speciaal voor bestrijding van de vlooien in het huis leveren wij nog maar zelden. Met gebruik van een goed middel op het dier wordt de vlooienbesmetting in huis bijna altijd voorkomen.
Indien u, al of niet door onvoldoende vlooienbestrijding, toch geconfronteerd wordt door een vlooienplaag, dan kan een interieurspray uitkomst bieden. Er dient dan wel bedacht te worden dat die spray alleen volwassen vlooien en (als het een goede spray betreft) ook de larfjes, maar er bestaat geen effectief middel tegen de vlooienpopjes. Deze zullen dus, ondanks een spraybehandeling van het huis, toch de komende weken blijven uitkomen en de vlooien zullen u en/of uw huisdier bespringen.

Welke keuze u maakt uit de beschikbare vlooienbestrijdingsmiddelen hangt af van de huiselijke situatie en van uw persoonlijke voorkeur.
Aarzelt u niet hierover ons advies te vragen. Zowel de dierenartsen als de assistentes kunnen u informeren.

01-06-2016

Voeding hond en kat

Voeding hond en kat

Honden en katten zijn vleeseters. Dat geldt dus voor honden, maar nog meer voor katten. Hun verre voorouders leefden van de jacht en hun prooien bevatten alle noodzakelijke voedingsstoffen: eiwitten (uit de spieren), noodzakelijke vitamines (uit de organen en de darmen) en kalk (uit de botten). Honden eten ook wel soms vruchten, knollen, en dergelijke. Honden doen het vaak ook uitstekend op etensresten van de mensen, maar de commercieel verkrijgbare diervoeders zijn meestal beter uitgebalanceerd. De kans op gebrek aan voedingsstoffen is dan nihil. Anders wordt dat, als mensen het tegenwoordig populaire “barfen” toepassen. Ze geven dan rauw vlees. Dit dient dan aangevuld te worden met voldoende (niet teveel) kalk en vitamines. Een ander nadeel van de verstrekking van rauw voedsel is de kans op besmetting met ziekteverwekkers, zoals Salmonella. Sommige mensen vinden het onethisch om vleesproducten te nuttigen en trekken dit principe door naar hun huisdieren. De verstrekking van vegetarische diëten aan honden en katten kan echter problemen geven. Zo kunnen katten door tekort aan het aminozuur Taurine een ernstige hartaandoening oplopen als ze vegetarisch worden gevoerd.

Dieetvoeders worden meestal door de dierenarts voorgeschreven nadat een bepaalde aandoening is geconstateerd. Ook de assistentes kunnen u hierover uitstekend adviseren; zij houden zich voortdurend goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van voeders voor huisdieren.

Dieetvoer kan onder andere worden voorgeschreven in verband met blaasgruis of blaasstenen, onvoldoende nierfunctie, huid- en maagdarmklachten.

Blaasgruisdieet

Dit voer wordt voorgeschreven als bij een hond of een kat kristallen of gruis in de urine worden aangetroffen of als er blaasstenen zijn geconstateerd. Blaasgruis komt vooral bij katten voor en sinds bekend is dat vorming van blaasgruis sterk beïnvloed wordt door het voedsel zijn veel gebruikelijke kattenvoeders al blaasgruisveilig van samenstelling. Wat een dierenwinkel levert is echter niet het dieetvoer dat noodzakelijk is bij een patiëntje, waarbij aangetoond is dat er blaasgruis wordt gevormd. De karakteristieken van het dieet voer zijn: calcium, magnesium en fosfor gehaltes zijn verlaagd, het dieet werkt urine pH verlagend (maakt de urine zuurder) het dieet zorgt voor een hogere urineproductie.

Wij hebben van verschillende merken dieetvoeders om blaasgruis bij katten te voorkomen in voorraad, zowel brokjes als blikvoer of portiezakjes. De voeders verschillen niet in kwaliteit of werkzaamheid, maar voornamelijk in smaak. En bij kieskeurige katten of katten die van afwisseling houden kan het belangrijk zijn om een keuze te kunnen maken. Ook voor het oplossen van aanwezig blaasgruis is er speciaal dieetvoer. Voor de hond is dit type dieet veel minder vaak nodig.

