Nieuwsbrief september 2019

Verbouwing Dierenkliniek Duurstede

Naar verwachting in de loop van de komende of de volgende maand zal er een verbouwing plaatsvinden in de dierenkliniek. De wachtkamer zal een nieuwe uitstraling krijgen. Er wordt onder andere een zogenaamde kattentoren geplaatst waar u de vervoersmand met uw kat in kunt plaatsen. Dat vermindert de stress bij uw kat tijdens het wachten als er honden in de wachtkamer zitten. De tweede behandelkamer krijgt een tweetal nieuwe kasten en een nieuw werkblad. Er komt een hondenopnameruimte zodat we ook grote honden kortdurend op kunnen nemen in een verwarmd hok en de honden dus voortaan gescheiden opgenomen worden van de katten.  Dat geeft vooral voor katten die in de opname zitten meer rust. Tijdens de verbouwing zullen we maatregelen treffen om het ongerief voor u en uw huisdier(en) zoveel mogelijk te voorkomen. Zo zal, tijdens de verbouwing van de wachtkamer, de tweede behandelkamer als wachtkamer worden ingericht. We hopen dat de verbouwing u en uw huisdier zo min mogelijk ongemak bezorgt en we verwachten dat het binnen 3 weken is afgerond.

Vlooien teisteren de huishoudens

Afgelopen maand hebben we veel huisdieren gezien die vlooien in hun vacht hadden zitten. Dit vaak ondanks een vlooienbestrijdingsmiddel die recent was toegepast. Hoe kan het dat een dier toch vlooien heeft terwijl die schijnbaar toch goed is behandeld?
Als er veel vlooien leven in de leefomgeving van uw huisdier, dan kan uw huisdier steeds belaagd worden door jonge vlooien die uit hun coconnetje zijn gekropen. Ieder vlooienbestrijdingsmiddel heeft een inwerkingstijd nodig. Sommige middelen doen er vele uren over om de vlooien te doden. Het beste vlooienbestrijdingsmiddel dat wij in huis hebben kan vlooien binnen 1 kwartier afdoden.
Een goede vlooienbestrijding is een consequente vlooienbestrijding. Op die manier voorkomt u dat vlooien zich kunnen voortplanten. Het is dus zaak om al onze honden en katten het hele jaar door tegen vlooien te beschermen.

Het Dier en Zorg Plan helpt u om uw huisdier steeds tijdig te behandelen tegen vlooien. Wilt u meer weten over het Dier en Zorg Plan? Bezoek dan de website: www.dierenzorgplan.nl. Via deze website kunt u zich ook aanmelden!

Ratten en muizen lastiger te bestrijden

De Europese Unie heeft besloten om gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte zoals ratten en muizen te gaan verbieden. Dit betekent dat particulieren binnenkort niet meer de bekende lokdozen en dergelijke meer kunnen kopen. De verwachting is dat daardoor de ratten- en muizenpopulaties gaan toenemen en daarmee ook alle ziekten die deze knaagdieren kunnen overbrengen. De belangrijkste maatregel om te voorkomen dat ratten en muizen zich ongebreideld kunnen voortplanten, is hygiĆ«ne:  Alle etenswaren dienen in afgesloten kasten of potten bewaard te worden waar het ongedierte niet bij kan komen; soms bevatten kasten gaten achterin om leidingen doorheen te laten. Die zijn dan ongeschikt voor bewaring van etenswaren omdat muizen er dan gemakkelijk bij kunnen komen. Afval dient in kliko’s gedeponeerd te worden waarbij het deksel steeds volledig gesloten is. Overvolle kliko’s waarbij het deksel deels open staat kunnen ratten toegang geven.
Het voeren van vogels zou verboden moeten worden. Alleen bij winterse omstandigheden waarbij er veel sneeuw op de grond ligt, kan het soms zinvol zijn om vogels wat te voeren, maar als iedereen dat in grote getale doet, dan ligt er al gauw teveel voedsel en zullen ratten en muizen zich hieraan tegoed doen.
Ook diervoeders dienen onbereikbaar voor ongedierte bewaard te worden, bijvoorbeeld in afsluitbare emmers.
Verder is het een goede zaak om te voorkomen dat ongedierte uw huis kan binnenkomen. Ventilatieopeningen naar kruipruimtes en kelders dienen een rooster te bevatten die muizen niet doorlaat. De aanwezigheid van muizen verraadt zich door de aanwezigheid van hun keuteltjes die iets kleiner zijn dan chocoladehagelkorrels. Die van ratten hebben dezelfde vorm, maar zijn juist wat groter dan genoemde hagelkorrels. Snel ingrijpen is dan noodzakelijk, bijvoorbeeld door het plaatsen van klemmen die nog wel zijn toegestaan. Wacht je te lang met ingrijpen, dan zullen de diertjes zich snel gaan voortplanten!
Dat ratten en muizen overbrengers zijn van ernstige ziekten is al langer bekend. Denk aan de Builenpest, Leptospirose en het Hantavirus. Deze ziekten kunnen allemaal dodelijk verlopen voor mensen! Het is dus zaak om bovengenoemde adviezen serieus te nemen!

