Nieuwsbrief december 2016

De feestdagen komen eraan!
Dat betekent weer meer risico’s voor uw huisdier(en). Chocolade kan giftig zijn voor uw hond. Hou dat dus buiten zijn bereik! Heeft uw hond onverhoeds toch chocolade opgegeten? Neem dan onmiddellijk contact op met de dierenarts! Ook krenten, rozijnen en druiven zijn giftig voor uw hond. Ze kunnen ernstig nierfalen veroorzaken. Geef uw hond dus ook geen oliebollen te eten!
Heeft uw hond of kat last van vuurwerkangst? Neem dan tijdig maatregelen! Er zijn trainingsmogelijkheden om uw huisdier te laten wennen aan knallen en lichtflitsen. Daar moet natuurlijk vroegtijdig mee worden begonnen. Er zijn CD’s verkrijgbaar met vuurwerkgeluiden, bijvoorbeeld de CD “Help! Ik ben bang voor onbekende geluiden”. (Uitgeverij Libre: www.libre.nl). Het is belangrijk om het geluid in eerste instantie zachtjes te laten klinken en tijdens het geluid leuke dingen doen met je hond (spelen, opdrachtjes geven en bij goede uitvoering ervan belonen, etc.). Dit dagelijks herhalen en iedere dag het geluid iets harder laten klinken. De training kan eventueel ondersteund worden door gebruik van het middel Clomipramine (op recept verkrijgbaar bij de dierenarts). Daar dient dan wel minstens 1 maand tevoren mee te zijn begonnen! ’s Avonds de gordijnen dicht doen helpt natuurlijk tegen de lichtflitsen en tempert bovendien de geluiden. Het geluid van radio of TV kan helpen om de knallen minder te laten doorklinken.
Verder zijn er middelen op de markt die de nervositeit kunnen temperen, zoals Zylkene of Adaptil (verdamper, spray of halsband). Deze zijn zonder recept bij Dierenkliniek Duurstede verkrijgbaar. Het effect van deze middelen is echter beperkt.
Voor de korte termijn, dus tijdens de jaarwisseling, kunt u op recept echte kalmeringsmiddelen bij de dierenkliniek kopen. Deze middelen mogen echter hooguit enkele dagen worden toegediend, in verband met de belasting van nieren en lever en eventuele bijwerkingen.

Vaccineren of bloedprikken?
Op de sociale media staan veel berichten over vermeende bijwerkingen van vaccinaties en er wordt ook steeds vaker geschreven over bloedonderzoek als alternatief voor vaccinaties. Daarmee wordt bedoeld bloedonderzoek om de immuunstatus van het dier te controleren. Er wordt dan dus gekeken hoeveel afweerstoffen een dier heeft om in te kunnen schatten of vaccinatie op dat moment nodig is. Dit bloedonderzoek noemt men een titerbepaling.
Graag willen wij onze mening over bovengenoemde standpunten met u delen.

Ten eerste over de bijwerkingen: Na vaccinatie van de huisdieren zien wij vrijwel nooit ernstige bijwerkingen. Slechts éénmaal in het bestaan van Dierenkliniek Duurstede hebben wij een ernstig zieke hond gehad die vermoedelijk ziek is geworden na de vaccinatie. Wel zien we vaak dat pups een dagje hangerig of pieperig kunnen zijn na de vaccinatie. Na een vaccinatie tegen Kennelhoest zien we soms een periode van enkele dagen van licht hoesten en/of verkoudheid. Bij katten zien we eigenlijk nooit bijwerkingen, maar er zijn wel gevallen beschreven van het ontstaan van een kwaadaardige tumor (een fibrosarcoom) op de injectieplaats na een vaccinatie (meestal vele jaren later en meestal na gebruik van een geïnactiveerd vaccin; dit vaccin gebruiken wij niet). Bij katten zien we ook wel eens een voorbijgaande verkoudheid na het gebruik van een neusdruppelenting tegen Bordetella.
Maar het kan natuurlijk toch zijn dat u geïnteresseerd bent in het genoemde bloedonderzoek om te bepalen of vaccinatie uitgesteld kan worden. Deze titerbepaling bij honden is wat betreft de ziekte Leptospirose zinloos, omdat er geen verband is tussen de gevonden titer en de graad van bescherming. Een jaarlijkse vaccinatie tegen deze ziekte blijft dus noodzakelijk. Ook voor Kennelhoest is een titerbepaling zinloos om dezelfde reden. Voor de ziektes Hondeziekte, Hepatitis Contagiosa Canis en Parvovirus bestaat er wel een goede correlatie tussen de gevonden titer en de graad van bescherming. Maar u moet zich wel bedenken dat, indien u kiest voor titerbepaling tegen deze ziektes, dat deze titerbepaling jaarlijks moet worden uitgevoerd. En als één van de titers te laag is, moeten we wel de “cocktail” gebruiken, omdat er geen monovalente (tegen één ziekte gerichte) vaccins in de handel zijn. Titerbepaling geeft dus veel rompslomp en veel extra kosten. Het voordeel is onzes inziens nihil.
Titerbepaling bij pups kan zinvol zijn om te controleren of 4 weken na de hele vaccinatiereeks de bescherming optimaal is geworden. Titerbepaling is in dit geval dus niet ter vervanging van vaccinaties maar puur ter controle ervan.
Titerbepaling bij katten is alleen zinvol voor Kattenziekte. Voor Niesziekte is er geen correlatie vastgesteld tussen de titer en de graad van bescherming. En ook voor katten geldt de extra rompslomp en extra kosten van een titerbepaling. En ook bij kittens kan een titerbepaling zinvol zijn om te controleren of de bescherming 4 weken na de vaccinatiereeks voldoende hoog is.