Nierdieet

Een nierdieet wordt voorgeschreven als de werking van de nieren onvoldoende is, zoals vooral bij oudere katten regelmatig voorkomt. Alleen door bloedonderzoek kan worden vastgesteld of er sprake is van een verminderde nierfunctie. Een nierdieet bevat een laag gehalte eiwit van een zeer goede kwaliteit. Daardoor blijven er zo weinig mogelijk afvalstoffen van de eiwitstofwisseling over, waardoor de nieren minder belast worden en “niervergiftiging” wordt gecorrigeerd of voorkomen. Daarnaast heeft het voer over het algemeen een beperkt fosfor- en natrium gehalte, een verhoogd kalium- en energiegehalte en is er extra vitamine B toegevoegd.

Ook van de nierdieetvoeders voor katten hebben wij verschillende merken brokken en blikjes in voorraad. Voor honden is er een vergelijkbaar, hoewel wat kleiner, assortiment nierdieet.

Voedingsallergie of intolerantie (het niet goed verdragen van voedingsstoffen).

Overgevoeligheidsreacties op voercomponenten kunnen huidreacties met jeuk of maagdarmklachten met vooral diarree als gevolg hebben. Bij de voedingsallergie met huidklachten of diarree als gevolg is er sprake van een overgevoeligheidsreactie op bestanddelen, vooral bepaalde eiwitten, in het voedsel. Zie ook Allergie. Hypoallergeen (=veroorzaakt niet snel allergische reacties) voer geeft minder kans op een overgevoeligheidsreactie; het heeft één dierlijke eiwitbron die in het gebruikelijke voedsel niet voorkwam en waarvan bekend is dat die zelden allergie veroorzaken. Maagdarmstoornissen kunnen ook worden veroorzaakt doordat bestanddelen van voedsel minder goed verdragen worden. Hierbij is dus een goed verteerbare vorm en een samenstelling met alleen goed verteerbare grondstoffen van belang. Bij huidklachten of diarree kunnen vaak dezelfde soorten dieetvoer worden voorgeschreven.

Hoewel de prijzen van de verschillende dieetvoeders hoger liggen dan van het gewone voer blijkt vaak dat de kosten per dag per dier niet eens veel hoger uitvallen. De kwaliteit van de voeders is meestal zo dat er per dag minder gegeten hoeft te worden dan van een gewoon voer. En dan zijn de gunstige effecten van een dieet al gauw de kosten waard.

01-05-2016

Voortplanting hond

Voortplanting hond

De meeste teven worden tweemaal per jaar loops. Deze periode, die gemiddeld 18 dagen duurt, bestaat uit twee delen, namelijk de pro-oestrus, die begint met bloedverlies uit de vulva en de oestrus, waarin de vulva duidelijk opzwelt en in deze periode neemt de dekbereidheid toe. Het bloed wordt dunner en wateriger en omstreeks dag twaalf vinden de eerste ovulaties (eisprongen) plaats. Gedurende ongeveer 48 uur treedt de stareflex op en zal de teef zich laten dekken. Sommige teven zijn zo erg loops dat ze zelfs proberen om van huis weg te lopen om een partner te zoeken. Tijdens de loopsheid ruiken de teven ook erg aantrekkelijk voor de reuen. Zelfs de plasjes die de teven doen, worden uitgebreid door reuen besnuffeld en afgelikt. Op het moment dat er geen bloedverlies meer optreedt, is de loopsheid bijna ten einde. Dan start de fase van de di-oestrus. Tijdens deze fase is de oestrogeenconcentratie (het geslachtshormoon dat verantwoordelijk is voor alle veranderingen tijdens de loopsheid) tot een lage waarde gedaald. Deze daling begint al aan het eind van de pro-oestrus.  Vlak voor de eerste ovulaties begint het progesterongehalte te stijgen vanaf de basale waarde van omstreeks 0,5 ngr/ml (dit hormoon is verantwoordelijk voor de instandhouding van een eventuele dracht). Op het moment van de ovulaties bereikt het progesteron een gehalte tussen 3 en 10 ngr/ml. Tijdens de di-oestrus stijgt de progesteronwaarde tot een maximum dat erg verschillend is voor verschillende teven, maar meestal tot boven de 10 ngr/ml.  De di-oestrus periode houdt ongeveer twee maanden aan, zowel bij drachtig geworden teven als bij teven die niet zijn gedekt.  Na deze periode volgt de anoestrus fase, waarin zowel het oestrogeengehalte als het progesterongehalte laag zijn. Deze periode duurt meestal ongeveer drie maanden, maar bij sommige teven veel langer.

