Nieuwsbrief april 2018

Het voorjaar is begonnen!
Door de lang aanhoudende kou is het voorjaar laat begonnen. Maar de eerste koeien lopen inmiddels in de wei. Hebt u trouwens al eens gezien hoe de koeien voor het eerst in het voorjaar de wei in gaan? Ze dartelen en springen dan van vreugde en het is niet voor niets dat men dat de “koeiendans” is gaan noemen.
De schapenlammeren kunnen ook, zodra het droog weer is, de wei in. Ze kunnen relatief goed tegen de kou, mits ze gezond zijn en goed melk kunnen drinken bij hun moeder. Hetzelfde geldt voor de veulens. Die hebben de weidegang hard nodig om zich goed te ontwikkelen. Dagelijks wat draven en galopperen is goed voor de ontwikkeling van hun gewrichtskraakbeen.
De weidegang houdt echter ook risico’s in: ieder jaar raken paarden gewond doordat ze door afrasteringen proberen uit te breken of er in verstrikt raken, soms met fatale gevolgen. En het gebeurt helaas ook af en toe dat het jachtinstinct bij honden wordt opgewekt zodra schapen gaan rennen als ze een hond zien. Op dat moment worden die honden dan doof voor commando’s van hun baas. Ze kunnen schapen dan ernstig verwonden en ze kunnen zelfs ware slachtingen aanrichten in koppels schapen, dit tot grote ergernis natuurlijk van de schapenhouder. Hondeneigenaren dienen hun hond dus aangelijnd te houden in buitengebieden en uitsluitend los te laten op plaatsen waar dat is toegestaan!

Het voorjaar betekent niet alleen de groei van planten en de geboorte van veel lammeren. Ook insecten gaan zich massaal voortplanten. En dat geldt zeker voor de teken, de muggen en de knutten, allemaal overbrengers van ziekten bij mens en dier. In Nederland zijn vooral de teken van belang, maar ook de muggen en de knutten spelen de laatste jaren een steeds belangrijkere rol in ons land. Ook de vlooien kunnen zich gemakkelijker voortplanten. Een effectieve bestrijding van vlooien en teken op onze huisdieren is dus zeker op zijn plaats! Er zijn zeer veel bestrijdingsmiddelen tegen deze parasieten verkrijgbaar met uiteenlopende effectiviteit. Onze assistentes zijn bereid u goede adviezen te geven!

Ieder voorjaar worden weer veel jonge vogels, haasjes en soms zelfs een reekalf binnen gebracht. Het is echter niet altijd goed om een jong dier “te redden”. Jonge haasjes en pasgeboren reekalveren liggen altijd alleen, ergens verborgen in het gras of in de struiken. Reekalveren worden maar enkele malen per dag door hun moeder gezoogd en verder alleen gelaten. Jonge haasjes worden zelfs maar eenmaal per etmaal gezoogd en ze liggen altijd verspreid. Afblijven dus! Ook jonge vogels, die net het nest hebben verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen, kunnen beter met rust gelaten worden. Ze worden vrijwel altijd door hun ouders gevoerd. Ze lopen weliswaar de kans om gepakt te worden door een kat of door een roofvogel, maar naar de Dierenkliniek brengen is ook niet de beste optie, want dan moeten ze naar de vogelopvang en die is helemaal overbelast. Soms is het beter om de natuur maar zijn gang te laten gaan….
Dat geldt ook voor de eenden. Die krijgen nu kuikens (pullen genoemd). Deze pullen leven van muggenlarven. Die larven drijven net onder het wateroppervlak. Het is dan uit den boze om eenden brood te voeren, want dan gaan de moeder eenden niet meer op zoek naar voedsel dat geschikt is voor hun kleintjes. Met als gevolg dat die snel verhongeren of ten prooi vallen aan roofdieren zoals een snoek of reiger.

