Nieuwsbrief maart 2018

Kleintje-Konijntje; Memoires van een konijnengek
Dit ontzettend leuke boekje ontvingen wij van de Stichting Konijnenbelangen en die ligt nu in de wachtkamer als inkijkexemplaar. Iedere konijnenliefhebber zal het boek verslinden en diegene die nog geen ervaring had/heeft met konijnen zal, na het lezen ervan, begrijpen waarom het zo leuk is om konijnen als gezelschapsdieren te houden. Het boekje is niet alleen heel leuk om te lezen maar bevat tegelijkertijd een schat aan relevante informatie om konijnen op de juiste manier te kunnen verzorgen. Daarnaast is het boekje rijk geïllustreerd met prachtige tekeningen. Van harte aanbevolen!

Dokter, mijn hond drinkt zo veel!
Met deze klacht komen hondeneigenaren af en toe bij de dierenarts. Die zal in eerste instantie proberen te achterhalen of de waarneming van de eigenaar inderdaad klopt. Hoeveel drinkt een hond normaliter eigenlijk? Je kunt rustig aanhouden: 40 a 100 ml per kg lichaamsgewicht per dag. Een hondje van 10 kg drinkt dus normaal gesproken minder dan 1 liter per dag. Dat is inbegrepen de eventuele vloeistoffen die aan het eten zijn toegevoegd. Bij warm weer drinken honden in het algemeen wat meer dan bij lagere temperaturen. Als uw hond inderdaad abnormaal veel drinkt, dan is het altijd verstandig om de dierenarts te raadplegen, want vaak is het een voorteken van ernstige ziekte. En bij tijdige diagnose en behandeling is het tij meestal snel te keren. Als uw hond meer drinkt dan normaal, ga dan dus naar de dierenarts. En neem dan gelijk een urinemonster mee, want dat geeft al veel informatie! Al het bovenstaande geldt trouwens ook voor katten.

Er zijn veel oorzaken mogelijk voor veel drinken. Soms is het een ingewikkelde puzzel die opgelost moet worden alvorens de diagnose gesteld wordt. Een greep uit de mogelijke oorzaken: Suikerziekte, nierfalen, schildklierproblemen, baarmoederontsteking, Ziekte van Cushing, problemen met de bijschildklieren, tumoren, onlesbare dorst als gevolg van een tekort aan Antidiuretisch hormoon, psychische aandoeningen, etc. etc.

Dierenkliniek Duurstede is u graag van dienst
In de vorige nieuwsbrief hebben wij al melding gemaakt van het “geriatrisch consult” voor oudere dieren. Inmiddels hebben al enkele klanten hier dankbaar gebruik van gemaakt. Maar wellicht hebt u nog andere wensen! Wij staan graag open voor uw ideeën. Zo hopen wij u nog beter van dienst te kunnen zijn!

Maand van het gebit
Zo was er afgelopen maand de landelijke georganiseerde “Maand van het Gebit” waaraan ook Dierenkliniek Duurstede heeft deelgenomen. Meerdere mensen hebben het gebit van hun huisdier laten controleren en in sommige gevallen was er een behandeling nodig. Het algemeen luidende advies is om tweemaal per jaar het gebit van uw huisdier te laten controleren. Sommige honden en katten hebben een intensieve mondzorg nodig, andere blijken een mooier gebit te behouden, ook zonder behandeling. Vooral de kleinere hondenrassen blijken vaker last van tandsteen te hebben dan de grotere rassen.

Leewieken van vogels verboden!
Sinds 1 januari van dit jaar is het verboden om vogels te (laten) leewieken. Het doel van leewieken is te voorkomen dat vogels kunnen (weg)vliegen. Bij het leewieken wordt het meest uitstekende botstukje van de vleugel definitief verwijderd. Dat gebeurde meestal op jonge leeftijd. Deze methode is nu dus verboden. Als alternatief is het nog wel mogelijk om vogels te kortwieken. Daarbij worden de slagpennen afgeknipt waardoor de vogel een flink stuk vliegvermogen mist. Tijdens iedere rui komen er weer nieuwe slagpennen, dus het kortwieken werkt niet levenslang.

