Nieuwsbrief juni 2017

Juni-maand, chipmaand.
Zoals bekend is, moeten alle pups die geboren worden voor de leeftijd van 7 weken gechipt zijn en die chip dient binnen 1 week ook geregistreerd zijn. Voor katten geldt deze verplichting niet en evenmin voor andere diersoorten. Het is echter zeer verstandig om uw kat te laten chippen. Het gebeurt nog regelmatig dat bij ons (of elders) dode of gewonde katten worden binnen gebracht, waarvan we de eigenaar niet kunnen achterhalen omdat het diertje geen chip heeft. En dat is jammer, want we kunnen dan niet snel de beste hulp verlenen die soms noodzakelijk is. Vanzelfsprekend verlenen we wel altijd de eerste, noodzakelijke hulp, maar soms is bijvoorbeeld een levensreddende gecompliceerde operatie noodzakelijk of zou een snelle euthanasie het beste zijn voor het desbetreffende dier. Tot dat laatste besluiten we trouwens, indien dat echt noodzakelijk is, toch. Wij vinden het niet verantwoord om een dier nodeloos te laten lijden, omdat de eigenaar verzuimd heeft om zijn/haar kat te laten chippen.  Niet alleen het chippen is belangrijk. Ook de registratie van de chip is noodzakelijk. Alle dieren die bij Dierenkliniek Duurstede worden gechipt, worden direct ook geregistreerd en wel bij de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren. Deze Databank stuurt jaarlijks een emailbericht naar de eigenaar (op de verjaardag van het huisdier), niet alleen om te feliciteren, maar ook om te controleren of de registratiegegevens zoals telefoonnummers nog kloppen.

In de junimaand krijgen alle gechipte dieren gratis een penning van Doc en Booff waarop staat dat het dier is gechipt. Dit kunt u eventueel  aan de halsband bevestigen. Tevens hebt u recht op 50 % korting bij aanschaf van een zak voer van 2,5 kg van Nutri Medica.  Een goede gelegenheid om eens een voer van topkwaliteit aan uw huisdier te verstrekken!

Vaccinatie-actie van 12 t/m 16 juni
De Stichting Dierenartsen in Ontwikkelingssamenwerking organiseert in de week van 12 tot en met 16 juni de vaccinatie-actie.  Veel dierenartspraktijken, waaronder Dierenkliniek Duurstede, doen mee aan deze actie. Dat houdt in dat voor iedere vaccinatie die in deze week wordt toegediend, 2,50 euro aan de Stichting wordt beschikbaar gesteld. Dit jaar loopt er een project in Malawi in Afrika om veehouders te trainen en te begeleiden om hun veestapel gezonder te maken en te houden. Wilt u ook meehelpen aan dit project en moet uw huisdier binnenkort toch gevaccineerd worden? Kom dan in de week van 12 tot en met 16 juni!

Vlooien- en tekenbestrijdingsmiddelen
Vlooien en teken veroorzaken veel ongerief en kunnen ziektes overbrengen bij mens en dier.  Ze komen ook veel voor. Vandaar dat er veel onderzoek is gedaan door bedrijven om bestrijdingsmiddelen op de markt te kunnen brengen. Zodoende is er veel keus en de kwaliteit van de bestrijdingsmiddelen is soms erg verschillend. Er zijn bestrijdingsmiddelen in de vorm van geïmpregneerde halsbanden, spot-on preparaten en tabletten. Sommige middelen werken alleen tegen vlooien, andere vrijwel alleen tegen teken en sommige werken tegen beiden. Ook zijn er bestrijdingsmiddelen die niet alleen vlooien en teken bestrijden, maar ook allerlei soorten wormen.  De werkingsduur is ook erg verschillend. Veel middelen werken een maand, maar er zijn ook tabletten die 3 maanden werkzaam zijn. En de halsbanden werken vaak nog langer. Welk middel het meest geschikt is voor uw huisdier, hangt sterk af van de soort beharing en of het risico op tekeninfestaties groot is. U kunt e.e.a. het beste overleggen met onze assistentes. Die kennen alle voor- en nadelen van de door ons verkochte producten.

U zult zich misschien afvragen, waarom we alle voor- en nadelen niet in onze nieuwsbrief vermelden. Dat komt omdat de modernere middelen als diergeneesmiddel zijn geregistreerd en voor diergeneesmiddelen mag geen reclame gemaakt worden. Vandaar….

Vlooien en kattenkrabziekte
Kattenvlooien zijn vaak drager van de bacterie Bartonella Henselae, de verwekker van kattenkrabziekte. Mensen kunnen deze ziekte oplopen door bijt- of krabwonden van een kat, maar ook simpelweg likken kan de infectie al doen aanslaan. Kattenkrabziekte kan zich manifesteren als abcesvorming, bijvoorbeeld in de oksel, of als een ernstige ontsteking aan het oog. Kortom, voorkoming ervan is noodzakelijk! En dat kan simpelweg door een goede vlooienbestrijding op uw kat(ten) en/of hond(en).

Groeipijnen
Bij jonge honden van de grote rassen stellen we nogal eens de ziekte Enostosis. Dat is een aseptische ontsteking in de lange pijpbeenderen, veroorzaakt doordat het voedingskanaal van het desbetreffende bot de groei van het bot niet kan bijhouden. Hierdoor raken de bloedvaten die door dit kanaal lopen bekneld en kan er stuwing in het bot optreden. Dit geeft een vervelende, zeurende pijn en kreupelheid en men spreekt dan ook vaak van groeipijnen. Indien de situatie enkele weken aanhoudt, is de diagnose met röntgenfoto’s te stellen.  De aandoening kan in meerdere botten tegelijkertijd aanwezig zijn, maar kan ook in de loop van de tijd van plaats veranderen. Tot 2-jarige leeftijd kan Enostosis voorkomen.  Meestal reageren de honden goed op pijnstillers. De prognose van Enostosis is gunstig; het geneest uiteindelijk altijd. Echter lang niet alle kreupelheden bij jonge honden worden veroorzaakt door Enostosis. Een gedegen onderzoek door een dierenarts is noodzakelijk om de oorzaak van een bestaande kreupelheid op te sporen.

Hittestress
De zomer is weer begonnen en de temperaturen kunnen weer flink oplopen. Onze honden hebben vaak veel last van de warmte, vooral de langharige en de kortschedelige honden. Warmte kunnen ze vooral kwijtraken door hijgen, maar soms is dat niet afdoende. Zorg dus voor voldoende verkoeling en bovenal: laat uw hond niet in de auto zitten terwijl die geparkeerd staat. Menig hond is hier helaas al aan overleden. In 10 minuten tijd kan een hond sterven in een afgesloten auto! Het (deels) open zetten van ramen is meestal niet afdoende!

Even voorstellen:
12 juni begint Daniëlle van Wouwen haar externe stage Diergeneeskunde bij Dierenkliniek Duurstede.  Deze stage zal  8 weken gaan duren en in die periode zal ze haar kennis en vaardigheden die ze heeft opgedaan tijdens haar studie Diergeneeskunde in praktijk kunnen brengen.  Het kan dus zijn dat u in de genoemde periode door haar geholpen zult worden, maar altijd onder supervisie van een ervaren dierenarts!