Nieuwsbrief maart 2020

Afwezigheid dierenartsen

Dierenarts Hans Sickmann is van 28 februari tot en met 10 maart afwezig. Op 28 en 29 februari zal dierenarts Simone Witkamp zijn taken waarnemen gedurende de normale openingstijden van de dierenkliniek. Buiten de openingstijden kunt u voor spoedgevallen doorverwezen worden naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het Evidensia Dierenziekenhuis in Nieuwegein. 1 tot en met 10 maart is dierenarts Monique van Paassen weer aanwezig om u te kunnen helpen.

Jaarlijkse aanpassing van onze tarieven

Eenmaal per jaar worden onze tarieven aangepast. Dat is afgelopen 1 januari ook gebeurd. De belangrijkste wijziging daarbij is dat klanten  met meerdere huisdieren (afkomstig uit één huisgezin) die tegelijkertijd ter consult werden aangeboden, voortaan een consult voor ieder huisdier in rekening gebracht krijgen (vroeger was het consult voor het tweede en volgende dier gratis). Deze wijziging moesten wij doorvoeren, omdat de verhouding tussen onze omzet en onze personeelskosten uit de hand was gelopen. Wel kunnen we voor ieder tweede en volgende dier nog een korting geven, zodat het nog steeds aantrekkelijk blijft om met meerdere dieren tegelijkertijd voor bijvoorbeeld een vaccinatie te komen. De afgelopen twee maanden hebben wij enkele klachten van klanten gehad, dat we dit niet tevoren gecommuniceerd hadden. Hiervoor bieden wij onze excuses aan. Maar de dierenkliniek moet ook financieel gezond blijven om te kunnen blijven investeren in een goede diergeneeskundige zorg voor uw huisdier(en). Wij hopen op uw begrip.

Consultatie van de dierenarts

Voor het consulteren van de dierenarts betaalt u een consult tarief. Tijdens de openingstijden van de dierenkliniek is dat het normaal geldende tarief. Buiten de openingstijden geldt een hoger tarief, maar voor dieren die jaarlijks bij onze dierenkliniek gevaccineerd worden hebt u wel recht op de zogenaamde Goede Zorg Korting.

Consultatie van de dierenarts kan zonder afspraak tijdens de inloopspreekuren (die staan vermeld op de website) of u kunt een afspraak maken op een door u gewenst tijdstip. Dit kan zowel telefonisch als online via onze website. Bij het niet nakomen van afspraken of bij annulering korter dan 24 uur voorafgaande de afspraak zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen!

Neonatale erythrocytolyse bij kittens

Soms gebeurt het dat kittens enkele dagen na de geboorte komen te overlijden als gevolg van acute bloedafbraak. Deze kittens hebben dan een andere bloedgroep dan hun moeder en hebben via de biest (eerste melk) antistoffen binnen gekregen die hun rode bloedcellen afbreken. Fokkers kunnen deze situatie voorkomen door ervoor te zorgen dat de vader en de moeder dezelfde bloedgroep hebben. Een poes met bloedgroep B kan beter niet gedekt worden door een kater met bloedgroep A. Bij een poes met bloedgroep AB maakt het niet uit door wat voor kater die gedekt wordt. Een soortgelijke bloedafbraak komt soms ook bij veulens voor en een bloedtransfusie kan dan levensreddend zijn. Ook bij kittens is dat mogelijk, maar door het snelle verloop van de bloedafbraak is men meestal te laat met een bloedtransfusie.

DCM bij Doberman Pinschers en bij andere rassen

DCM staat voor Dilatoire Cardio Myopathie. Dit is aan aandoening van het hart waarbij het hart als het ware overrekt is. De hartspier is dun geworden en de holtes in één of meerdere kamers/boezems zijn vergroot. De aandoening komt vooral voor bij Doberman Pinschers (ongeveer de helft van de honden van dit ras heeft deze aandoening!), maar ook bij Ierse Wolfshonden, Flatcoated Retrievers en Engelse Cocker Spaniels wordt de diagnose regelmatig gesteld. Honden met DCM hebben aanvankelijk geen last, maar later krijgen ze problemen met het uithoudingsvermogen, kunnen benauwd worden en/of flauwtes krijgen en vermageren. De aandoening is progressief en leidt uiteindelijk tot een vroegtijdig einde. Ook acute hartdood zonder voorafgaande symptomen komt voor. De aandoening is grotendeels erfelijk bepaald en de meeste rasverenigingen van genoemde rashonden adviseren hun leden om hun fokhonden tevoren te laten screenen op deze hartaandoening. De screening bestaat uit een liefst halfjaarlijks bezoek aan een cardioloog die een hartecho maakt en de hond dient 1 dag een holter te dragen om hartritmestoornissen op te sporen. Veel eigenaren van Doberman Pinschers laten hun honden sowieso regelmatig screenen, omdat bekend is dat bij tijdige diagnose een medicament gegeven kan worden die sterk levensverlengend en vooral kwaliteit verbeterend werkt. Via Petscan geven veel dierenartsen een vastgestelde diagnose door aan een databank, waarvan de data gebruikt kunnen worden om genen op te sporen die verantwoordelijk zijn voor deze hartaandoening. Op die manier proberen we de incidentie van deze aandoening terug te dringen.

Hebt u een hond van één van de genoemde rassen en wilt u uw hond laten onderzoeken op DCM? Dan kunnen wij u doorverwijzen naar een cardioloog.

Laatste tijd veel Giardia vastgesteld in Wijk bij Duurstede

De afgelopen maand hebben wij diverse honden met diarreeklachten aangeboden gekregen, die veroorzaakt bleken te worden door de parasiet Giardia. Deze darmparasiet is een eencellige protozo die soms microscopisch in de ontlasting is te vinden, maar met behulp van een zogenaamde SNAP-test is de parasiet veel gemakkelijker aan te tonen. Giardia kan ook diarree veroorzaken bij andere diersoorten zoals de kat en bij de mens. De eitjes die Giardia produceert, zijn vrij resistent. Wij wijten de Giardia-uitbraak aan de regenval van de afgelopen maanden, waardoor de ontlasting met alle eitjes van deze parasiet zich gemakkelijk hebben kunnen verspreiden over het milieu.

Giardia leeft in de darm van zijn gastheer en produceert daar dus die eitjes. Deze eitjes komen meestal in periodieke fasen naar buiten, waardoor het onderzoek van één faecesmonster wel eens vals negatief kan verlopen. Daarom adviseren wij om van 3 opeenvolgende dagen een faecesmonster te verzamelen en deze 3 te vermengen tot één monster dat dan door ons onderzocht wordt op Giardia. Dan geeft de SNAP-test een betrouwbaar beeld of er sprake is van een Giardia-infectie of niet.

De aandoening is goed te behandelen, maar heeft de neiging om nogal eens terug te komen door herbesmetting vanuit de directe omgeving. Daarom adviseren wij altijd om tegen het einde van de kuur het desbetreffende huisdier goed te wassen en tevens de ligplaats (mand, deken etc.) goed te reinigen. Verder is het een goede zaak (en in Wijk bij Duurstede verplicht) om alle ontlasting die uw hond buiten doet, op te ruimen. Dit om belasting van het milieu met de eitjes van Giardia te verminderen. Dat helpt ook tegen het verspreiden van andere darmparasieten, zoals spoelwormen.

Nieuw in ons assortiment: Gastrointestinal Biome van Hill’s

De bekende voederfabrikant Hill’s heeft recent dit dieetvoeder ontwikkeld ter bestrijding van diarreeklachten bij honden en bij katten. Het toegevoegde zogenaamde ActivBiome is een probioticum dat de groei van gunstige bacterieflora in de darmen stimuleert waardoor diarreeklachten, die veroorzaakt worden door indigesties, snel verdwijnen. Onze eerste ervaringen met dit dieetvoer zijn zeer gunstig!