Suikerziekte

Voor veel mensen is suikerziekte een niet onbekende term. Suikerziekte komt ook bij mensen nogal eens voor. Er zijn veel overeenkomsten tussen de suikerziekte bij mens en dier. Het lichaam kan glucose (suiker) niet voldoende gebruiken doordat er onvoldoende van het hormoon insuline beschikbaar is. Glucose is een brandstof voor het lichaam. Onvoldoende brandstof betekent zwakte, weinig energie en vermagering. Het verloren gaan van de niet gebruikte suikers via de urine draagt bij aan de vermagering en leidt tevens tot een grote urine productie en als gevolg daarvan tot veel drinken.

Suikerziekte kan verschillende oorzaken hebben en daarin zijn enkele verschillen tussen mens en dier aan te geven. Bij alle diersoorten komt soms aangeboren suikerziekte voor, die zich dan ook al op jonge leeftijd laat zien. Zowel bij mensen als bij dieren is deze vorm alleen te behandelen met insuline injecties. Bij de mens wordt op latere leeftijd nogal eens een type suikerziekte gezien dat sterk beïnvloed wordt door leef- en voedinggewoonten en meestal goed behandelbaar is met dieetmaatregelen en tabletten. Bij honden en katten wordt deze vorm van suikerziekte niet gezien. Ook bij oudere dieren is over het algemeen alleen een behandeling mogelijk met insuline injecties.

Bij katten (en soms bij honden, vooral bij de reu) is er meestal geen oorzaak of aanleiding aan te geven voor het ontstaan van suikerziekte. Suikerziekte wordt bij de hond meestal gezien bij niet-gesteriliseerde teven en bij de kat meestal bij (te) dikke gecastreerde katers. De ontstaanswijze van deze twee is totaal verschillend.  Bij de teef wordt het mechanisme om suikerziekte te krijgen aangezwengeld door het zwangerschapshormoon Progesteron of door progestativa (middelen die door de dierenarts worden toegediend om de loopsheid te voorkomen; de zogenaamde antiloopsheidprik). Dit is een van de redenen om teven vaak al in een vroeg stadium te laten steriliseren door de dierenarts.  Vetzucht bij honden blijkt niet predisponerend te zijn voor het ontstaan van suikerziekte, maar het kan een eventuele behandeling van suikerziekte wel bemoeilijken.  Bij katten is gebleken dat vetzucht wel duidelijk kansverhogend werkt voor het krijgen van Suikerziekte, net zoals bij de mens. Het is dus belangrijk dat ook uw kat voldoende beweging en niet teveel eten krijgt. In de dierenwinkel kunt u speelballen kopen met gaten erin, waarin u kattensnoepjes kunt stoppen. Door te spelen met de bal komt er af en toe een snoepje uit rollen, waarmee het speelgedrag wordt gestimuleerd en geactiveerd.

Een enkele keer is suikerziekte een complicatie van een ander ziekte beeld, onder andere bij een overmaat aan bijnierschorshormoon. Naast de behandeling met insuline is dan behandeling van de primaire ziekte nodig. Bij oudere teven in de periode na de loopsheid of na een antiloopsheidinjectie ontstaat de suikerziekte dus onder hormonale invloed. Ook hier zal de suikerziekte met insuline moeten worden behandeld, maar daarnaast is het nodig elke hormoon invloed weg te nemen door de teef te “steriliseren”, dwz de eierstokken te verwijderen. Een enkele keer verdwijnt de suikerziekte weer na deze ingreep.

Als uw hond of kat dus overmatig veel gaat drinken is in de eerste plaats controle van een plasje nodig. In geval van suikerziekte zal er dan glucose in de urine worden aangetroffen. Het daarop volgende bloedonderzoek zal uitwijzen of er inderdaad sprake is van suikerziekte.

De behandeling met insuline zal dan uitgebreid met u besproken worden. In het algemeen is het zelf thuis inspuiten van hond of kat geen probleem; iedereen kan het en de dieren laten het bijna altijd zonder protest toe en wennen snel aan die nieuwe dagelijkse routine. Het is wel nodig met de suikerpatiënt een redelijk regelmatig leven te lijden. Tijdstippen voor de injectie en het eten moeten dagelijks ongeveer dezelfde zijn en de hoeveelheid beweging per dag moet ook niet al te veel variëren. Vooral bij katten blijven de behandelingskosten, na de inleidende periode met meerdere keren bloedcontrole, beperkt. Aangezien de hoeveelheid insuline die nodig is vooral wordt bepaald door het lichaamsgewicht kunnen de kosten voor een grote hond wel hoger oplopen. Ook de financiële kant van de behandeling zullen wij uiteraard vooraf met u bespreken.

01-12-2010