Om fokkers te begeleiden bij de bepaling van het optimale dekmoment, hetgeen vooral van belang is als de rij-afstand naar de dekreu groot is, maken we gebruik van een semi-kwantitatieve test om het Progesterongehalte te bepalen.  Ongeveer zes tot negen dagen na het begin van het bloedverlies nemen we een bloedmonster. Meestal geeft de test op dat bloedmonster een lage Progesteronwaarde.  We herhalen de test om de twee dagen. Op het moment dat deze test een waarde geeft die hoger is dan 3 ngr/ml, maar lager dan 10 ngr/ml, dan testen we de volgende dag opnieuw.  Zodra de waarde rondom de 10 ngr/ml is, dan kan de teef één tot twee dagen later gedekt worden.  Indien de test aangeeft dat het Progesteron hoger is dan 10 ngr/ml, dan moet de teef dezelfde dag gedekt worden. We adviseren om, indien de dekking gelukt is, 48 uur later nogmaals een dekpoging te wagen. Het kan namelijk gebeuren dat er in de loop van die 48 uur nog meer eisprongen plaatsvinden en het sperma van de reu is slechts 24 a 48 uur vitaal. De laat gesprongen eitjes worden dan bevrucht door het sperma van de tweede dekking. Men heeft dan dus een grotere kans op een wat groter nest.  Met de door ons gebruikte test hebben we inmiddels veel ervaring opgedaan en deze test heeft zijn waarde duidelijk bewezen. Toch kan het gebeuren dat een dekking niet lukt, bijvoorbeeld doordat een reu geen interesse toont of doordat het teefje geen goede stareflex vertoont. Rust en ruimte en een portie geduld willen vaak helpen. En soms vindt de teef of juist de reu het nog een dagje te vroeg en lukt de dekking de volgende dag wel. Oudere reuen die wel zeer geïnteresseerd zijn om te dekken, kunnen zich soms tijdens het voorspel dermate uitputten dat de dekking om die reden niet lukt. Dan kan het zinvol zijn om even een uurtje rustpauze in te lassen en de honden gedurende die periode volledig gescheiden te houden.

Tenslotte is het nog mogelijk om teven kunstmatig te insemineren. Sommige rassen kunnen zich om anatomische redenen moeilijk natuurlijk voortplanten of soms is het gemakkelijker om sperma over grote afstanden (eventueel ingevroren) te transporteren in plaats van de honden bij elkaar te brengen (denk aan intercontinentale combinaties).  Sommige eigenaren van dekreuen willen hun reu niet natuurlijk laten dekken, omdat ze bang zijn voor het oplopen van een dekinfectie (dat komt gelukkig zelden voor bij honden). Ook in dat geval wordt dan gekozen voor kunstmatige inseminatie.

De cyclus van de drachtige teef is dus ongeveer hetzelfde als die van de niet drachtige teef.  Het progesterongehalte bij drachtige teven blijft hoog tot 12 a 24 uur voor het werpen.  De progesterontest kan dus ook gebruikt worden om in te schatten wanneer de teef gaat werpen. Een eenvoudiger methode is het meten van de lichaamstemperatuur. Normaal is de lichaamstemperatuur van een hoogdrachtige teef tussen 38,5 en 39,0 graden Celsius. Bij veel teven treedt er een plotselinge temperatuurdaling op van ongeveer één graad Celcius ongeveer 24 uur voor het werpen. Veel fokkers maken gebruik van deze methode.

