Vaccinaties bij konijnen

Ziekten waar tegen gevaccineerd kan worden:

Myxomatose
Deze ziekte gaat gepaard met een sterke zwelling van oogleden, oren en in een later stadium andere delen van het lichaam. Het konijn sterft na 1 tot 3 weken. Besmetting vindt plaats via stekende insekten, maar is ook mogelijk door zgn. gezonde dragers (konijnen die het virus wel verspreiden, maar niet ziek zijn.)

VHD (Viraal Haemorrhagisch Syndroom)
De ziekte kan, nog voor dat andere verschijnselen merkbaar zijn, binnen enkele uren tot sterfte leiden. Of het konijn krijgt koorts, bloederige uitvloeiing uit de neus, benauwdheid en sterft na enkele dagen. Besmetting vindt plaats door direct of indirect contact met besmette dieren (mogelijk ook wilde konijnen) en bijvoorbeeld ook via besmet voer (zoals buiten geplukt groenvoer).

Vaccinatie
Sinds 2012 is er een nieuw vaccin voor konijnen. Voorheen organiseerde Dierenkliniek Duurstede speciale entdagen voor konijnen. De reden hiervoor was dat het Myxomatosevaccin in flesjes van 10 doses waren verpakt en steeds zo snel mogelijk (binnen enkele uren) gebruikt diende te worden.  Inmiddels heeft de firma MSD-Animal Health een nieuw combinatievaccin tegen Myxomatose en VHD op de markt gebracht in 1 dosisverpakkingen.  Daarmee is het niet meer nodig om op speciale tijden de konijnen te vaccineren maar kunt u uw konijn gewoon tijdens het normale inloopspreekuur ter vaccinatie aanbieden.  Een prettige bijkomstigheid voor uw konijn: hij krijgt maar één prikje in plaats van de gebruikelijke twee! En dit nieuwe vaccin heeft bovendien een geregistreerde beschermingsduur van een heel jaar! De beste tijd om uw konijn ter vaccinatie aan te bieden is in het voorjaar.  De minimale leeftijd voor vaccinatie is 5 weken. Veiligheidsstudies in de eerste 2 weken van de dracht en studies naar de beïnvloeding van de vruchtbaarheid bij fokrammen zijn niet uitgevoerd en daarom dient vaccinatie van deze dieren te worden heroverwogen.  Afgelopen zomer zijn zeer veel konijnen (vooral wilde) in Wijk bij Duurstede en omgeving gestorven aan Myxomatose. Een jaarlijkse vaccinatie is dus zeker op zijn plaats!

01-04-2012