Lammertijd
Het voorjaar staat voor de deur. De tijd van de lammerengeboorte is weer begonnen. Ook in en rondom Wijk bij Duurstede worden weer veel lammeren geboren. Bij schapen komt nogal eens abortus voor en in een groot aantal gevallen ontstaat deze als gevolg van een micro-organisme dat niet ongevaarlijk is voor mensen. Zo is Coxiella Burnetii een bekende verwekker van abortus bij herkauwers, maar kan ook miskramen veroorzaken bij zwangere vrouwen. Ook kan dit micro-organisme bij inademing ernstige ziekte geven bij mensen. Zo zijn enkele jaren geleden vele duizenden mensen in N-Brabant ziek geworden en enkelen daarvan zijn zelfs overleden. Deze ziekte staat bekend als Q-koorts. Ook andere abortusverwekkers bij schapen (Chlamydia, Campylobacter e.a.) kunnen ook abortus geven bij zwangere vrouwen. Het is daarom belangrijk voor zwangere vrouwen om contact met schapen in de lammerperiode te vermijden. Dat houdt in: geen hulpverlening tijdens de geboorte van lammeren, contact met kleding en doeken, die gebruikt zijn bij geboortehulp, vermijden, wegblijven uit de kraamafdeling. Bij abortusgevallen van dieren is het raadzaam om de dierenarts te consulteren!

Katten horen niet in de natuur thuis
Onder andere de Vogelbescherming luidt de noodklok: Jaarlijks worden grote aantallen vogels door katten gedood. En in het buitengebied leven zeer veel verwilderde of half verwilderde katten. Katten kunnen ook ziekten overbrengen zoals Toxoplasmose, Spoelwormlarfziekte, Echinococcose en andere. Enkele jaren geleden was er massale sterfte onder eekhoorns en ongeveer de helft van die sterfte bleek veroorzaakt te zijn door Toxoplasma. Ook patrijzen zijn erg gevoelig voor deze ziekteverwekker. Toxoplasmose wordt door deskundigen als de meest schadelijke zoönose beschouwd. In principe zijn katten beschermd onder de Wet Natuurbescherming, maar een provincie kan deze bescherming opheffen en jagers ontheffing verlenen om katten af te schieten. De Dierenbescherming heeft jarenlang zwerfkatten gevangen met vangkooien om ze vervolgens te laten castreren door een dierenarts en daarna weer los te laten. Dit gebeurt, vanwege de kosten, echter steeds minder en dan nog vrijwel alleen binnen de bebouwde kommen. De Jagersvereniging adviseert katteneigenaren om hun katten liefst binnen te houden en anders sowieso tijdig te laten castreren en een duidelijke halsband te laten dragen, zodat katten als huiskat herkend kunnen worden. Er gaan ook steeds meer stemmen op om katten, net zoals honden, verplicht te laten chippen. Het doel hiervan is, dat als een weg gelopen kat gevonden wordt, bij de eigenaar kan worden terug gebracht. Dit helpt dan mee om het kattenoverschot in dierenasielen in te dammen.

Rattenpopulatie neemt toe
Ook de rattenpopulatie in de natuur neemt toe. Dit wordt enerzijds geweten aan het feit dat er strengere eisen worden gesteld aan de bestrijdingsmiddelen, anderzijds wordt er steeds meer brood gevoerd aan de eenden in de steden. Een paar stukjes brood in de winter is natuurlijk prima, maar zodra mensen hele broden in de gracht dumpen, dan is dat geen eendjes voeren maar ratten voeren. En ratten hebben een zeer hoge voortplantingssnelheid. Ratten kunnen ziekten overbrengen zoals de Builenpest en Leptospirose. Laatstgenoemde ziekte wordt de laatste jaren steeds vaker vastgesteld bij mensen en bij honden.