Nieuwsbrief juli 2015

Mededelingen i.v.m. de komende vakantieperiode
Dierenarts Hans Sickmann is afwezig van 11 juli t/m 1 augustus. Dierenarts Monique van Paassen is afwezig van 2 augustus t/m 23 augustus. 
In de periode van 13 juli t/m 21 augustus wordt de dierenkliniek versterkt door waarnemend dierenarts Marloes van Vugt. Marloes is vorig jaar september afgestudeerd en doet momenteel extra ervaring op in onze dierenkliniek. 
Alle spreekuren gaan gewoon door en de dierenkliniek is dus gewoon geopend en buiten de normale openingstijden telefonisch altijd bereikbaar voor spoedgevallen.

Verkrijgbaar op de webshop Doc & Booff: de SureFeed Microchip voerbak
Veel katteneigenaren maken al dankbaar gebruik van het Sureflap Kattenluik dat uitsluitend uw kat(ten) in en uit laat doordat die de chip van uw dier herkent. 
Dezelfde fabrikant heeft nu ook voerbakken op de markt gebracht die selectief uw huisdier(en) toelaten om te eten. Ideaal voor mensen met meer huisdieren in huis. 
Ze zijn er in verschillende maten en zowel voor kleine honden als voor katten. 
Ook handig om te voorkomen dat rondkruipende peuters stiekem een brokje opsnoepen. 
Bovendien droogt het voer minder uit en ook vliegen worden geweerd! 
En ook om ervoor te zorgen dat ieder dier zijn eigen (dieet)voer krijgt is de SureFeed Microchip voerbak ideaal. En de veelvraten kunnen nu eindelijk gemakkelijk op dieet gezet worden!

Met de link youtu.be/T8hRbQ3SOtc kunt u zien hoe deze voerbak functioneert.
U kunt de SureFeed Microchip voerbak eenvoudig bestellen via de webwinkel van de dierenartsen: Doc & Booff. 
Op de homepage van deze website treft u een banner aan die u naar deze webshop loodst. Indien u aangeeft klant te zijn bij Duurstede geniet u bij uw eerste bestelling 5 % korting op uw aankoop bij deze webwinkel!

Nieuw: de cadeaukaart van de Goede Dierenarts
Met ingang van heden kunt u een cadeaukaart (eigenlijk een cadeaupas) kopen bij Dierenkliniek Duurstede. De prijs ervan bedraagt 3 euro. Deze kaart kunt u thuis via internet opladen tot een gewenst bedrag en vervolgens gebruiken als betaalmiddel in onze dierenkliniek. 
Maar u kunt hem natuurlijk ook cadeau doen aan een vriend, een familielid of iemand anders met een huisdier, met daarop gezet een door u gewenst bedrag. 
En u weet dan zeker dat het door u gedoneerde bedrag daadwerkelijk gebruikt wordt voor de zorg van het huisdier, want de cadeaukaart van “De Goede Dierenarts” is alleen bij aangesloten dierenartsenpraktijken te verzilveren. 
En dat bijladen en verzilveren kan steeds weer herhaald worden. 
Wilt u meer informatie? Kijk dan op: www.goededierenarts.nl

De Dermacentor Reticulatis definitief in Nederland
De Dermacentor Reticulatis is een teek die voorheen in Nederland niet of nauwelijks voorkwam. In het verleden werd deze alleen gevonden bij honden die recent in het buitenland waren geweest. 
Echter tijdens een onderzoek in Nederland en België zijn 1300 teken van deze soort aangetroffen. Blijkbaar zijn de winters zacht genoeg geworden voor deze tekensoort om te overleven. 
Het bijzondere van deze teek is dat hij de gevreesde ziekte Babesiosis kan overbrengen. Inderdaad bleek tijdens het onderzoek dat bijna 2 % van de gevonden teken drager was van de verwekker van deze ziekte. 
Vooral paarden en honden lopen risico om getroffen te worden. De desbetreffende parasiet (Babesia canis bij honden en Babesia caballi bij paarden) kan ernstige bloedafbraak veroorzaken, gepaard gaande met koorts en vaak resulterend in sterfte, tenzij er tijdig wordt ingegrepen. 
De beste preventie is gebruik van een goed werkend tekenmiddel. De assistente kan u daarbij van advies dienen!

