Let op: er zijn gewijzigde diensten na sluitingstijd, Lees hier meer.

Historie

Historie van Dierenkliniek Duurstede

Dierenkliniek Duurstede is ontstaan uit een echte veeartspraktijk. Al ruim voor de oorlog was veearts Sprundel al actief om de veehouders bij te staan. Hij woonde toen al op Singel 10 en van daaruit werden ook de diergeneesmiddelen geleverd. Na de oorlog heeft dierenarts Ruis de praktijk enkele jaren voortgezet, maar vanwege gezondheidsredenen van zijn vrouw was hij gedwongen om te verhuizen naar Zwitserland en vanaf dat moment nam Sipko van Dijk de praktijk over in de zestiger jaren.

 

Tijdens zijn periode begonnen de gezelschapsdieren een steeds groter aandeel van de praktijk in te nemen en in die tijd werd Sipko van Dijk vaak bijgestaan door verschillende dierenartsen die meestal korte periodes bij hem werkten. Vanaf 1980 kwam Hans Sickmann er bij als dierenarts en vanaf dat moment groeide de praktijk uit tot een volwaardige tweemanspraktijk.

In 1985 stopte Sipko van Dijk definitief met zijn praktijk en droeg die over aan Hans Sickmann. Een korte tijd heeft hij de praktijk toen in zijn eentje draaiende gehouden, nog steeds vanuit Singel 10. Maar algauw kwam Theo Rijkenhuizen erbij als pas afgestudeerde dierenarts.
Na twee jaar kwam Hennie Hadderingh in de plaats van Theo Rijkenhuizen als dierenarts en zij hield zich uitsluitend met gezelschapsdieren bezig.
In de Horden werd een Portakabin ingericht als dependance, omdat het aandeel gezelschapsdieren dermate groot werd, dat het noodzakelijk werd om meer ruimte te creëren en met de bedoeling om daar in de buurt op termijn een nieuw en groter praktijkpand te bouwen. Dat laatste is gerealiseerd in 1995.
In eerste instantie bleef Singel 10 naast Dukdalf 3 bestaan als dierenartsenpraktijk, maar enkele jaren later werd de praktijk op Singel 10 beëindigd. Alle klanten werden dus voortaan in en vanuit Dukdalf 3 geholpen en dat gebeurt nu nog steeds zo.
In 1998 kwam Monique van Paassen erbij als dierenarts. Het aandeel gezelschapsdieren groeide langzaam maar gestaag, het aandeel veehouderij slonk echter geleidelijk.
De eisen die gesteld worden aan dierenartsenpraktijken die veehouders begeleiden worden steeds hoger en geleidelijk was het niet zinvol meer om veel energie in de landbouwhuisdierensector te steken.
Op 1 januari 2012 is Dierenkliniek Duurstede gestopt met begeleiding van professionele veehouderij.
De veehouders kregen een brief waarin hun gevraagd werd een andere dierenarts te zoeken. De meeste reacties waren begripvol.
Hobbyveehouders, schapenhouders en paarden-eigenaren kunnen echter nog steeds een beroep doen op onze dienstverlening! Dus het tijdperk van de veeartsenij vanuit Wijk bij Duurstede is nog niet helemaal voorbij! En wie weet, in de toekomst…….
Maar op dit moment ligt de focus vooral op de honden, de katten, de konijnen en de cavia’s en natuurlijk ook op de paarden. We staan er dag en nacht voor klaar!

 

Terug naar Over de kliniek