Nieuwsbrief maart 2015

Nathalie met zwangerschapsverlof
Onze assistente Nathalie is kort geleden met zwangerschapsverlof gegaan. We wensen haar het beste toe de komende tijd en wachten vol spanning af! Naar verwachting zal zij omstreeks medio juli weer aan het werk gaan.

Nieuwe praktijksoftware
Sinds ongeveer 1 maand gebruiken we nieuwe software die wat moderner is dan de software die we tot nu toe in gebruik hadden. Het is even wennen voor de medewerkers, maar het gaat steeds beter. 
Eén van de mogelijkheden is het toevoegen van een foto van de patiënt op de patiëntenkaart. Vindt u het leuk dat er een foto van uw huisdier op de patiëntenkaart komt te staan? Mailt u dan een fotootje naar info@dierenkliniekduurstede.nl. 
We kunnen nu ook entingsoproepen en facturen per email naar u toesturen. Wilt u dat? Laat het ons dan even weten!

Nieuws van Doc&Booff
De Online shop van de gezamenlijke dierenartsen geeft de komende maand interessante kortingen op veel producten: 
25 % op vlooienbestrijdingsmiddelen, 20 % op halsbanden, lijnen en tuigen, 15 % op natuurlijk honden- en kattenvoer (en natuurlijke snacks) en 10 % korting op konijnenhokken voor buiten. 
Op onze website staat een banner waarmee u direct wordt doorgelinkt naar de website van Doc& Booff!
Zorg, alvorens een eventuele bestelling te plaatsen, dat u gekoppeld bent aan onze dierenkliniek, want dat geeft recht op 10 % korting! 
Indien u zich opgeeft voor de nieuwsbrief van Doc & Booff, dan blijft u op de hoogte van alle actualiteiten en aanbiedingen!

Standpunt rauw vleesvoeding voor hond en kat
In het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van februari 2015 stond een artikel met bovengenoemde titel, geschreven door enkele vooraanstaande wetenschappers, allen verbonden aan de Universiteit Utrecht. 
Dit artikel is een reactie op de toenemende populariteit van het “Barfen”. BARF staat voor Bone And Raw Food; bot en rauwe voeding. In genoemd artikel wordt gewezen op enkele belangrijke risico’s van het voeren van rauwe voeding. 
Ten eerste is het niet eenvoudig om de nutriënten in de juiste verhouding aan te bieden. Vooral bij jonge, opgroeiende dieren, kan dit ernstige groeistoornissen geven. 
Ten tweede bestaat er het risico op infectie van zowel het huisdier als de verzorger met potentieel ziekteverwekkende organismen. Dit risico kan alleen voorkomen worden door hygiënische maatregelen te nemen en door het voer voldoende te verhitten alvorens het te verstrekken aan het huisdier. Het risico op infectie is vooral groter bij pups, kittens, drachtige dieren, kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en verder bij dieren en mensen met een verminderde afweer.
Conclusie: het verstrekken van een goed uitgebalanceerd voer zoals die verkrijgbaar is in onze dierenkliniek of in de dierenwinkel is simpeler en veel veiliger dan het voeren van rauwe voeding!

Dodelijke virussen bij de kat
Katten kunnen getroffen worden door een virus waar ze aan kunnen overlijden. De oudst bekende en soms nog steeds actuele virusaandoening is Kattenziekte. De meeste katten wordt gevaccineerd tegen dit virus. Daardoor zien we deze ziekte niet vaak meer, maar soms worden zwerfkatten bij het asiel binnen gebracht die deze ziekte onder de leden hebben. Deze worden dan onmiddellijk in quarantaine geplaatst en indien ze niet al te ziek zijn, dan worden ze intensief verzorgd in de hoop dat ze de ziekte overleven. En anders worden ze geëuthanaseerd door de dierenarts.

