Nieuwsbrief oktober 2020

Covid-19 maatregelen aangescherpt in Nederland

Zoals een ieder weet heeft ons kabinet besloten om de maatregelen, die de verspreiding van het Covid-19 virus zoveel mogelijk moeten voorkomen, aangescherpt. Dit naar aanleiding van een toename aan ziektegevallen. Dat is ook het geval in Wijk bij Duurstede! Bij onze dierenkliniek waren al de nodige maatregelen getroffen om contactinfectie tussen klanten onderling en tussen klanten en medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen. Zo hangt er een plexiglas-scherm boven de balie en een plastic doorzichtig scherm naast de behandeltafel in de behandelkamer. Onze inloopspreekuren zijn komen te vervallen; consultatie van de dierenarts kan nu uitsluitend op afspraak. Vanzelfsprekend staat er een desinfectiezuil in de entree en er staan de nodige aanwijzingen om iedereen zijn plaats aan te wijzen. De meeste mensen houden zich netjes aan onze aanwijzingen, maar helaas zijn er klanten die het niet zo nauw nemen. Zo zijn er klanten die, het is natuurlijk heel gezellig, om de balie heen lopen om rechtstreeks met de assistente te praten. Maar gezelligheid kan onder de huidige omstandigheden dodelijk zijn! Ook in de behandelkamer gaat het vaak fout.

Het is echter levensbelangrijk dat alle regels goed worden nageleefd! Voor iedereen! 1,5 meter is 1,5 meter. Äls het toch echt niet anders kan, bijvoorbeeld omdat het huisdier vastgehouden moet worden tijdens een onderzoek en/of behandeling en dat niet vanachter het plastic scherm kan gebeuren, dan zal de dierenarts u vragen een mondmasker te dragen en er zelf ook één opzetten.

U dient zich ook te realiseren dat als één van onze medewerkers de ziekte oploopt, dat er dan een grote kans bestaat dat de dierenkliniek gesloten moet worden. En dat wil niemand, toch?…

Westnijlvirus voor het eerst in Nederland aangetoond

Voor het eerst in de geschiedenis is er in Nederland Westnijlvirus vastgesteld bij overleden vogels. Dit virus is gevreesd, omdat het vooral gevaarlijk is voor paarden, maar ook voor mensen. Het virus wordt overgedragen door muggen en altijd van vogels naar paarden of van vogels naar mensen. Nooit van paard naar paard of naar mens of andersom. Het veroorzaakt koorts, veelal met ernstige hersen(vlies)onsteking, hetgeen zich vooral uit in verlammingen en spierkrampen. Voor paarden is er een vaccin beschikbaar. Tot nu toe zijn er nog geen meldingen van ziektegevallen bij paarden of mensen in Nederland.

Nieuw middel tegen Mastocytomen

De firma Virbac heeft een nieuw diergeneesmiddel op de markt gebracht dat zeer effectief lijkt te zijn ter behandeling van Mastocytomen. Mastocytomen zijn tumoren die ontstaan na ontaarding van Mestcellen. Dit zijn een soort afweercellen. Mastocytomen zien we vrij regelmatig en kunnen zich soms goedaardig, maar vaak ook kwaadaardig gedragen. Het nieuwe middel (de stofnaam is Tigilanol Tiglate) is vooral bedoeld voor niet-uitgezaaide mastocytomen die niet eenvoudig chirurgisch te verwijderen zijn en gelegen zijn in of direct onder de huid. Het middel is een injectievloeistof die door de dierenarts direct in de tumor wordt ingespoten, meestal eenmalig. Omdat de tumorcellen massaal kunnen afsterven als gevolg van de injectie, komen er vaak zeer veel ontstekingsmediatoren (vooral Histamine) vrij die de patiënt erg ziek kunnen maken. Om dat te voorkomen dient, voorafgaande de injectie, medicatie gegeven te worden om die ontstekingsreactie af te zwakken. Maar het succespercentage ligt wel heel hoog en meestal verdwijnt de tumor in zijn geheel. 

Minder vlooien en teken dan andere jaren

Nog meer goed nieuws: Het is ons opgevallen dat er dit jaar minder honden en katten met vlooien rondlopen. Normaliter zien we vooral in augustus en in september dat veel katten en ook vaak honden vlooien bij zich dragen. Dat is dit jaar opvallend minder. Ook teken zien we minder. Ons sterke vermoeden is dat dit het gevolg is van het gebruik van modernere bestrijdingsmiddelen en wellicht ook door alle voorlichting die diereigenaren krijgen over de bestrijding van deze schadelijke parasieten. Hoe dan ook: we zullen door moeten gaan met deze aanpak; uitroeiing is een utopie.

Evidensia Dierenverzekering

Dierenartskosten kunnen flink uit de hand lopen. Vooral als u een beroep moet doen op specialistische diergeneeskundige hulp, zult u van de rekening schrikken. De Evidensia-dierenverzekering biedt u een betrouwbare polis om dit soort kosten grotendeels voor haar rekening te nemen. Maar ook alle eerstelijnshulp (met uitzondering van vaccinaties en andere vormen van preventieve zorg) vallen onder deze polis. Dat geldt ook voor de castratie of sterilisatie van uw huisdier! Wellicht een overweging om uw huisdier bij Evidensia te laten verzekeren.

Tegenwoordig is het heel gemakkelijk om een verzekering af te sluiten. De procedure is als volgt:

U komt bij de dierenkliniek en laat uw hond of kat klinisch keuren. Dit kan ook gewoon tijdens een vaccinatie en valt binnen het normale consulttarief. De dierenarts vult dan digitaal het keuringsformulier in en stuurt dat per email naar u toe. Vervolgens kunt u hiermee een offerte aanvragen. Doe dat dan wel snel, want de gezondheidsverklaring is slechts 5 dagen geldig. Indien u binnen 5 dagen akkoord gaat met de offerte, dan is uw huisdier veilig verzekerd!

Wilt u meer weten over deze verzekering? Ga dan naar: www.evidensiaverzekering.nl.

Ontworming van onze honden en katten blijft noodzakelijk

Recent verscheen er een artikel in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde een artikel dat was geschreven door een kinderarts. Dit artikel ging over alle problemen die larven van spoelwormen van honden en katten kunnen veroorzaken bij kinderen. Ontstekingsreacties achter in het oog met soms blindheid als gevolg, ontstekingen in de hersenen met epilepsie als gevolg, buikloopklachten en astmatische klachten zijn allemaal aangetoond als gevolg van deze larven. Kinderen spelen veel buiten en kunnen zich op die manier besmetten met eitjes van de spoelworm van hond of kat. Volwassen spoelwormen leven in de dunne darm van hun gastheer. Ze kunnen meer dan 10 cm lang worden en produceren dagelijks duizenden eitjes die met de ontlasting in het milieu terecht komen. Ze blijven jarenlang besmettelijk.

Daarom is het belangrijk om honden en katten regelmatig te ontwormen, zeker als ze buiten komen. Volwassen honden en katten moeten minimaal 4 x per jaar ontwormd worden. Pups en kittens kunnen ook via de moedermelk besmet worden en pups ook al via de placenta, tijdens de dracht. Die moeten dus veel vaker ontwormd worden; pups vanaf 2 weken leeftijd iedere 2 weken tot en met 2 weken na het spenen. Daarna iedere maand tot en met een half jaar leeftijd. De moederteef dient tegelijkertijd met de pups ontwormd te worden. Bij poezen/kittens geldt hetzelfde, maar daar begint het ontwormingsregime 1 week later.