Nieuwsbrief augustus 2015

Dierenkliniek Duurstede gaat voor kwaliteit
Kwaliteit staat hoog in het vaandel voor onze dierenkliniek. 
U weet natuurlijk al dat we de mogelijkheid hebben om digitale röntgenfoto’s van uw huisdier te maken. En dat echografisch onderzoek ook tot de mogelijkheden behoort.
Maar wist u ook dat onze narcose-apparatuur, bloedanalyse-apparatuur en röntgenapparatuur jaarlijks door een gecertificeerd gespecialiseerd bedrijf worden gecontroleerd op betrouwbaarheid en veiligheid? 
En wist u ook dat zowel onze dierenartsen als onze paraveterinaire assistentes regelmatig aan nascholing doen? 
U kunt er in ieder geval op vertrouwen dat wij er alles aan doen om onze diergeneeskundige dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten zijn!

Even voorstellen:
In de periode van 27 juli tot en met 17 september volgt Carley v.d. Velden haar externe stage bij Dierenkliniek Duurstede.
Zij is in de eindfase van de studie diergeneeskunde en wordt hier klaargestoomd voor de diergeneeskundige praktijk. Het kan dus gebeuren dat u door haar geholpen wordt, maar altijd onder supervisie van een ervaren dierenarts! 
Dierenarts Monique van Paassen is afwezig tot en met 23 augustus. Tot die tijd werkt waarnemend dierenarts Marloes van Vugt hier op de dierenkliniek, samen met dierenarts Hans Sickmann.

De risico’s van barbecuen voor uw hond
In de zomer gaan veel mensen gezellig barbecuen. Dat dat niet zonder risico is voor uw hond, blijkt uit de ervaringen die wij inmiddels hebben opgedaan. 
Zo gebeurt het af en toe dat een hond, likkebaardend zijn kansen afwachtend, een satéstokje met vlees bemachtigt en in één hap doorslikt. Het stokje kan vervolgens ergens vastlopen of darmdelen perforeren en aanleiding zijn tot ernstig problemen. 
Een ander risico is het opeten van stukken maïskolf. Deze hebben ook de neiging om vast te lopen in de dunne darm. Alleen door middel van een buikoperatie is het probleem dan te verhelpen.
De aanmaakblokjes van de barbecue kunnen soms erg giftig zijn voor uw hond. Houd die dus buiten het bereik van uw hond!
Dit zijn dus enkele waarschuwingen op een rijtje. Maar laat deze u niet beletten om gezellig te barbecuen! Gewoon even netjes werken en opletten!

Door warme weer meer kans op Botulisme en op Staphylococcen-enterotoxicose.
Botulisme is een levensbedreigende ziekte veroorzaakt door een toxine (een gifstof) die door een bacterie, genaamd Clostridium botulinum, wordt gevormd. Deze bacterie groeit uitsluitend in zuurstofarm milieu, in een eiwitrijke omgeving en bij temperaturen tussen 20 en 40 graden Celsius. 
Er zijn verschillende typen van genoemde bacterie en de ene diersoort is gevoelig voor enkele typen en juist ongevoelig voor de andere typen, terwijl de andere diersoort juist weer gevoelig is voor de andere typen. 
Botulisme is het meest bekend bij watervogels. Het daarin voorkomende type is meestal niet gevaarlijk voor honden of mensen, maar zekerheid over welk type in het kadaver zich vermeerderd heeft, heb je nooit. Daarom wordt aangeraden om gevonden kadavers met handschoenen op te pakken en te vernietigen (bijvoorbeeld door verbranding).

Het botuline (het genoemde toxine) wordt beschouwd als de meest giftige stof ter wereld, omdat het in zeer kleine hoeveelheden al dodelijk kan zijn. Theoretisch gezien is 100 gram Botuline al voldoende om de hele wereldbevolking uit te roeien. Honden die kadavers opeten lopen risico.
Maar ook bij runderen komt Botulisme voor, bijvoorbeeld na het eten van besmette bierbostel (een restproduct van de bierbrouwerij). Of doordat ze per ongeluk een kadaver dat in het voer zat opeten.

