Oudere katten

Voeding
Zolang een kat gezond is, is het niet altijd nodig iets in de voeding aan te passen.  Seniorenvoer houdt er rekening mee dat een ouder dier minder actief is en dan een lagere energiebehoefte heeft. Bij veel oudere katten vermindert de nierfunctie geleidelijk. De samenstelling van seniorenvoer is daarnaast zodanig, dat de nieren zo weinig mogelijk worden belast.

Ziekten
Op hogere leeftijd neemt de kans op infectieziektes toe, omdat het afweerstelsel minder actief wordt. Voor een oudere kat is het dan ook van extra belang dat de vaccinaties tijdig worden gegeven.
Als de kat minder vlot eet kunnen gebitsproblemen, in de vorm van tandsteen, tandvleesontsteking en slechte kiezen daar de oorzaak van zijn.
Sommige oudere katten worden doof. Het is eigenlijk altijd een gevolg van het verminderd functioneren van het gehoororgaan en is dan ook niet behandelbaar.  Een verminderd gezichtsvermogen kan verschillende oorzaken hebben. Staar is bij uitzondering oorzaak van blindheid. Vaker wordt blindheid veroorzaakt door netvliesaandoeningen, vooral als gevolg van een verhoogde bloeddruk.

Bij katten wordt nogal eens een verhoogde bloeddruk gezien, die verband kan houden met de functie van verschillende andere organen, zoals de schildklier, de nieren en het hart.
Hartklachten veroorzaken bij de kat een verminderd uithoudingsvermogen en vaak benauwdheid door vochtophoping.
Bij een te snel werkende schildklier heeft een kat een goede tot overmatige eetlust, maar vermagert desondanks.  Dieren met een verhoogde bloeddruk en een te snelle schildklierwerking kunnen vaak goed met medicijnen worden behandeld. Ook bij hartklachten kunnen medicijnen de situatie sterk verbeteren.

Bij vermindering van de nierfunctie gaat een kat meer drinken. Andere klachten zijn vermagering, lusteloosheid, een minder goede eetlust en een doffere vacht. Met bloedonderzoek kan worden vastgesteld dat het om een nierfunctiestoornis gaat. De belangrijkste behandelingsmogelijkheid is dieetvoer.
Meer gaan drinken en plassen kunnen ook andere oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld suikerziekte. Suikerziekte kan alleen worden behandeld met insuline injecties. Katten die thuis door de eigenaar dagelijks worden ingespoten leven vaak nog jaren in verder goede gezondheid.
Ook het “bewegingsapparaat” ontsnapt niet aan de veroudering. Gewrichten worden stijver en de spierkracht wordt minder. Al valt het met de last die katten daarvan ondervinden vaak wel mee.

Bij het geven van de jaarlijkse vaccinatie wordt uw kat altijd gecontroleerd door de dierenarts. Met bovenstaande gegevens kunt u ook zelf extra attent zijn op zaken die bij de ouder wordende kat van belang zijn.

LEEFTIJD KATTEN
De gemiddelde levensduur van onze huiskatten is 14 tot 16 jaar. Katten van 17 of 18 jaar oud zien wij ook nog wel regelmatig, maar de 19- en 20-jarigen vormen al een uitzondering. Maar ook van veel hogere leeftijden zijn er katten beschreven. Om een officieel Guinness Wereld Record te verkrijgen moet de leeftijd van de kat verifieerbaar zijn. Bij raskatten is er een geboortebewijs en is de leeftijd controleerbaar. Als een kat zijn hele leven onder de zorg van dezelfde dierenarts is geweest mogen dierenartsgegevens hier ook voor gebruikt worden.

Van de meeste huiskatten is de leeftijd niet geregistreerd. De werkelijke leeftijd is aan een kat niet nauwkeurig af te lezen. Veranderingen aan gebit, ogen en vacht geven wel een indicatie, maar niet een nauwkeurige leeftijdsschatting. En wat een eigenaar zich herinnert (of denkt te herinneren) is niet altijd betrouwbaar. Het menselijke geheugen is niet feilloos, dus er moeten altijd feiten gekoppeld kunnen worden aan het geboortejaar van de kat.

De langst verifieerbare levensduur van een huiskat is die van de poes Ma in Engeland. De dierenarts heeft Ma in laten slapen op 5 november 1957 toen ze 34 jaar oud was. Ook een raskat, Allen, is in 1998 ruim 34 jaar geworden. Meerdere katten in de VS, Engeland en Australië zijn aantoonbaar in de dertig geworden. In Nederland is de oudst geworden kat, waarover zekerheid bestaat, de kat Mous. Deze kat werd geboren in april 1979 en is op 28,5-jarige leeftijd overleden. De oudste kat, die wij in Dierenkliniek Duurstede hebben gezien was 26 jaar.

01-03-2009