Nieuwsbrief september 2015

Urine-onderzoek voor vroegtijdige opsporing chronisch nierfalen
Vooral veel oudere katten lijden aan een chronische nieraandoening die lange tijd onopgemerkt blijft. Pas op het moment dat een kat met chronisch nierlijden stopt met eten, ernstig vermagert of opvallend veel gaat drinken, worden wij geconsulteerd door een ongeruste eigenaar. 
Vaak is het nierlijden dan al zodanig ver gevorderd, dat het niet meer mogelijk is om een adequate therapie in te stellen, waardoor al gauw besloten wordt tot euthanasie. 
Indien het nierlijden in een vroeger stadium wordt ontdekt, dan is het mogelijk om door het geven van een medicijn de progressie van de nierziekte te stoppen. Het gevolg is een verbetering van het welzijn van de desbetreffende kat en een duidelijk hogere levensverwachting dan onbehandelde katten met een chronische nieraandoening.
Vooral katten vanaf 10 jaar leeftijd vormen een risicogroep. Daarom adviseren wij om eenmaal per jaar een urinemonster van uw kat te laten testen als die de leeftijd van 10 jaar is gepasseerd. 
Urine kan opgevangen worden door uw kat op de kattenbak te laten plassen waarin het kattegrit vervangen is door Katkor-korrels. Deze kunststofkorrels nemen de urine niet op, waardoor de urine eenvoudig met een pipet kan worden opgezogen en vervolgens in een monsterbuisje kan worden gespoten. Katkor is bij ons verkrijgbaar. 
Het is verstandig om het urinemonster zo vers mogelijk ter onderzoek aan te bieden. Eventueel kan die in de koelkast bewaard worden tot uiterlijk de volgende dag.

Tekenbestrijding
Teken zijn parasieten die zich ophouden in de struiken. Ze wachten tot er een geschikte gastheer voorbij komt (een warmbloedig dier) en bespringt die vervolgens. 
Daarna zal die, al kruipend over de huid, een geschikt plekje zoeken om zich vast te zuigen en bloed op te nemen. De larven van de teken doen dat om te kunnen groeien en te vervellen, volwassen teken doen dat om eitjes te kunnen produceren.  Teken kunnen drager zijn van ziekteverwekkende organismen zoals Borrelia (de verwekker van de ziekte van Lyme), Ehrlichia (een bloedparasiet die hardnekkige koorts kan geven) en Babesia (een parasiet die massale bloedafbraak kan geven). 
Het is dus belangrijk om teken goed te bestrijden. Dat kan door middel van speciale tekenbanden (die vaak ook tegen vlooien werken), spot on preparaten en sinds kort bestaan er ook tabletten voor honden met een uitstekende werkzaamheid tegen vlooien en teken die 3 maanden lang werkzaam zijn (uitsluitend verkrijgbaar bij dierenartsen). 
Let op: voor katten is er slechts een zeer beperkt arsenaal middelen tegen teken verkrijgbaar. Middelen die bestemd zijn voor honden, zijn meestal zeer giftig voor katten!!!

De Goede Dierenarts Cadeaukaart
Recent stond er een artikel in de telegraaf over de Goede Dierenarts Cadeaukaart. In feite is deze cadeaukaart een pas die online opgeladen kan worden tot een gewenst bedrag en vervolgens kan die bij dierenartsen die te boek staan als “Goede Dierenarts” als betaalmiddel gebruikt worden. 
Kent u iemand met een huisdier waarvan u twijfelt of de diergeneeskundige zorg voldoende is? Dan kunt u die deze cadeaupas cadeau geven met een door u gewenst bedrag erop. 
De gelukkige ontvanger van die pas kan die vervolgens uitsluitend bij de dierenarts gebruiken voor de behandeling van zijn/haar huisdier. 
De cadeaukaart is bij onze dierenkliniek te koop voor 2,50 euro. Wilt u meer informatie? Ga dan naar: www.goededierenarts.nl/cadeaukaart

