Nieuwsbrief februari 2017

Februari: maand van het gebit
Komende maand staat de verzorging van het gebit van onze huisdieren extra in de picture. U kunt gedurende deze maand bij Dierenkliniek Duurstede gratis het gebit van uw huisdier laten controleren op iedere werkdag tussen 15.30 en 16.00 uur. Dat doen onze assistentes die hiervoor een speciale opleiding hebben gevolgd. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken! Dieren geven meestal niet aan als zij pijn hebben aan een kies of aan een tand. Een nauwgezette controle is daarom belangrijk. Tijdens de controle krijgt u ook adviezen over de verzorging van het gebit.

Breuken en breuken
In de (dier)geneeskunde worden vaak breuken geconstateerd. Een breuk van een bot bijvoorbeeld. We spreken dan van een fractuur. Een scheur in een tussenwervelschijf noemen we hernia en dat is een ander woord voor een breuk. We kennen natuurlijk de navelbreuk. Of de breuk van het middenrif, waarbij organen vanuit de buikholte de borstholte zijn binnengedrongen. Of de wondbreuk, die soms ontstaat na een buikoperatie. Buikorganen en/of buikvet zijn dan door de operatiewond van de buikspier gedrongen en liggen dan onder de huid. Bij reuen zien we af en toe een dambreuk, waarbij er een loslating tussen de spieren rondom de endeldarm is opgetreden. De uitzakking van het buikvlies met buikvet en soms met prostaat of urineblaas is dan vaak naast de anus zichtbaar. Een dambreuk geeft vooral problemen bij de stoelgang.  Bij teven zien we soms een liesbreuk. En bij reuen soms een zakbreuk, die vergelijkbaar is met de liesbreuk. Breuken dienen altijd door een (dieren)arts behandeld te worden. Botbreuken dienen gestabiliseerd te worden. Sommige botbreuken kunnen gespalkt worden, andere dienen operatief behandeld te worden. Breuken in de buikwand (navelbreuken, liesbreuken, zakbreuken, dambreuken) dienen operatief behandeld te worden. Ook de middenrifbreuk dient operatief gesloten te worden. De hernia van de tussenwervelschijf wordt vaak medicamenteus behandeld, soms operatief en vervolgens helpt fysiotherapie bij het herstel.

Leerlingen van het Revius bezoeken Dierenkliniek Duurstede
Afgelopen maand hebben twee groepen leerlingen onze dierenkliniek bezocht. Dit in het kader van het zogenaamde WOP (Werk Oriëntatie Project) dat georganiseerd wordt door de ondernemerskring Wijk bij Duurstede in samenwerking met het Revius. De leerlingen konden een kijkje nemen achter de schermen van onze dierenkliniek en maakten zo kennis met het vak van de (praktizerende) dierenarts en dat van de paraveterinair assistent.

Hazenpest blijft actueel
Recent kwam er een melding dat een jongen die meegedaan heeft aan een modderrace, Tularemie (Hazenpest) heeft opgelopen. Vermoedelijk hebben er resten van een besmet en gestorven haas in de modder gezeten en is de jongen zo geïnfecteerd. Gelukkig is de diagnose tijdig gesteld en kon er een adequate behandeling worden ingesteld. Afgelopen jaar zijn er meerdere dode hazen aangetroffen in het Kromme Rijngebied die overleden bleken te zijn aan Tularemie. De bacterie die deze ziekte veroorzaakt, is dus ook gevaarlijk voor mensen. Vooral jagers en poeliers lopen risico, maar ook insectensteken kunnen mensen infecteren.

Heeft uw kat al een chip?
Vrijwel alle honden zijn gechipt sinds er een wettelijke verplichting daartoe is gekomen. Voor katten geldt de verplichting (helaas) niet. Het gebeurt nog steeds regelmatig dat bij ons een gewonde of overleden kat wordt binnengebracht zonder een chip. We kunnen dan niet op een eenvoudige manier de eigenaar achterhalen. Vanzelfsprekend zullen wij bij een gewonde kat eerste hulp verlenen, maar soms is het dier er dermate ernstig aan toe dat OF een snelle, dure behandeling noodzakelijk is OF dat euthanasie nog de enige optie is. Indien het dier op het moment van aanbieding erg veel pijn lijdt en als de overlevingskans klein is, dan hebben wij, als we de eigenaar niet kunnen traceren, het recht om het dier, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar, te euthanaseren. Komt uw kat dus regelmatig buiten of is er een kans dat die af en toe ontglipt? Zorg er dan voor dat uw kat is gechipt en geregistreerd! U kunt uw kat natuurlijk ook gewoon tijdens het inloopspreekuur bij Dierenkliniek Duurstede laten chippen. De registratie regelen wij dan ook gelijk!

Myxomatose bij konijnen
Afgelopen maand, midden in de winter dus, kwam de dierenambulance een ernstig ziek wild konijn brengen. Hij bleek Myxomatose te hebben, een ziekte die meestal dodelijk is voor konijnen. Het diertje is geëuthanaseerd. Er bestaat een goed werkzaam vaccin tegen Myxomatose. Is uw konijn nog niet gevaccineerd? Laat dat dan alsnog zo spoedig mogelijk doen! Daarmee voorkomt u veel ellende!

Grijze Roodstaart op Cites-lijst geplaatst
De Grijze Roodstaart is een populaire en veel gehouden papegaai. Met ingang van 1 januari 2017 is deze vogel op de Cites-lijst geplaatst en daarmee dus wereldwijd beschermd tegen vangst in de natuur. De maatregel is genomen doordat de Grijze Roodstaart bedreigd is in zijn voortbestaan. Alleen Grijze Roodstaarten die goed geïdentificeerd zijn d.m.v. een pootring of d.m.v. een chip mogen verhandeld worden. Daarbij moet een ingevuld CITES-formulier de vogel begeleiden. Voor het chippen kunt u bij dierenartsen terecht. Het CITES-formulier kunt u downloaden op:
https://mijn.rvo.nl/cites-soorten-in-nederland-en-de-eu
Verder moet iedere eigenaar van een Grijze Roodstaart kunnen aantonen dat die de vogel al vóór 1 januari in het bezit had. Dat kan bijvoorbeeld door de vogel zo spoedig mogelijk in te laten schrijven bij een dierenarts en tevens te laten chippen en registreren. Is uw Grijze Roodstaart nog niet gechipt? Dat kan gewoon tijdens het inloopspreekuur!

Leptospirose steeds vaker vastgesteld
In de loop van de afgelopen 4 jaar is het aantal gevallen van Leptospirose bij mensen en bij honden toegenomen.  De verwekker is een spiraalvormige bacterie die ernstig nierfalen en vaak tevens leverfalen veroorzaakt. De twee meest voorkomende types zijn Leptospira icterohaemorrhagiae en Leptospira Grippotyphosa. De eerstgenoemde wordt vooral verspreid via rattenurine, de laatstgenoemde vooral via muizenurine. De bacterie kan via huidwondjes of via de slijmvliezen het lichaam binnendringen. Meestal lopen mensen of honden de besmetting op door contact met besmet oppervlaktewater of modder.  Er bestaan goede vaccins voor honden. Ook mensen die een verhoogd risico lopen (muskusrattenvangers) kunnen zich laten vaccineren.  De meeste honden worden jaarlijks gevaccineerd tegen deze ziekte. Is uw hond nog niet gevaccineerd of langer dan een jaar geleden? Komt u dan naar het inloopspreekuur!