Nieuwsbrief september 2017

Tekenbestrijding wordt steeds belangrijker
Teken zijn lastige diertjes die vaak onze huisdieren aanvallen als ze in de tuin of in de natuur rondwandelen.
En ze zijn niet alleen lastig, maar ook gevaarlijk. Ze kunnen soms ernstige ziektes overbrengen zoals Borreliose, Ehrlichiose en FSME (hersenvliesonsteking bij mensen).
De laatste ziekte kwam voorheen niet in Nederland voor, maar inmiddels is dit virus vastgesteld op de Utrechtse Heuvelrug en op de Sallandse Heuvelrug. Het gebruik van effectieve tekenbestrijdings-middelen helpt bij het terugdringen van de tekenpopulaties.
Tekendodende middelen verdienen dus de voorkeur boven tekenwerende middelen.
Een tekenmiddel dat door gebruikers van Facebook enorm negatief beoordeeld is vanwege vermeende ernstige bijwerkingen is juist heel veilig en zeer effectief gebleken. Alle deskundigen (de Nederlandse, de Europese en de Amerikaanse registratie-autoriteiten, de parasitologen en vrijwel alle dierenartsen in Nederland) zijn het er over eens dat dit middel (werkzame stof Isoxazoline) uiterst veilig is en de goede werkzaamheid tegen teken is bewezen.

Alternatieve middelen zoals kokosolie, knoflook en dergelijke hebben geen effectiviteit tegen teken.
Het genoemde middel is een geregistreerd diergeneesmiddel in de vorm van tabletten of in spot-on preparaten voor honden. Voor katten is het alleen in de vorm van een spot-on preparaat verkrijgbaar.
De werkingsduur bedraagt 12 weken.

Hartklepproblemen bij honden
Ook bij honden komen hartklepproblemen vaak voor. Vooral bij de kleinere rassen zien we de gevolgen van hartkleplekkage en dan meestal van de kleppen tussen de linker hartekamer en linker boezem. De klachten die kunnen ontstaan als deze kleppen gaan lekken zijn: verminderd uithoudingsvermogen, hoestklachten, benauwdheid en flauwtes, vooral bij inspanning.
De vervanging van hartkleppen, zoals bij mensen veel wordt uitgevoerd, wordt in de diergeneeskunde nog nauwelijks gedaan. Alleen een Japanse chirurg heeft een goede techniek ontwikkeld en soms voert hij deze operatie ook in Frankrijk uit. De kosten voor de ingreep: ongeveer 25.000 euro.

Tot nu toe “behelpen” wij ons door het voorschrijven van medicijnen om de klachten te verminderen en om de progressie van het hartfalen af te remmen. Dat lukt in een groot aantal gevallen heel aardig.
Er is zelfs een medicijn waarvan bewezen is dat als het gegeven wordt aan honden met beginnende hartkleplekkage die daar nog geen last van hebben, dat deze honden beduidend langer leven met een betere levenskwaliteit dan honden die dit medicijn niet kregen. Een vroegtijdige diagnose is dus belangrijk. Zodra wij een kleplekkage vermoeden tijdens de jaarlijkse check up/vaccinatie, bijvoorbeeld doordat we een hartruis horen, zullen we een nader onderzoek adviseren (meestal röntgenonderzoek van hart/longen).

Oorontsteking bij de hond
Oorontstekingen bij honden komen vaak voor. Het valt de eigenaar op dat zijn of haar hond jeuk heeft aan het oor: hij loopt de schudden met de kop, krabt met de achterpoot aan het oor en vaak laat hij het oor wat afhangen en houdt daarbij de kop soms iets scheef.
Bij inspectie van de gehooropening valt meestal de roodheid op en er zit vaak veel viezigheid (oorsmeer en/of pus). Een oorontsteking kan ook erg pijnlijk zijn.
Oorontsteking kan ook beiderzijds voorkomen.
Soms springt er een bloedvaatje in de oorschelp door het alsmaar klapperen met de oren. Er ontstaat dan een bloeduitstorting in de oorschelp.

