Nieuwsbrief mei 2017

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dieren lanceert de website: www.dierenarts.nl
Zoekt u een dierenarts in de buurt van uw vakantie-adres? Of wilt u informatie over de aanschaf van een huisdier? Wil je meer weten over de opleiding tot dierenarts? Bezoek dan de nieuwe website www.dierenarts.nl.  Op deze voor het publiek bedoelde website vindt u tal van informatie over alles wat met het beroep van de dierenarts te maken hebt. Bezoek van deze website wordt door ons van harte aanbevolen!

Vakantieplannen? Neem tijdig maatregelen!
Gaat u op vakantie? Neem dan tijdig voorzorgsmaatregelen voor uw huisdier(en). Wilt u uw huisdier onderbrengen bij een dierenpension? Reserveer dan tijdig een plek, want anders vist u achter het net. Goede vaccinaties van uw huisdieren zijn vereist om uw huisdier daar te mogen plaatsen. Naast de normale jaarlijkse vaccinaties zijn ook vaccinaties tegen Besmettelijke Hondenhoest (vroeger Kennelhoest genoemd) en tegen Bordetella Bronchiseptica bij de kat meestal vereist en altijd van harte aanbevolen.  Gaat uw huisdier echter mee op vakantie? Dan zijn meestal ook extra maatregelen noodzakelijk. Denk aan wormpreventie, vlooienbestrijding en tekenbestrijding.  Voor bezoek aan het buitenland zijn vaccinaties tegen  Hondsdolheid (Rabiës), minimaal 3 weken voor vertrek, verplicht.  In de warmere landen komen andere ziekten voor zoals Leishmaniasis (overgebracht door zandvliegjes), Babesiosis en Ehrlichiosis(overgebracht door teken),  Hartworm (overgebracht door muggen) en Longworm (overgebracht door slakjes). Het is belangrijk om preventieve maatregelen te treffen tegen deze ziektes. Onze assistentes kunnen u hierover informeren. Heeft uw hond last van reisziekte? Dan kunt u daarvoor tabletten halen met een lange werkingsduur die goed werkzaam zijn zonder dat uw hond er suf van wordt.

Vaccinatie-actie van 12 t/m 16 juni
De Stichting Dierenartsen in Ontwikkelingssamenwerking is een stichting die ten doel stelt om dierenartsen uit te zenden naar ontwikkelingsgebieden om de lokale bevolking te helpen de (dier)gezondheid te verbeteren en zodoende de voedselproductie veilig te stellen. Dat doen ze vooral door het geven van voorlichting en het opleiden van veehouders. In de week van 12  tot en met 16 juni organiseert deze stichting de vaccinatie-actie. Dat houdt in dat alle deelnemende dierenartsenpraktijken in Nederland per gezette vaccinatie (hond, kat, konijn, paard) 2,50 euro beschikbaar stellen aan de stichting. Ook Dierenkliniek Duurstede neemt deel aan deze actie!

Uw dier is overleden, en dan?
Niemand ontkomt eraan!  Er komt een tijd dat je afscheid moet nemen van je huisdier. Door ziekte of door ouderdom. Welke mogelijkheden van bestemming zijn er dan voor uw overleden huisdier? In de meeste gemeenten is het toegestaan om uw huisdier op eigen grond te begraven, mits zodanig diep dat opgraving door andere dieren niet mogelijk is. Indien een diereigenaar hier niet voor kiest, dan dient het overleden dier ter destructie te worden aangeboden. In praktijk regelt de desbetreffende dierenarts dat meestal voor u tegen een geringe vergoeding, omdat het destructiebedrijf hiervoor kosten in rekening brengt.  Een andere mogelijkheid is om uw huisdier te laten cremeren in een erkend dierencrematorium.  Of te laten begraven op een officiële dierenbegraafplaats. Het is ook heel goed mogelijk uw overleden huisdier ter beschikking te stellen aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Het wordt dan gebruikt voor de anatomielessen voor de studenten diergeneeskunde. Door uw overleden huisdier te “doneren”  helpt u mee om proefdiergebruik terug te dringen. Niet alle huisdieren zijn geschikt hiervoor, maar uw dierenarts kan u hierover informeren!

Laparoscopische sterilisatie
Steeds meer mensen kiezen voor de laparoscopische sterilisatie van hun teef. Bij Dierenkliniek Duurstede hebben we al veel ervaring met deze methode en onze chirurg Astrid Rijkenhuizen voert deze operatie altijd uit. Zij maakt gebruik van de Two Portal techniek. Dat wil zeggen dat zij slechts twee openingetjes maakt om de instrumenten in te brengen: een optiek om zicht te hebben op de buikholte en een werkinstrument, om de eierstokjes te verwijderen. Voordelen van deze techniek boven de conservatieve techniek zijn: minder kans op complicaties, een beter zicht op de eierstokjes, waardoor er minder kans bestaat op het achterblijven van delen van eierstokken, minder pijn na de operatie en een sneller herstel van de patiënt. Het enige nadeel is de wat hogere prijs voor de laparoscopische techniek.

Andere kijkoperaties
De laparoscopische techniek kan ook voor andere operaties gebruikt worden. Denk aan de verwijdering van de binnenbal (de testikel is dan niet normaal afgedaald in de balzak, maar in de buikholte achtergebleven) of de fixatie van de maag ter voorkoming van maagdraaiing (iets dat bij risicohonden steeds vaker wordt gedaan). Ook biopten kunnen laparoscopisch genomen worden. Er wordt dan een stukje weefsel uit bijvoorbeeld een orgaan gesneden om te kunnen laten onderzoeken. Echter veel biopten kunnen ook onder echobegeleiding genomen worden, iets waarmee we al veel ervaring hebben.  Ook kijkoperaties in de borstholte zijn mogelijk, maar die beperken zich meestal tot inspecties en het nemen van biopten.

Oorontsteking bij de hond
Bij honden komt vaak een ontsteking van één of beide oren voor. Een snelle en adequate aanpak is dan belangrijk. Sommige mensen laten zich verleiden tot het kopen van goedkope oordruppels in de dierenwinkel, maar vaak wordt de toestand daar alleen maar mee verergerd.  De dierenarts kan het oor goed inspecteren en zonodig spoelen. Ook kan hij/zij een monster nemen uit het ontstoken oor voor cytologisch en bacteriologisch onderzoek. Op die manier kan de oorzaak worden opgespoord en kan er een adequate behandeling ingesteld worden. Vooral bij pups zien we oormijtinfecties als oorzaak van een oorontsteking. Bij volwassen honden vinden we soms een vreemd voorwerp in de gehoorgang zoals een grasaartje of een insect die per ongeluk het oor in is gevlogen.  Als een oorontsteking steeds geneest, maar iedere keer weer de kop opsteekt, dan komt de verdenking van een allergie bovendrijven. Dat kan ook heel gemakkelijk een voedselallergie zijn. Kortom: heeft uw hond last van jeuk en/of pijn aan één of beide oren; ga dan tijdig naar de dierenarts!

Dierenarts Hans Sickmann afwezig van 9 mei t/m 16 mei
In deze periode neemt dierenarts Monique van Paassen alle taken over.