Spoedgevallen

Wanneer met spoed naar de dierenarts?
In onderstaande gevallen is het van belang dat u meteen met een huisdier naar een dierenarts gaat, echter altijd na eerst een telefoontje naar de praktijk. Er is niet altijd een dierenarts in de kliniek aanwezig en als uw komst is aangekondigd, kunnen wij zorgen dat er toch een dierenarts zo snel mogelijk voor u klaar staat. Bovendien weet u na een telefoontje zeker dat wij zelf dienst hebben of dat u, zoals in de weekenden het geval kan zijn, verwezen wordt naar een andere praktijk.

  VERSCHIJNSELEN ZELF HANDELEN EN BIJZONDERHEDEN
Ernstige ademhalingsproblemen Ademhalen met veel geluid, blauwe tong, snakken naar adem. Het dier is in paniek en durft niet te gaan liggen Het dier zoveel mogelijk kalmeren.
Opeten van giftige stoffen, of het vermoeden daarvan Diverse verschijnselen mogelijk, zoals braken, spiertrillingen, evenwichtsstoornissen etc. Breng zo mogelijk de verpakking mee of noteer naam van de stof en de samenstelling. Een braakmiddel moet binnen een half uur na het opeten worden toegediend.
Opeten van voorwerpen   Een braakmiddel moet binnen een half uur na het opeten worden toegediend.
Maagdilatatie Plotseling opzwellen van de buik en zonder resultaat braakbewegingen maken.  
Toevallen die langer dan ongeveer 10 minuten duren Niet aanspreekbaar, spiertrillingen, opengesperde ogen met grote pupillen, speekselen, urineverlies. Voorkomen dat het dier zichzelf kan verwonden en niet het risico nemen dat u zelf door bek van het dier verwond raakt.
Oververhitting Hijgen, suf tot flauwvallen, warm aanvoelen.

Sterk verhoogde lichaamstemperatuur tot boven 41° C.

Rectaal de temperatuur opnemen.

Zo snel mogelijk afkoelen op een koele plaats of met water.

Oogluxatie Het oog puilt uit tot buiten de oogkas. Met een vochtige doek (nat gemaakt met water of met slaolie) het oog beschermen.
Stoffen in het oog Heftig dichtknijpen van het betreffende oog. Zo snel mogelijk goed met water spoelen.
Ernstige aanrijdingen Mogelijk benauwdheid, zwakte, het niet meer gebruiken van een of meerdere poten.  
Bloedverlies Bloedingen die niet vanzelf stoppen. Een bloedende verwonding kan dichtgedrukt worden met een verbandje of met de vingers.
Acute verlamming Het niet meer kunnen bewegen van een of meerdere ledematen.  
Voortdurend braken of heftige diarree Braken en diarree met sufheid, echt ziek zijn, niet eten en niet drinken. Als het dier wel drinkt maar evenveel vocht meteen weer uitbraakt: niet meer laten drinken.
Niet kunnen plassen Persen zonder (of met weinig) productie van urine.  
Diepere of grotere verwondingen   Indien mogelijk de wond afdekken Wonden kunnen alleen binnen 6 tot 8 uren na het ontstaan gehecht worden.
Brandwonden   Koelen met (stromend) koud water.
Geboorteproblemen Zonder resultaat blijven persen als het laatste jong 1-2 uur daarvoor is geboren, bij heftig persen na maximaal 20 minuten.  

01-02-2007