Groot onderzoek naar het voorkomen van Psittacosis in Nederland
Psittacosis (ook wel papegaaienziekte genoemd, maar ook bekend onder de naam Ornithosis) is een levensbedreigende ziekte voor mensen. Diverse vogelsoorten kunnen drager zijn van de verwekker van deze ziekte (Chlamydia Psittaci) en mensen raken vooral besmet door het inademen van stofdeeltjes die beladen zijn met deze bacterie. 
De ziekteverschijnselen beginnen met koorts, hoofdpijn en algemeen ziek zijn, maar kunnen ontaarden in een ernstige longontsteking die levensbedreigend is. Besmette vogels kunnen zelf ook ziek zijn, maar dat hoeft niet altijd. Veelal blijven ze zelf langdurig de bacteriën uitscheiden (vele maanden) en soms blijven ze levenslang drager en kunnen dan, bij stress, weer opnieuw uitscheider worden. De ziekte is meldingsplichtig voor artsen en dierenartsen, maar ook voor vogelhouders (maar niet voor pluimveehouders).

Er worden jaarlijks vele tientallen gevallen geregistreerd, maar vermoedelijk wordt de diagnose vaak gemist. Daarom is er nu een groot onderzoek opgestart door het Centraal Veterinair Instituut (in samenwerking met de RU Wageningen, de GGD, de Gezondheidsdienst voor Dieren, het AMC en een aantal dierenartsenpraktijken, waaronder ook Dierenkliniek Duurstede). 
Doel van het onderzoek is meerledig. Ten eerste wordt een bepaalde sneltest gescreend op zijn betrouwbaarheid, ten tweede worden 400 vogels in diverse dierenartspraktijken bemonsterd die vervolgens worden onderzocht op het voorkomen van Chlamydia psittaci en indien mogelijk ook op het voorkomen van afweerstoffen tegen deze bacterie. 
Men hoopt zo voldoende positieve monsters te vinden zodat er ook nog genotypering van deze bacterie kan worden toegepast. Hiermee probeert men inzicht te krijgen in de verschillende typen van deze bacterie en de verspreiding ervan in Nederland.
Men wil alleen vogels bemonsteren die een verhoogd risico hebben op het dragerschap. Daartoe worden uitsluitend vogels onderzocht die recent zijn aangekocht, ziekteverschijnselen zoals ontstoken neus en/of ogen hebben of vogels die recent op een verzamelplaats zijn geweest. Papegaai-achtigen en duiven hebben de voorkeur. 
Indien u een papegaai of bijvoorbeeld een valkparkiet of een duif hebt die u pas geleden gekocht hebt of ziekteverschijnselen vertoont, dan kunt u die tegen consulttarief laten onderzoeken. 
Uw vogel wordt dan door ons klinisch onderzocht en vervolgens worden er met wattenstaafjes monsters genomen van het oogslijm, keelslijm en uit de cloaca. 
Bij papegaaien en duiven wordt tevens bloed afgenomen. 
De bemonsteringen zijn gratis en de verschillende testen worden gefinancierd door de overheid. Het is wel belangrijk om tevoren een afspraak te maken voor dit onderzoek!

De leverbotalert
De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft, in samenwerking met LTO en de Nederlandse Zuivelorganisatie een leverbotalert ontwikkeld. Schapen- en rundveehouders kunnen zich eenvoudig aanmelden hiervoor door via https://procedures.ematters.nl/2.0/gd/leverbotalert/ zich online aan te melden. Zodra er in het door de veehouder ingevulde postcodegebied een verhoogd risico voor het uitbreken van Leverbotziekte geldt, krijgt die een berichtje. Hij of zij kan dan tijdig gerichte maatregelen nemen. Het gebruik van de leverbotalert is gratis!

Vliegenmadenziekte
Iedere zomer worden wij weer geconfronteerd met konijnen met Vliegenmadenziekte. Deze ziekte ontstaat als konijnen zich bevuild hebben met vastplakkende keutels. 
Dit trekt vliegen aan die hier eitjes op afzetten. Die kunnen binnen 24 uur al uitkomen en de larfjes gaan zich vervolgens voeden met de ontlasting, maar vooral ook door de huid te doorboren en vervolgens zich te voeden met het naar buiten sijpelende wondvocht. 
Er ontstaat een grote, stinkende wond en het konijn wordt al gauw ernstig ziek. 
Een goede voeding is en ook de dagelijkse controle van de konijnen op aanhangende keutels zijn belangrijk. Op www.dierenkliniekduurstede.nl staat een stukje over de voeding van konijnen. 
Eventueel kan preventief een spot on preparaat gebruikt worden dat ook tegen vlooien en luizen werkt (geen Frontline; dat is giftig voor konijnen!). Horrengaas voor het konijnhok kan voorkomen dat vliegen het hok binnendringen.