Spinnende katten

Spinnen is karakteristiek voor katachtigen. Onze huiskat spint, maar ook een behoorlijk aantal ‘grote katten’ kunnen spinnen. Ze spinnen als ze tevreden zijn of ergens van genieten.  Maar ook in hoge nood of bij pijn kan een kat gaan spinnen.  Het spinnen van een moederpoes bij het wassen van de jongen kan best tevredenheid zijn, maar het spinnen tijdens het persen bij een geboorte is vast niet van genoegen.  Spinnen heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in de communicatie tussen katten onderling. Jonge katjes beginnen al in de eerste levensdagen te spinnen. Moeder zal weten dat een spinnend kitten tevreden is en voor de kittens zal het spinnen van moeder een teken van veiligheid zijn.  Katten gebruiken het spinnen in hun communicatie met de mens. Veel katten gaan spinnen als het etensbakje wordt klaar gemaakt of zelfs al als ze om eten vragen. Soms is een vriendelijke woord of alleen een blik genoeg om de motor te starten.

Waarom katten bij ziekte, angst of pijn gaan spinnen is niet duidelijk. Mogelijk stellen ze zichzelf daarmee een beetje gerust in een stresssituatie. Zieke katten in een slechte toestand spinnen vaak als ze worden aangehaald. Dat zou verklaarbaar kunnen zijn doordat juist dan een vriendelijk gebaar heel veel betekent. Het aaien wordt wel degelijk op prijs gesteld, maar het hoeft niet te betekenen dat de kat ook echt gelukkig is. Er zijn stemmen die zeggen dat het trillen van het lichaam, dat ontstaat bij het spinnen, een gunstig effect heeft op genezing bij ziekte.  De klassieke ‘negen levens’ van de kat hangen samen met het feit dat de diersoort vanuit heel veel ernstige situaties een grote overlevingskans heeft. De kat heeft bijvoorbeeld een groot vermogen gebroken poten weer te laten vergroeien of zware operaties goed te doorstaan. Met name die botgenezing zou bevorderd worden door de trillingen die door spinnen worden veroorzaakt.  Niemand weet hoe een kat spint. Het geluid gaat continu door zowel bij inademing als bij uitademing.  Ergens wordt iets in trilling gebracht om het spingeluid voort te brengen. Dat zijn niet of niet alleen de stembanden, zoals bij andere geluiden het geval is.  Sommigen denken dat het karakteristieke geluid ontstaat door trillingen van het strottenhoofd of het middenrif die een luchtverplaatsing veroorzaken in de luchtwegen.  Volgens anderen wordt het trillen veroorzaakt door het stromen van bloed door een van de grote aderen, waarvan de vibratie door de luchtpijp wordt versterkt. Bepaalde emoties zouden turbulente bewegingen van het bloed veroorzaken in die ader.

Van nature spinnen katten heel zacht. Onder de huis- en raskatten zijn er echter ook zeer krachtige spinners, die op meters afstand te horen zijn.

01-06-2008