Tuchtcollege

Het veterinair tuchtrecht is geregeld in de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD). Deze wet heeft betrekking op dierenartsen en op de zogenaamde paraveterinaire beroepsgroepen (o.a. dierenartsassistenten) en omschrijft onder andere de zorgplicht die de dierenartsen en paraveterinairen hebben. Het Veterinair Tuchtcollege (VTC) behandelt de klachten van diereigenaren over de diergeneeskundige zorg. Het kan gaan om klachten over een onjuiste behandeling waardoor het dier is benadeeld, zoals bijvoorbeeld fouten bij onderzoek, toediening van medicijnen of bij operaties. Ook als een dierenarts ten onrechte weigert om hulp te verlenen, kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend. Het tuchtcollege bestaat uit een jurist die de voorzitter is en vier in de praktijk actieve dierenartsen. Bij een gegronde klacht geeft het college de dierenarts een waarschuwing, berisping of geldboete. Het college kan besluiten de dierenarts te schorsen of hem zijn bevoegdheid als dierenarts afnemen, maar dat gebeurt slechts bij hoge uitzondering.

Dierenkliniek Duurstede heeft nog nooit met het tuchtcollege te maken gehad en wij willen dat graag zo houden. Bij veel tuchtzaken blijkt een slechte communicatie tussen diereigenaar en dierenarts een belangrijke rol te spelen. Wij proberen naast het leveren van een goede diergeneeskundige zorg, ook de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Als een cliënt klachten mocht hebben, hopen wij dat wij de eersten zijn die het te horen krijgen. Op de website www.agro.nl/vtc/ vindt u meer informatie over het veterinair tuchtrecht.

01-05-2008