Een andere dodelijk verlopende virusaandoening is Kattenleukemie. Om besmet te raken met dit virus is een intensief contact nodig tussen twee katten, zoals een vechtpartij of een dekking. Ook kunnen kittens al voor de geboorte via de moeder besmet worden. De beste methode om deze ziekte te voorkomen is castratie. Immers dan nemen vechtpartijen en geslachtsverkeer flink af. 
Een andere mogelijkheid is preventieve vaccinatie, maar de bescherming is niet 100 % en het is belangrijk om tevoren te testen of de kat de ziekte al niet onder de leden heeft. In de officiële kattenfokkerij is het een goed gebruik om de dekkaters en de fokpoezen tevoren te testen op dragerschap van het virus.

Een derde gevaarlijk virus is het FIV-virus (dat katten-AIDS veroorzaakt). Dit virus gedraagt zich op dezelfde wijze als het HIV-virus dat verantwoordelijk is voor de mensen-AIDS. Gelukkig is het FIV-virus ongevaarlijk voor mensen. 
Ook dit virus is overdraagbaar via intensieve contacten zoals dekking of bijtwonden of van moeder op kitten. Fokkatten worden ook op dit virus getest (althans op de afweerstoffen ertegen) alvorens ze voor de fokkerij worden ingezet. Dieren die seropositief blijken te zijn, worden geïsoleerd of geëuthanaseerd.

Tenslotte is er nog een heel vervelend virus, namelijk het FIP-virus (FIP staat voor Feline Infectieuze Peritonitis). Dit virus kan een dodelijk verlopende ziekte geven op alle leeftijden. De meeste katten die het virus oplopen kunnen echter het virus gemakkelijk de baas en worden er helemaal niet ziek van. Als er echter ziekteverschijnselen optreden door dit virus, dan verloopt de ziekte eigenlijk altijd fataal. Er is geen vaccin tegen deze ziekte beschikbaar en er is ook geen goede test om de diagnose voor 100 % te bevestigen. Pas bij sectie kan de diagnose met zekerheid gesteld worden. 
Het virus is op vele manieren overdraagbaar en men vermoedt dat een kat ook pas een lange tijd na infectie de eerste symptomen kan gaan vertonen en dan binnen enkele weken sterft, doordat het virus zich in eerste instantie niet als ziekteverwekkend gedraagt en dan door een mutatie opeens verandert in een kwaadaardig virus. Maar er moet nog steeds veel onderzoek plaatsvinden om dit virus adequaat te kunnen bestrijden.

De lammertijd is weer begonnen!
De eerste lammeren zijn al weer geboren. Zodra het voorjaar aanbreekt ziet u ze al weer dartelen in de wei. Dierenkliniek Duurstede is dag en nacht bereikbaar, ook voor geboortehulp bij schapen, paarden en zelfs eventueel bij een koe.
Schapenhouders dienen niet te vergeten om de ooien, na het aflammeren en voordat ze de wei in gaan, te ontwormen met een goed ontwormingsmiddel. Dit om de verhoogde wormei-uitscheiding die in het voorjaar vaak optreedt, te onderdrukken. 
Hulpmiddelen zoals glijmiddel, prolapslepels (voor “lijfbieders”) en dergelijke zijn te koop bij de dierenkliniek. De dierenartsen zijn gaarne bereid u met raad en daad bij te staan!

Vlooienbestrijding: begin er op tijd mee!
De meeste vlooienplagen worden in de nazomer en in het najaar vastgesteld. De oorzaak ligt vrijwel altijd in het feit dat men te laat begint met de vlooienbestrijding. Daardoor hebben zich grote aantallen vlooienpoppen gevormd in de leefomgeving van uw huisdier(en). Het is dus zaak om de vlooien vroegtijdig te elimineren, nog voordat ze eitjes hebben kunnen leggen. 
Daarvoor zijn tegenwoordig zeer effectieve en veilige vlooienbestrijdingsmiddelen beschikbaar in de vorm van tabletten, spot on preparaten of eventueel vlooienbanden. De assistentes van Dierenkliniek Duurstede kunnen u goede adviezen geven over de te gebruiken middelen, want in de handel zijn ook veel minder werkzame middelen verkrijgbaar.
Een effectieve vlooienbestrijding is zeer belangrijk, ook voor uw eigen gezondheid. Vlooien kunnen Haemobartonellose (Kattenkrabziekte) overbrengen, een zeer vervelende en soms zelfs levensbedreigende ziekte bij mensen.