Conclusie:We kunnen stellen dat titerbepaling bij honden en katten soms zinvol kan zijn, maar veel rompslomp en veel kosten met zich meebrengt. Het nut is vooral om te controleren of pups en kittens voldoende beschermingsgraad hebben gekregen nadat ze de hele vaccinatiereeks toegediend hebben gekregen.

Goedaardige Droes bij paarden
De ziekte Goedaardige Droes komt veel voor bij paarden en verloopt lang niet altijd zo goedaardig als de naam van de ziekte doet vermoeden. De verwekker ervan is de bacterie Streptococcus equi. Een dier dat voor het eerst besmet wordt (meestal een veulen of een jaarling) ontwikkelt een keelontsteking waardoor het niet meer goed kan slikken en er ontstaat meestal hoge koorts. Vervolgens kunnen de lokale lymfklieren op gaan zetten en abcessen worden. In het klassieke geval breken die abcessen door, waarna in de meeste gevallen herstel optreedt.. Maar de bacterie kan zich soms ook door het hele lichaam verspreiden waardoor er overal abcessen kunnen ontstaan die niet meer genezen. Men spreekt dan van Verslagen Droes. Of een keelabces kan doorbreken naar een luchtzak (een uitzakking van de buis van Eustachius) waardoor deze vol met pus komt te zitten. Goedaardige Droes is meestal goed te behandelen, mits de dierenarts tijdig wordt geconsulteerd. Maar Droes is nog beter te voorkomen, simpelweg door een prikje in de lip. Vaccinaties tegen Droes worden steeds vaker toegepast en tegenwoordig vooral bij opfokbedrijven. Op maneges is het tegenwoordig mogelijk om dragers op te sporen en deze te behandelen, zodat op die manier besmetting van andere, gevoelige paarden, voorkomen kan worden. Verder helpt strikte hygiëne (gescheiden boxen, gescheiden drinkwatervoorzieningen, etc.) ook mee aan het voorkomen van overdracht van de Droesbacterie.

Vogelpest in Nederland
Momenteel houdt de Vogelpest Nederland in zijn greep. De ziekte is al op meerdere pluimveebedrijven vastgesteld en die zijn allemaal geruimd. Ook in het wild zijn al veel watervogels gestorven, vooral veel kuifeenden en tafeleenden. Deze vogels hebben zeer waarschijnlijk het virus vanuit Siberië naar Nederland overgevlogen. De grote vogelconcentraties in natuurgebieden, prachtig om te zien, dragen echter wel bij aan de toename van de kans op de uitbraak van dit soort infectieziekten. Kuifeenden, tafeleenden en ganzen waren vroeger normaal bejaagbaar, maar zijn tegenwoordig beschermd onder de Flora- en Faunawet. Het vogelpestvirus is eigenlijk een Influenzavirus dat vrij gemakkelijk kan muteren tot een voor mensen besmettelijk virus. Dat laatste is de grote angst van virologen.

De medewerkers van Dierenkliniek Duurstede wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar!