Tarieven opbouw

Sinds 1998 zijn de tariefsadviezen van de KNMvD door de Mededingings Autoriteit (NMa) verboden. Iedere dierenarts moet van de overheid zijn eigen prijzen bepalen op basis van zijn eigen kosten.
Die kosten verschillen van praktijk tot praktijk en de ene praktijk heeft meer kennis en apparatuur dan de andere. Hierdoor kunnen tarieven van praktijk tot praktijk behoorlijk verschillen.

Van wat u ons betaalt gaat natuurlijk een deel gewoon als inkomen naar dierenartsen en assistenten. Het grootste deel gaat echter naar de kosten van huisvesting, inrichting, apparatuur, materialen, bijscholing en de inkoopkosten van medicijnen, voeders etc.
Bij hogere tarieven zijn de mogelijkheden groter om een optimale kwaliteit diergeneeskundige zorg te leveren.

De huisvesting
Meer ruimte kost meer geld, maar geeft ook meer mogelijkheden. Het is prettig een aparte operatie-kamer te hebben die goed gedesinfecteerd kan worden en alleen betreden wordt met schone kleding en schoenen. Als er in de spreekkamer geopereerd zou moeten worden is de kans op infecties veel groter.

De zorg rond operaties en ingrepen
Elke extra maatregel om de infectierisico’s te beperken is een extra kostenpost.
Wij gebruiken voor elke operatie een aparte set gesteriliseerde instrumenten en ook steeds nieuwe handschoenen en andere materialen. Na het steriliseren van een poes zijn de instrumenten en handschoenen alleen verontreinigd met wat bloed van de patiënt. Er zullen na die ene operatie nog geen bacteriën op zitten, dus met de gewone wondinfecties valt het dan wel mee. Bij katten komen echter infecties voor die door contact met bloed van een andere kat overgebracht kunnen worden. En u zult als eigenaar liever iets meer betalen voor dat verse setje instrumenten, dan dat u voor een iets lagere prijs het risico loopt er gratis een ernstige ziekte van uw kat bij te krijgen.
We hebben veel aandacht voor het narcoserisico bij operaties. Voor welke kalmerings- of narcose-middelen we kiezen wordt in eerste instantie gebaseerd op veiligheid, ook als het dan om een duurder middel gaat. De mogelijkheid om gasnarcose te kunnen gebruiken verhoogt de veiligheid van de narcose.
De bewakingsapparatuur die tijdens een operatie wordt aangesloten geeft kosten, maar complicaties worden hierdoor sneller gesignaleerd en kunnen dus sneller worden verholpen.
En voor de aandacht voor de patiënt tijdens het bijkomen uit narcose geldt hetzelfde.
Ook hechtmateriaal en andere materialen verschillen in prijs, maar ook in kwaliteit. Als het kan, kiezen we voor het goedkoopste (ook voor u), maar als het veiliger of beter is kiezen we voor het duurdere.

Apparatuur
Alle apparatuur (röntgen, echo, bloedonderzoek) is duur. Al die mogelijkheden geven ons de kans een betere diagnose te stellen als uw huisdier ziek is, maar de investeringen vormen een wezenlijk onderdeel van het kostenplaatje.

Bereikbaarheid
Ruime openingstijden en een goede (telefonische) bereikbaarheid vraagt de inzet van mensen. Maar daarvoor kunt u dan ook vrijwel altijd bij ons terecht. De hele dag zijn we beschikbaar, zowel voor het halen van een vlooienmiddel of een zakje dieetvoer, als voor snelle hulp bij een spoedgeval. Voor dit laatste kunt u ook buiten de openingstijden terecht bij Dierenkliniek Duurstede, 24 uur per dag, 7 dagen in de week!

Nascholing
Om ervoor te zorgen dat we uw dier steeds naar de meest recente kennis en inzichten kunnen behandelen volgen we regelmatig na- en bijscholingscursussen. Ook aan deze nascholing hangt een prijskaartje.

Tariefopbouw
Bij iedere vaccinatie kijken wij het dier helemaal na. Soms wordt hierbij iets gevonden waardoor het beter is om op dat moment niet in te enten, mogelijk wordt iets gevonden wat hierdoor in een vroeg stadium behandeld kan worden en anders pas veel later door de eigenaar wordt ontdekt. Gelukkig kunnen we meestal, als er geen klachten zijn, de eigenaar geruststellen en worden op dat moment geen afwijkingen gevonden.
Uiteraard heeft u bij deze controle ook de gelegenheid alles te vragen wat u wilt.

In principe betaalt u altijd een consult als u met uw dier komt. Dat consulttarief staat voor onze aanwezigheid en voor het in stand houden van de kliniek en alle faciliteiten en met als uitgangspunt maximaal 10 minuten tijd van de dierenarts.
Bij een vaccinatie betaalt u het consulttarief vermeerderd met de kosten van de vaccinatie zelf. Voor dieren die op deze wijze jaarlijks bij Dierenkliniek Duurstede worden gecontroleerd en gevaccineerd geldt een zogenaamde “goede zorgkorting”. Hierop hebt u recht bij consultatie i.v.m. een spoedgeval buiten de normale openingstijden van de dierenkliniek.
In geval van ziekte komen bij het consult de kosten van injecties en medicijnen en zonodig de kosten van nader onderzoek.
Voor de standaardoperaties hebben we een vast tarief, maar de prijs van andere ingrepen wordt bepaald door de optelsom van de kosten van de verschillende onderdelen.
En die kosten verschillen per ingreep maar kunnen de volgende onderdelen omvatten: de voorbereidende injectie om een dier rustig te maken, de injectie om het dier echt te laten slapen, het inbrengen van een tube (buis in de luchtpijp) en de gasnarcose, een basisbedrag voor elke operatie (gebruik van steriele handschoenen en doeken, schoonmaken en steriliseren van instrumenten, het reinigen en desinfecteren van de operatiekamer), de tijd die de chirurg aan het werk is, de bewakingsapparatuur, kosten van opname van het dier (de hokken en het schoonhouden daarvan, onderleggers en schone handdoeken of dekentjes, de controle tijdens en na het ontwaken), de prik om weer wakker te worden, de benodigde medicijnen (pijnstillers, antibiotica). Van te voren kunnen wij u over de te verwachten kosten informeren (desgewenst gedetailleerd) en achteraf vindt u op de kassabon of op de factuur alle componenten gespecificeerd weergegeven.

01-06-2016