Nieuwsbrief februari 2015

Diensten
Dierenkliniek Duurstede is elke dag 24 uur bereikbaar voor spoedgevallen.
Dat betekent dat u ook ieder weekend in geval van nood in uw eigen dierenkliniek terecht kunt.
De weekenddienst gaat zaterdags om 10 uur in, dus na ons spreekuur van 8 tot 10 uur.

www.paardenwelzijnscheck.nl
In afgelopen maand november is bovengenoemde website gelanceerd door de Sectorraad Paard in samenwerking met de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Het doel van deze website is om paardenhouders de mogelijkheid te bieden om het welzijn van hun paard(en) te controleren. 
Na het beantwoorden van een groot aantal vragen komt er een lijst van adviezen en tips om het welzijn van het gehouden paard of de gehouden paarden (nog verder) te verbeteren.

Nieuwe EU dierenpaspoorten
Met ingang van 29 december 2014 mogen de EU-dierenpaspoorten uitsluitend uitgegeven worden door dierenartsen en alleen voor dieren die voorzien zijn van een chip. De identificatie-gegevens van het desbetreffende dier worden, direct na het invullen, afgeplakt met een niet te verwijderen seallaag, waardoor de kans op fraude aanzienlijk wordt verminderd. Ook de vaccinatiegegevens worden afgeplakt. 
Eén en ander betekent dat pups die gechipped worden door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied pas na het chippen gevaccineerd kunnen worden en dat ook dan pas het EU-dierenpaspoort overhandigd kan worden aan de fokkers. 
De kosten voor het EU-dierenpaspoort zijn nog steeds erg laag. Desondanks gaat een deel van het bedrag naar een goed doel, namelijk naar wetenschappelijk onderzoek met als doel de gezondheid en/of het welzijn van honden en/of katten te verbeteren. 
Wat betreft de door ons gegeven vaccinaties: voor ieder door ons gebruikt vaccin gaat een deel van de opbrengsten naar ontwikkelingslanden alwaar het besteed wordt om zwerfhonden te vaccineren tegen Hondsdolheid. Hiermee hoopt men het aantal gevallen van Hondsdolheid bij mensen terug te dringen. Desondanks sterven jaarlijks nog ongeveer 25.000 mensen in de wereld aan deze afschuwelijke ziekte.

Poezenkrolsheid
Vooral bij het lengen van de dagen worden poezen weer erg krols. Dit vaak tot ergernis van de omwonenden, want die krolsheid gaat vaak gepaard met veel gekrijs en gemiauw en katers komen ook vaker met elkaar in conflict met bijt- en krabwonden en abcessen als gevolg. 
Vandaar dat men al gauw besluit om zijn of haar kater of poes te laten castreren. Dat betekent bij poezen het verwijderen van de eierstokjes, bij katers het verwijderen van de teelballen. 
Een andere mogelijkheid om de krolsheid te onderdrukken is het geven van de poezenpil (wekelijks), maar dat heeft als nadeel dat er ontaarding van de melkklieren kan ontstaan, vaak zelfs kwaadaardig. Er zijn gevallen bekend van jonge poezen die na het ingeven van één poezenpil binnen een week ernstige vergroting van de melkklieren kregen. 
Ook is het mogelijk om een antikrolsheid injectie te laten geven. Die onderdrukt gedurende minstens 4 maanden de krolsheid. Maar ook deze injectie is niet helemaal veilig.
Castratie van de poes (meestal sterilisatie genoemd) gebeurt bij Dierenkliniek Duurstede via een klein sneetje (1 a 2 cm) direct achter de navel. Met een speciaal haakje wordt het eierstokje naar buiten “gevist” en vervolgens verwijderd. 
Het herstel na de operatie neemt meestal weinig tijd (één of enkele dagen) in beslag. Wij adviseren om de poes de eerste week na de castratie binnen te houden.
De castratie (van kater of poes) kan al vanaf een half jaar leeftijd. Bij poezen die al vroegtijdig erg krols worden mag dat eventueel nog iets eerder gebeuren.

