Leverontsteking bij de hond

Chronische leverontsteking bij de hond
Ook bij honden komt hepatitis (leverontsteking) nogal eens voor. 
We kennen verschillende vormen: de peracute vorm, de acute vorm en de chronische vorm. Een acute leverontsteking kan ook overgaan in een chronische vorm. De peracute vorm is veelal dodelijk, de andere twee zijn, bij achterwege blijven van een behandeling, op termijn vaak ook dodelijk.
Daarom is het zaak tijdig de dierenarts te consulteren als de hond ziek is en niet eerst een tijd aan maar aan laten modderen. Het eindstadium van chronische leverontsteking is levercirrhose, waarbij de lever helemaal verbindweefseld is en dus niet meer functioneert. Er is dan geen behandeling meer mogelijk. 
De oorzaak van leverontstekingen bij de hond kan divers zijn. Zo bestaat er een virus, die een besmettelijke vorm van hepatitis kan veroorzaken (Heptatitis contagiosa Canis), maar die wordt tegenwoordig, dankzij de vaccinaties, zelden meer gezien. 
Maar ook vergiftigingen met tal van stoffen kunnen hepatitis veroorzaken. Giftige paddenstoelen kunnen bijvoorbeeld een zeer ernstige leverontsteking veroorzaken.
Bij diverse rassen bestaan er koperstapelingsziekten, waarbij te grote hoeveelheden koper in de lever wordt opgeslagen en die grote hoeveelheden koper zijn giftig voor de lever. Rassen waarbij deze koperstapelingsziektes nogal eens voorkomen zijn de Bedlington terrier en de Labrador retriever, maar ook bij andere rassen komt koperstapelingsziekte nog wel eens voor. 
Vaak wordt de oorzaak van een leverontsteking echter niet (meer) achterhaald.
Een hond met een (per)acute hepatitis is acuut ernstig ziek, waarbij het braken een belangrijk symptoom is. Soms is er sprake van koorts en er kan sprake zijn van geelzucht. 
Bloedonderzoek is belangrijk voor de diagnostiek. Bij chronische hepatitis is een hond meestal minder ziek; er is dan sprake van wat sloomheid, wat verminderde eetlust, soms wat braken en langzame vermagering. 
Pas als de ziekte ver gevorderd is, kan er zich vocht gaan ophopen in de buikholte en kan er soms geelzucht optreden.

01-05-2016