Het Botuline geeft verlammingsverschijnselen. Dat uit zich o.a. in moeite met slikken, kwijlen, wankelende gang en tenslotte neervallen en niet meer overeind kunnen. Besmette eenden kunnen de kop niet meer overeind houden en zullen in het water verdrinken. 
Er zijn gevallen van Botulisme bekend bij mensen die zalm uit blik hadden geconsumeerd die besmet bleek te zijn met de Clostridium botulinum. Het sterilisatieproces was toendertijd fout gegaan en in het zuurstofarme milieu van het blikje kon de bacterie goed gedijen en toxine produceren. Botuline wordt wel geïnactiveerd als het verhit wordt.

Dat geldt niet voor het toxine dat geproduceerd wordt door de bekende Staphylococcus areus. Deze bacterie kan, bij besmetting van voedsel zoals kaas, vleeswaren en dergelijke, mits de temperaturen voldoende hoog zijn (25 a 45 graden Celsius) zich explosief vermeerderen en dan genoemd toxine produceren.
Dit toxine is zoals al vermeld thermostabiel. Vlees dat besmet is zal dus na verhitting weliswaar geen levende bacteriën bevatten, maar het toxine blijft aanwezig en consumptie van dit vlees leidt dan tot ziekteverschijnselen: hevig braken en diarree zonder koorts. 
De ziekte gaat gelukkig binnen 24 uur weer helemaal over, maar inname van grote hoeveelheden toxine kunnen wel reden zijn voor Intensive Care opname. Het toxine is geur- en smaakloos. Besmet voedsel kan dus prima smaken.

Wat wij bedorven voedsel noemen is eten dat te lang bewaard is gebleven in de koelkast en daardoor een rottingsgeur kan verspreiden en zuur kan smaken. 
Van dit bedorven eten wordt men meestal echter niet ziek. Sterker nog: de verzurende bacteriën in bedorven voedsel onderdrukken ziekteverwekkende bacteriën. 
Daarom is het altijd belangrijk om eten goed in de koelkast te bewaren. Ziekteverwekkende bacteriën krijgen dan geen kans!

Gevaar voor blauwalgen en plaagalgen
Bij warm weer kunnen bovengenoemde bacteriën (want dat zijn het) zich in grote hoeveelheden vormen in het oppervlaktewater. De waterschappen controleren de plaatsen waar veel gezwommen wordt hierop en plaatsen waarschuwingsborden zodra de concentratie van deze bacteriën te hoog wordt. Maar honden zwemmen overal.
Vooral stilstaand water vormt een groot risico, enerzijds omdat er geen verversing plaatsvindt, anderzijds omdat dat vaak nog meer stijgt in temperatuur. Vaak zie je een olie-achtige laag op het water staan. 
Laat daar uw hond niet zwemmen! Inname van besmet water kan leiden tot ernstige shock en verlammingsverschijnselen, meestal binnen 1 of enkele uren na het zwemmen. Uw hond kan dan snel sterven als gevolg van een ademstilstand. Indien uw hond plots ziek wordt kort na het zwemmen dan is het zaak zo spoedig mogelijk de dichtstbijzijnde beschikbare dierenarts te consulteren!

Terug van vakantie en dan een vlooienplaag
Bent u net terug gekomen van vakantie en wordt u besprongen door grote aantallen vlooien, dan heerst er een vlooienplaag bij u thuis. Dit probleem is gemakkelijker te voorkomen dan te genezen. 
Het probleem bij een vlooienplaag is namelijk dat er veel interieurspray gebruikt moet worden om de vlooien te doden. Echter de poppen, waarin de vlooienlarven omgevormd worden tot de volwassen vlo, zijn gepantserd; het gif van de interieurspray kan niet het inwendige van de cocon bereiken. En daardoor kan het nog wel één of twee weken duren voordat de vlooienplaag echt helemaal verdwenen is. 
Daarom is het belangrijk om uw huisdieren (honden en katten) het hele jaar goed tegen vlooien te beschermen. Er bestaan tegenwoordig niet alleen goede spot-on preparaten, maar ook zeer effectieve tabletten die slechts eenmaal in de maand of eenmaal in de 3 maanden hoeven te worden gegeven. Voor katten bestaat er ook een injectie die gedurende een half jaar voorkomt dat vlooien zich kunnen vermeerderen. 
Onze assistentes helpen u graag!