Muizenplaag in Friesland
Door de zachte winters is er een gigantische muizenplaag in Friesland. Hele graslanden zijn omgetoverd tot bruine gatenkazen. 
Veehouders proberen de muizen te bestrijden door grote hoeveelheden water op het land te spuiten met de bedoeling om de muizen te verdrinken. Tot nu toe met matig succes. Er wordt gehoopt op de combinatie van vorst met ijzel, omdat dat funest is voor de muizenpopulatie. 
Een voordeel van de muizenplaag is dat roofvogels een rijkelijk gedekte tafel aantreffen. Er worden onder andere veel meer velduilen geteld dan in voorgaande jaren. 
Maar de muizenplaag houdt ook risico’s in voor de volksgezondheid. Muizen staan bekend als dragers van het Hantavirus. Dit virus kan mensen ernstig ziek maken, in de vorm van griepachtige verschijnselen (spierpijn, koorts, hoofdpijn, misselijkheid), maar soms ontstaat ernstig nierfalen. 
De infectie treedt vooral via de lucht op; door het inademen van stofdeeltjes die beladen zijn met het virus. Dit kan vooral gebeuren als er opgedroogde keuteltjes opgeveegd worden. Daarom wordt geadviseerd om, als er keuteltjes in of rondom huis liggen, deze met een vochtige doek of iets dergelijks te verwijderen, om opstuiven van stof te voorkomen.

Vlooien
Nog steeds zien wij dagelijks huisdieren met vlooien, ondanks dat we al midden in de winter zitten. Oorzaak hiervan is enerzijds de zachte winter tot nu toe, anderzijds omdat er veel verschil zit in kwaliteit van de gebruikte vlooienbestrijdingsmiddelen. De betere vlooienbestrijdingsmiddelen zijn minder bekend, omdat ze als diergeneesmiddel te koop zijn en voor diergeneesmiddelen mag geen reclame worden gemaakt.
Het kwaliteitsverschil zit vooral in de afdodingstijd en in het al of niet kunnen doden van de eitjes en larven van de vlooien.
Er bestaan vlooienbestrijdingsmiddelen in de vorm van spot on preparaten, in de vorm van tabletten en in de vorm van halsbanden. 
Laat u zich door onze assistentes informeren!

Paarden en kippen
Paarden en kippen in dezelfde stal. Dat is natuurlijk een gezellige toestand. De paarden verdragen de kippen meestal prima en de kippen weten de benen van de paarden altijd handig te ontwijken.
Soms gebeurt het dat de paarden ‘s nachts erg onrustig worden. Ze beginnen met de benen op de grond te stampen, ze schuren langs de muren en lijken veel jeuk te hebben. De oorzaak is dan: Rode bloedluis. Deze vogelparasiet belaagt niet alleen zijn natuurlijke gastheer maar ook zoogdieren (mensen en paarden). En dat doet ie alleen ‘s nachts. 
Het zijn nog net met het oog zichtbare mijten die overdag in spleten en kieren leven en ‘s nachts bloed gaan zuigen. Dat gaat gepaard met jeuk en het ontstaan van puistjes. De bestrijding bestaat uit het dichtsmeren van die spleten en kieren of het doodspuiten van de mijten met een bestrijdingsmiddel.

Rabiës-enting nu ook verplicht voor pups bij overschrijden van landgrens
Er geldt al jaren lang een vaccinatieplicht tegen Rabiës (Hondsdolheid) voor honden, katten en fretten bij im- en export. Er gold altijd een uitzondering voor pups jonger dan 3 maanden. Sinds kort mogen pups echter niet meer ongevaccineerd een landgrens passeren.
Aangezien een vaccinatie tegen Rabiës pas uitgevoerd kan worden vanaf 12 weken leeftijd en aangezien er pas 3 weken later voldoende afweerstoffen opgewekt zijn, betekent één en ander dat pups pas geïmporteerd of geëxporteerd kunnen worden vanaf een leeftijd van 15 weken!