01-05-2016

Voortplanting kat

Voortplanting kat

Krolsheid en zwangerschap

Een poes wordt meestal op een leeftijd tussen vijf en negen maanden voor het eerst krols.
Het belangrijkste verschijnsel van krolsheid is de gedragsverandering. Poes wordt erg aanhalig, is luidruchtig en laat bij het aaien over de rug op een karakteristieke wijze haar achterwerk zakken.
Er is een grote variatie in de duur en de tussentijden van de krolsheid. Gedurende een periode van enkele maanden in voor- en najaar zijn poezen steeds drie tot vijf dagen krols met een tussentijd van ongeveer drie weken.
De meeste poezen zullen zich buiten door de eerste de beste kater laten dekken en mogelijk zelfs door meerdere katers.
De zwangerschap bij de poes duurt gemiddeld 62 dagen. Het aantal jongen ligt meestal tussen twee en zes.
Poezen kunnen meerdere nesten jongen per jaar krijgen en voor al die jonge katjes is geen plaats. Voor de meeste poezen is het dan ook gewenst om te zorgen dat ze niet meer vruchtbaar zijn. Ook bij binnenhuiskatten is het meestal gewenst de krolsheid tegen te gaan, een krolse poes kan een mens goed wakker houden en een krolse poes zal graag uit het huis ontsnappen.

Het voorkomen van de krolsheid

Hormonen

Met een hormooninjectie of -tabletten kan de krolsheid worden tegengegaan.
De werkingsduur van de prikpil is wat variabel, meestal werkt de prik niet langer dan vier maanden. Een poes moet dan al gauw drie keer per jaar naar de kliniek komen voor de prik.
Ook met tabletjes kan de krolsheid goed tegen gegaan worden, met als nadeel dat poes dan levenslang elke week zo’n tabletje moet innemen.
Een groot nadeel van hormoongebruik is het extra risico voor het ontstaan van melkkliergezwellen, baarmoederontsteking of suikerziekte.

Sterilisatie

Door operatieve verwijdering van de eierstokken wordt de poes niet meer krols en wordt ze onvruchtbaar. Vanaf een maand of zes kunnen poezen geopereerd worden.
Alle informatie over de operatie vindt u onder Castratie/sterilisatie van kater en poes op deze website.

Ongewenst gedekt

Voor de poes bestaat er geen morning-after prik. De enige manier om een zwangerschap af te breken is operatief, dus sterilisatie met verwijderen van eierstokken en baarmoeder met inhoud.
De poes is zich niet bewust van een zwangerschap en reageert na deze operatie dan ook niet anders dan na een gewone sterilisatie.
Ook voor haar gezondheid heeft het geen nadeel om op deze wijze een nestje kittens te voorkomen.
Operatie in een beginstadium van de dracht is dan het minst ingrijpend; dus niet wachten tot poes duidelijk hoogdrachtig is.

De kater

Uiteraard is het van het grootste belang voor het voorkomen van ongewenste nestjes dat ook katers tijdig (het kan vanaf een maand of zes) gecastreerd worden. Castratie voorkomt dan tevens dat een kater in huis gaat sproeien.

Help mee voorkomen dat er te veel jonge katjes worden geboren en laat uw poes of kater tijdig “helpen”.

01-05-2016

Vuurwerk en de jaarwisseling

Vuurwerk en de jaarwisseling

Veel honden zijn erg nerveus of raken totaal in paniek door vuurwerk. Een belangrijke mogelijkheid om die angst te verminderen is training. Als een hond eraan gewend raakt dat het plotselinge geluid samen gaat met iets leuks, wordt de angst minder. Dus tijdens onweer of tijdens het geluid van vuurwerk met de hond gaan spelen en belonen voor een normaal gedrag. Het kan zinvol zijn ruim van te voren bij een hondenvereniging een speciale vuurwerktraining te volgen. Informeer daarnaar bij de verenigingen. Er is een CD op de markt met het geluid van onweer en vuurwerk. Door deze CD eerst zacht en geleidelijk harder af te spelen kan de hond wennen aan de plotseling harde geluiden. Uiteraard moet deze training wel minstens enkele weken voor oud en nieuw beginnen. De CD en het bijbehorende instructieboekje zijn in onze kliniek verkrijgbaar. Kalmerend toespreken, beklagen en extra aandacht tijdens het angstgedrag van de hond versterkt de angst. In feite bevestigt u dan als ‘baas’ dat de hond een reden heeft om bang te zijn en zal de hond het angstgedrag herhalen of steeds banger worden.

