Nieuwsbrief juli 2018

VaccinatieActie Stichting Dierenartsen in Ontwikkelingssamenwerking
De Stichting Dierenartsen in Ontwikkelingssamenwerking organiseert eenmaal per jaar een vaccinatieactie, deze keer van 11 tot en met 17 juni. Dierenartsenpraktijken die hieraan meewerken doneren voor iedere patiënt die in die week gevaccineerd is in hun praktijk 2,50 euro. Ook Dierenkliniek Duurstede heeft meegedaan aan deze actie. In genoemde week zijn 36 huisdieren gevaccineerd in Dierenkliniek Duurstede en dat levert dus 90 euro op. De totale opbrengst is nog niet bekend.

Dit jaar komt het totale geldbedrag weer ten goede aan een project in Malawi in Afrika. Het project houdt in dat lokale veehouders geleerd wordt hoe hun vee het beste verzorgd kan worden en er wordt hun enige ziektekennis bijgebracht. Dit project bevordert niet alleen de gezondheid van dieren, maar ook van mensen! Denk aan de bestrijding van Tuberculose, Brucellose en Rabiës, ziektes die in Nederland al lang geleden met succes zijn bestreden.

 

Vakantieperiode
Op dit moment zijn wij nog naarstig op zoek naar een waarnemend dierenarts om onze gelederen te versterken tijdens de vakantieperiode. Monique van Paassen is op vakantie in de periode van 16 juli t/m 5 augustus. Hans Sickmann is van 7 augustus t/m 30 augustus afwezig. Wij streven er in ieder geval naar om gedurende de hele zomerperiode gewoon open te blijven!

 

Even voorstellen…
Maaike Huyts haar stage loopt op 12 juli af. Met ingang van 16 juli kunt u Michiel Korste in onze Dierenkliniek treffen. Hij komt hier 5 weken lang voor zijn stage ter afronding van zijn studie Diergeneeskunde.

 

Steeds meer mensen maken een afspraak buiten het inloopspreekuur
Sinds wij het tarief voor het afspraakconsult verlaagd hebben naar het normale spreekuurtarief, maken steeds meer mensen gebruik van de mogelijkheid om een afspraak te plannen. Zeker nu dat ook online kan.  Indien u per email onze oproep krijgt voor de jaarlijks vaccinatie, dan kunt u meteen de link aanklikken om de afspraak te plannen. Uw gegevens die wij dan nodig hebben staan dan direct al ingevuld. U hoeft dan alleen maar het tijdstip te kiezen en vervolgens akkoord te geven. U ontvangt dan uiterlijk de volgende dag een bevestiging van uw afspraak.

De link treft u verder aan op onze website, o.a. op de contactpagina, maar ook hier: https://agenda.corilus.nl/f6b00cc9810e302f57fd

 

Leptospirose: gevaarlijk voor mens en dier
De meeste mensen zijn zo verstandig om jaarlijks hun hond te laten vaccineren tegen Leptospirose (in de volksmond beter bekend als Ziekte van Weil). Honden die niet gevaccineerd zijn tegen Leptospirose lopen de kans om ziek te worden van deze ziekte. De verwekker is een spiraalvormige bacterie die vooral via urine van ratten wordt verspreid. Maar er zijn ook Leptospirose-bacteriën bekend die via urine van muizen wordt overgebracht. Honden die de ziekte overleefd hebben zonder dat ze antibiotica hebben gehad, kunnen levenslang de bacterie bij zich dragen (in de nieren) en steeds via hun urine verspreiden. Op die manier kunnen ze andere honden, maar ook mensen besmetten.

De bacterie dringt het lichaam binnen via wondjes of via de slijmvliezen van bijvoorbeeld mond of ogen. Het komt dan in de bloedbaan terecht en gaat zich vervolgens zeer snel vermeerderen. Het desbetreffende dier (of mens) wordt vervolgens ziek, meestal zeer ernstig ziek. Vooral de nieren en de lever raken ernstig aangetast en zonder behandeling treedt meestal sterfte op. De diagnose wordt vaak laat (soms te laat) gesteld, omdat er vaak in eerste instantie gedacht wordt aan een virusje of een voedselvergiftiging. En de minder ernstige gevallen worden veelal helemaal niet gediagnostiseerd.

De meeste gevallen van Leptospirose zien we in het najaar. Dat komt omdat dan de rattenpopulatie het grootst is en door regenval in het najaar verspreidt de bacterie, die zich vooral in het oppervlaktewater bevindt, zich over het land. Een regenplas kan dus ook een gevaar vormen.

Mensen die beroepsmatig veel contact hebben met oppervlaktewater (muskusrattenvangers, vissers) doen er goed aan om zich te laten vaccineren tegen Leptospirose. Honden zijn nog gevoeliger voor infectie, dus die MOETEN ook gevaccineerd worden, jaarlijks. De overheid heeft die verplichting echter nog steeds niet ingesteld. Die gaat ervan uit dat iedere eigenaar zelf zijn morele verantwoordelijkheid neemt om zijn viervoeter te laten vaccineren.

Tenslotte: het zogenaamde titeren om te bepalen of een hond voldoende afweerstoffen heeft zodat een vaccinatie achterwege kan blijven, is niet mogelijk voor Leptospirose! De jaarlijkse vaccinatie blijft dus ons aller dringende advies!

 

Muggen en Myxomatose
Vooral in de nazomer zien we veel uitbraken van Myxomatose onder konijnen. Deze virusziekte veroorzaakt verdikkingen aan de kop, vooral rondom de ogen en longontsteking. De meeste konijnen sterven na meerdere dagen erg ziek te zijn geweest. Een enkeling overleeft deze ziekte na een lange ziekteperiode van meerdere weken. Via direct contact kunnen konijnen elkaar besmetten, maar ook konijnenvlooien en vooral muggen kunnen het veroorzakende virus overbrengen van het ene op het andere konijn. Omdat er rondom Wijk bij Duurstede veel wilde konijnen leven is er een groot virusreservoir aanwezig, waardoor onze tamme konijnen, via een muggensteek, gemakkelijk besmet kunnen worden. Daardoor zien we ieder jaar toch weer tamme konijnen met Myxomatose. En dat is jammer, want de ziekte is gemakkelijk te voorkomen d.m.v. een jaarlijkse enting.

 

Gezellig barbecueën, maar pas op!
In de zomer is het gezellig om te gaan barbecueën. Maar dat is niet zonder gevaar! Aanmaakblokjes op basis van Metaldehyde zijn giftig voor onze viervoeters. Satévlees is heerlijk, dat vinden onze honden ook. Die eten ze met stok en al op. Dat leidt dan vaak tot darmperforaties met ernstige buikvliesontsteking als gevolg. Maiskolven zijn ook lekker, maar die lopen vaak vast in de dunne darm. Een levensreddende operatie is dan noodzakelijk. Ons advies luidt dus: Houd alle etenswaren, aanmaakblokjes, etc. uit de buurt van uw huisdieren! Ze genieten graag mee, maar hun gulzigheid is vaak funest!