O baasje, ik heb zo een pijn in mijn maag!

Tja, soms zou een hond wel eens willen dat zijn baasje hem begreep. Want vertel je baas maar eens dat je pijn hebt in je maag. Dat is allesbehalve gemakkelijk. Maar een oplettende baas heeft toch wel in de gaten dat er iets mis is met zijn hond. Mensen die een maagzweer hebben of hebben gehad, weten er over mee te praten: een branderige of stompe pijn in de maagstreek is allesbehalve prettig. Maar als mens kun je duidelijk maken aan de huisarts wat je voelt. Een hond heeft daar veel meer moeite mee. Ook honden kunnen maagzweren hebben. Hoe uiten deze honden zich dan?

Het meest typische symptoom is dat de hond rechtop op de grond gaat liggen met de achterhand omhoog. Dit merkwaardige standje nemen ze aan om hun maagpijn te verlichten. Ook het vaker dan normaal boertjes laten en het minder levendig zijn dan anders zijn signalen dat er wat mis kan zijn met de maag. Maagzweren kunnen gaan bloeden. Dit uit zich dan in zwarte ontlasting en door de bloedarmoede die erdoor ontstaat worden de slijmvliezen bleek en het uithoudingsvermogen wordt slecht. Honden met maagzweren braken ook vaak, vooral op een lege maag.
Sommige medicijnen kunnen de kans op het ontstaan van maagzweren vergroten. Pijnstillers bijvoorbeeld.
Denkt u dat uw hond pijn in de maag heeft? Ga dan naar de dierenarts. U maakt uw hond er gelukkig mee!

Goede Zorg Korting

Een jaarlijkse check up van uw huisdier door uw dierenarts met aanvullend de jaarlijkse vaccinatie kan u ook een financieel voordeel opleveren. Als u namelijk een beroep moet doen op de hulp van de dierenarts buiten de normale openingstijden, dan hebt u recht op de zogenoemde “Goede Zorg Korting” van 20 euro. Dat geldt natuurlijk alleen bij Dierenkliniek Duurstede of indien u doorverwezen wordt naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het Evidensia Dierenziekenhuis in Nieuwegein. Maakt u gebruik van het Dier en Zorg Plan? Dan hebt u vanzelfsprekend ook automatisch recht op deze Goede Zorg Korting!

Myxomatose bij konijnen

De meeste uitbraken van de beruchte konijnenziekte Myxomatose zien we in de nazomer en de herfst. De oorzaken hiervoor zijn de toename van de wilde konijnenpopulatie in de loop van de zomer en de grote aantallen muggen die het veroorzakende virus kunnen overbrengen. Er is een goed vaccin tegen Myxomatose. Hebt u uw konijn(en) nog niet laten vaccineren tegen Myxomatose? Kom dan zo snel mogelijk, want een uitbraak ligt weer op de loer!