Op onze dierenkliniek is het middel Zylkene verkrijgbaar. Dit zijn capsules waarvan de inhoud over het voer gestrooid kan worden. De capsules bevatten als werkzame stof een Caseinehydrolysaat en wordt dus gewonnen uit melk. Uit onderzoek is gebleken dat dit hydrolysaat receptoren in de hersenen bezet die normaliter geactiveerd worden door de stoffen die angstgevoelens induceren. Daardoor wordt stress een heel stuk verminderd.  Honden met vuurwerkangst die Zylkene toegediend krijgen, schrikken nog wel van een harde klap, maar herstellen daarna steeds weer snel van die schrikreactie. Zylkene kan ook gebruikt worden bij katten met stress dat zich kan uiten als het doen van de behoefte in huis, overmatig likken aan poten en lichaam, slaapstoornissen, veranderd humeur zoals sneller blazen en bijten of een veranderde lichaamshouding. Zylkene maakt honden en katten niet suf, maar angstgerelateerde stress wordt sterk verminderd. Het middel is zonder recept bij de dierenarts verkrijgbaar.  Vraag ernaar bij de assistente!

Wilt u een middel waarvan echt aangetoond is dat de dieren rustig blijven tijdens de jaarwisseling, dan kunt u, op recept van de dierenarts, daarvoor bij ons tabletten kopen. Vanouds werd het middel Acepromazine veel voorgeschreven, maar omdat het effect van dit middel veel variatie vertoont (het varieert van nauwelijks werkzaam tot “compleet van de wereld”), schrijven we sinds kort bij honden en katten meestal het middel Alprazolam voor. Dit middel is niet geregistreerd als diergeneesmiddel maar als medicijn voor mensen. Het is uitgetest door de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht . Hiermee dient uiterlijk op oudejaarsdag ‘s morgens te worden begonnen. Het neemt vooral de angstgevoelens weg zonder dat de dieren er erg suf van worden.

Voor dieren die erg angstig worden van het vuurwerk is het doorbrengen van de oudejaarsnacht in een pension in een rustig gelegen gebied soms een oplossing.

Bij uitzondering is de paniek van een hond zodanig dat het al eerder in december nodig is een kalmerend middel te geven.  Bij honden en katten blijken bepaalde diersoorteigen geurstoffen een kalmerend effect te kunnen hebben.Voor katten is er “Feliway” en voor honden “Adaptil”, waarvan de geurstof door middel van druppels of een verdamper verspreid wordt. “Adaptil” vermindert bij honden ook de angst voor vuurwerk en kan gedurende een langere periode worden gebruikt.

Daarnaast kan het effect bepaalde homeopatische/plantaardige middelen gunstig te zijn. Voor een optimaal effect is het aan te raden hiermee al half december te beginnen.

Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u rustig even bellen of in de kliniek langskomen (ook buiten de spreekuurtijden).

Veel minder dan honden tonen katten angst of paniek door het vuurwerk. En als ze wel bang zijn dan trekken ze zich meestal terug in een rustig hoekje van het huis en gaan stil liggen wachten tot het over is.  Slechts bij uitzondering zal er voor een kat een kalmerend middel aan te pas moeten komen. Als dat wel nodig is, laat een kat dan niet alleen thuis onder invloed van zo’n kalmeringsmiddel. Ze redden zich als ze alleen zijn, ook in angst, beter als er geen invloed van een versuffend middel is.

Zorg dat uw kat op oudejaaravond tijdig binnen is en laat de hond ruim voor middernacht uit zodat die pas weer naar buiten hoeft als de wereld op 1 januari weer tot rust gekomen is. Over het algemeen zullen zowel honden als katten het op prijs stellen als u als baasje in die vreemde omstandigheden van de oudejaarsnacht bij hen in de buurt bent.

01-12-2014

Terug naar Diereninformatie