Astma bij de kat

Bij katten kan benauwdheid en hoesten astma als oorzaak hebben. Bij honden wordt hetzelfde beeld zelden gezien. Astma is een vorm van bronchitis. Meestal is er sprake van een allergische aandoening. De luchtwegen reageren overgevoelig op een prikkel. Als gevolg hiervan trekken kringspiertjes rond de luchtwegen samen en ontstaat er een ontstekingsreactie met zwelling en slijmproductie. Hierdoor vernauwen de bronchiën en de nog kleinere luchtwegen, waardoor de kat niet diep meer kan ademen en kan gaan hoesten. De verschijnselen van astma bij de kat kunnen wisselen van een beetje hoesten tot acute benauwdheid, afhankelijk van de mate van vernauwing van de luchtwegen.

Een ernstig benauwde kat kan een piepende ademhaling krijgen en zal steeds in borst buikhouding blijven zitten. Dit om de longen zoveel mogelijk ruimte te geven en kan zelfs door de bek gaan ademen. De kat heeft bij uitademen de meeste last omdat de al vernauwde luchtwegen dan nog verder dichtgedrukt worden. Soms treden de verschijnselen aanvalsgewijs op, soms zijn ze continu aanwezig. De oorzaak van astma bij de kat is meestal niet te achterhalen. De mogelijke prikkels zijn vergelijkbaar met die bij de mens: rook, stof, huisstofmijt etc.

De diagnose astma wordt gedeeltelijk op basis van uitsluiting wordt gesteld. Andere oorzaken van benauwdheid zoals hartaandoeningen en andere luchtwegaandoeningen moeten worden uitgesloten. Een röntgenfoto van de longen is de belangrijkste hulp bij de verdere diagnose. Een goede reactie op een ingestelde therapie bevestigt de diagnose.

Astma kan niet echt genezen worden en dus is vaak een levenslange behandeling nodig. De behandeling wordt afgestemd op de ernst van de symptomen. Als er kortere periodes zijn waarin de kat hoest of benauwd is dan is het voldoende om alleen in die periodes te behandelen. Bij andere dieren is voortdurende behandeling nodig. De ontstekingreactie en de zwelling kan meestal goed worden tegen gegaan door corticosteroïden. Zonodig worden er ook medicijnen gegeven die zorgen dat de spiertjes rond de luchtwegen zich ontspannen, waardoor die beter open gaan staan. Bij ernstige benauwdheid kan de toediening van extra zuurstof nodig zijn. Soms moet ook behandeld worden met antibiotica of met slijmoplossers.

Bij toediening van de medicijnen door inademing komen ze direct in de luchtwegen terecht. Ze zijn dan effectiever en doordat er minder in de rest van het lichaam komt zijn er minder bijwerkingen. Tegenwoordig is deze vorm van behandeling ook bij katten mogelijk. Er is een speciaal masker ontwikkeld waaruit de kat de medicijnen kan inademen. Het masker moet op de snoet van de kat geplaatst worden. Er is even training voor nodig, maar de meeste katten blijken er wel aan mee te werken.

01-05-2016