BOS
BOS staat voor Brachycephalen Obstructie Syndroom. Dit is een combinatie van afwijkingen die bij kortschedeligen (brachycephalen) veel voorkomt. Bekende rassen zijn: Engelse Bulldog, Franse Bulldog, Mopshond, Boxer en dergelijke. 
Vooral de Bulldoggen kunnen ernstig behept zijn met het BOS-syndroom. Dit syndroom uit zich in: vernauwde neusgaten, sterk kronkelend verlopende neusgangen, een relatief te lang verhemelte en in de stemspleet uitpuilende stembandzakjes. 
Al deze afwijkingen veroorzaken het bekende gesnurk, maar kunnen in feite leiden tot ernstige benauwdheid. 
Chirurgisch is eigenlijk alleen wat te doen aan de vernauwde neusopeningen en het relatief te lange verhemelte. Deze operatie leidt vaak tot aanzienlijke verbetering van de toestand, maar is natuurlijk eigenlijk een lapmiddel. 
Vandaar dat de Raad van Beheer in samenwerking met de desbetreffende rasverenigingen de rasstandaarden hebben bijgesteld en aanvullende maatregelen hebben genomen om het voorkomen van BOS terug te dringen. De eerste “normale” bulldoggen zijn er al!

Hyperthyreoidie bij de kat
Oudere katten kunnen soms gaan vermageren, terwijl ze toch goed eten. Sterker nog, soms neemt de eetlust zelfs toe en toch vermageren ze. Dan is het goed mogelijk dat de schildklier “te hard werkt”. We spreken dan van hyperthyreoidie. 
Alle zoogdieren hebben twee schildklieren. Dat zijn kleine orgaantjes, ongeveer halverwege de hals aan weerszijden van de luchtpijp, die schildklierhormoon produceren. Dit hormoon stuurt de stofwisseling aan. 
Bij hyperthyreoidie is er sprake van teveel schildklierhormoonafgifte, zodat de stofwisseling op een te hoog niveau staat te draaien: de hartslag is versneld, de verbranding van voedingsstoffen is versneld, de lichaamstemperatuur is iets hoger dan normaal. Een dier met hyperthyreoidie kan opgejaagd gedrag vertonen, heeft een toegenomen dorstgevoel en drinkt daardoor meer en kan diarree hebben. 
Zonder behandeling kan ook schade aan andere organen ontstaan, zoals de nieren, waardoor de toestand snel verslechtert. 
De oorzaak van hyperthyreoidie bij de kat is meestal de aanwezigheid van één of meerdere goedaardige tumortjes in de schildklier(en). De diagnose is te stellen door middel van een bloedonderzoek.

De aandoening is goed te behandelen en er zijn meerdere mogelijkheden van behandeling. Het is mogelijk om een schildklier, waarin het tumortje zit, operatief te verwijderen, maar om zeker te weten waar het tumortje zit en, soms nog belangrijker, om andere tumortjes uit te sluiten, is een schildklierscan nodig. 
Dit onderzoek bestaat uit een injectie met radio-actief jodium, waarna enige tijd later een opname wordt gemaakt om te zien waar het radio-actief jodium is gebleven. Dit onderzoek is alleen mogelijk in zeer gespecialiseerde dierenziekenhuizen.
Een andere mogelijkheid van behandeling is het toedienen van een hogere dosis radio-actief jodium om de tumorcellen te doden. Hiervoor is ook eerst een schildklierscan nodig. 
Vanwege de hoge kosten van genoemd onderzoek en behandeling, wordt meestal gekozen voor één van de hiernavolgende behandelingsmethoden: Het toedienen van een schildklierremmend medicijn (aanvankelijk 2 x daags 1 tablet) gevolgd door een controle 3 weken later (wederom een bloedonderzoek) om te zien of de gekozen dosering correct is. 
Dit is de meest gebruikelijke aanpak van hyperthyreoidie bij de kat. Soms echter weigert een kat om het medicijn in te nemen. In dat geval is het ook mogelijk om een zalfje aan de binnenzijde van de oorschelp in te smeren dat een soortgelijk schildklierremmend middel bevat. Een enkele keer krijgt een kat een ernstige medicijnenovergevoeligheidsreactie, zodat de tabletten of de zalf niet mogelijk zijn. 
Dan is er nog één andere optie, namelijk het verstrekken van een jodiumarm voer. Dit voer is via dierenartsen verkrijgbaar. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van deze methode, is dat de desbetreffende kat uitsluitend dit voer te eten krijgt. Hij of zij mag dus niet naar buiten!
Hyperthyreoidie bij de oudere kat komt vaak voor en behandeling ervan is heel goed mogelijk!