Oorontstekingen dienen altijd in een vroeg stadium en adequaat behandeld te worden. Door een nauwkeurige inspectie van de gehoorgang door de dierenarts kan de ernst en vaak ook de oorzaak van de ontsteking worden ingeschat c.q. opgespoord.
Bij de aanwezigheid van veel viezigheid moet de gehoorgang gespoeld worden voordat er een behandeling met een oorzalf wordt ingesteld.
Er zijn vele oorzaken voor het ontstaan van oorontsteking mogelijk: grasaartjes of insecten die de gehoorgang zijn binnen gedrongen, oormijtinfecties, veelvuldig zwemmen, maar ook allergieën zijn vaak de oorzaak van hardnekkige oorontstekingen.

Voedingsallergie heeft soms als enige symptoom oorontsteking (meestal beiderzijds en steeds terugkerend).  Daarom schrijven we steeds vaker een eliminatiedieet voor bij honden met oorontsteking. Een eliminatiedieet is een dieetvoer waarin we verwachten dat er geen eiwitten in zitten waar de hond allergisch voor kan zijn. Dat kan bijvoorbeeld een door de eigenaar zelf samengesteld rantsoen zijn, dat bestaat uit aardappel en paardenvlees, of uit rijst met één soort vis. Er bestaan ook commerciële eliminatiediëten.
Een eliminatiedieet dient altijd 6 weken verstrekt te worden om te zien of de symptomen verdwijnen.
Chronische oorontstekingen ontstaan meestal als oorontstekingen niet adequaat worden behandeld of als er te laat wordt behandeld. Chronische oorontstekingen zijn vaak moeilijker, soms zelfs onmogelijk, te genezen. Soms wordt, ten einde raad, besloten om de gehele gehoorgang chirurgisch te verwijderen om de hond van zijn jeuk en/of pijnklachten af te helpen.
Door deze operatie wordt het gehoor echter wel sterk verminderd (als dat al niet verminderd was).

Vaccinatie-actie 2017
De Stichting Dierenartsen in Ontwikkelingssamenwerking maakte kort geleden de opbrengst bekend van de vaccinatie-actie waaraan dit jaar 19 dierenartsenpraktijken in Nederland hebben deelgenomen. Ook Dierenkliniek Duurstede heeft hiervoor 125 euro opgehaald.
De totale opbrengst bedroeg 2249 euro. Dit geld wordt gebruikt voor begeleiding en opleiding van veehouders in het Afrikaanse land Malawi door Nederlandse dierenartsen.

Brucella suis vastgesteld bij een hond
Recent is door de Gezondheidsdienst voor Dieren een besmetting van een hond met Brucella suis vastgesteld. Deze bacterie veroorzaakt abortus bij varkens en kan, bij vaststelling van deze ziekte bij varkens, tot ernstige exportbelemmeringen aanleiding geven.
Brucella suis is een bacterie die ook ziekte bij mensen (o.a. abortus) en bij andere dieren dan varkens kan veroorzaken. De hond heeft de infectie opgedaan door het opeten van rauwe vleesresten die afkomstig waren uit Zuid-Amerika.
Er wordt door deskundigen al vaker gewaarschuwd voor het voeren van rauw vlees aan onze trouwe viervoeters. Dat is niet zonder reden. Allerhande infecties kunnen opgedaan worden en bovendien vervolgens doorgegeven worden aan huisgenoten.

Blauwalgen in oppervlaktewater
In veel overwegend stilstaand oppervlaktewater zijn op dit moment veel blauwalgen aanwezig, die problemen kunnen geven bij mensen en dieren. Enerzijds door direct huidcontact, anderzijds door inname via de mond. Er zijn dodelijk verlopende gevallen bekend van honden direct na het zwemmen in water met hoge concentraties blauwalgen. Deze bacteriën gedijen goed in stilstaand water bij hogere temperaturen.
Blauwalgen zijn te herkennen als olie-achtige vlekken die op het water drijven.