Kattenaids steeds vaker gediagnostiseerd
Al minstens 10 jaar onderzoeken wij in onze dierenkliniek bloedmonsters op de aanwezigheid van antistoffen tegen Kattenaids. 10 jaar geleden was het een zeldzaamheid als we een positief monster hadden. Tegenwoordig echter geeft de test steeds vaker aan dat een kat lijdend is aan Kattenaids. Het betreft vrijwel altijd poezen of katers die niet gecastreerd zijn en veel buiten komen of het zijn nakomelingen (vaak als kitten) van zwerfpoezen. Soms hebben de desbetreffende katten geen

gezondheidsklachten, soms wel, eigenlijk analoog aan AIDS bij mensen. Het FIV virus (dat staat voor Feline Immunodeficiëntie Virus) wordt overgedragen tijdens paringen en tijdens gevechten. Vandaar dat de belangrijkste aanpak ter voorkoming van infectie is: het tijdig castreren van poezen en katers en tot die tijd binnen houden. Katten die AIDS blijken te hebben en steeds ziek zijn, worden meestal geëuthanaseerd. Katten die symptoom loze drager zijn adviseren we in ieder geval om ze te laten castreren en om ze de rest van hun leven binnen te houden, liefst geïsoleerd van andere katten. Er zijn kattenliefhebbers die meerdere seropositieve katten in één huishouden opvangen en verzorgen. Het FIV-virus is gelukkig niet besmettelijk voor mensen.

Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling
Pas geleden is het LED (Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling) opgericht. Dit centrum is opgericht met als doel het beoordelen van door dierenartsen gemelde gevallen van verdenkingen van dierenmishandeling. Aan het centrum zijn dierenartsen verbonden die gespecialiseerd zijn in forensische diergeneeskunde. Als een dierenarts in de praktijk geconfronteerd wordt met een patiënt die mogelijk mishandeld is, dan kan die beroep doen op de deskundigheid van het LED om zo met een hoge mate van zekerheid vast te kunnen stellen of er daadwerkelijk sprake is van dierenmishandeling of dat er sprake is van een ongeval. Indien de verdenking op dierenmishandeling inderdaad bevestigd wordt door de deskundigen, dan is de desbetreffende dierenarts verplicht om dit te melden bij 144. Daarna zal de politie het verdere onderzoek gaan verrichten.

Uit onderzoek is gebleken dat dierenmishandeling vaak gepaard gaat met huishoudelijk geweld of met zedenmisdrijven. Maar daarnaast dient dierenmishandeling ook uitgebannen te worden. Vandaar dat de overheid het erg belangrijk vindt dat dierenartsen gevallen van dierenmishandeling melden. Dierenartsen zullen dat echter niet gauw doen als ze geen 100 % zekerheid hieromtrent hebben. Vandaar dat het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling is opgericht om dierenartsen bij te staan bij hun beoordeling van verdachte gevallen. Op dit moment verkeert het LED nog in de pilotfase. Pas als er voldoende expertise is opgebouwd zal e.e.a. landelijk uitgerold gaan worden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Met ingang van 25 mei is deze verordening van kracht. Vooral in de medische wereld is deze verordening, die bedoeld is om privé-gegevens van particulieren goed te beschermen, een belangrijke verordening. Ook onze dierenkliniek is gebonden om zich aan deze verordening te houden. Wij mogen niet meer gegevens van onze klanten opslaan dan strikt noodzakelijk is. En wij mogen die natuurlijk ook niet aan derden verstrekken. Praktisch gezien verandert er eigenlijk niet zo veel, want voor ons was het al vanzelfsprekend om uw gegevens niet zonder uw toestemming over te dragen aan anderen.

Dierdonorcodicil
Tijdens de studie diergeneeskunde in Utrecht leren studenten de anatomie van dieren tijdens de zogenaamde snijpractica. Verderop in de studie worden operaties geoefend op dode dieren. De Universiteit heeft een chronisch tekort aan overleden dieren en doet dus een beroep op dierenartsen om mensen er op te attenderen dat ze hun huisdier, na het overlijden, beschikbaar kunnen stellen aan de Universiteit. Daartoe dient de eigenaar een papier, het dierdonorcodicil, in te vullen. Niet alle huisdieren komen hiervoor in aanmerking, maar de dierenarts kan u hierover informatie geven.

Kiepkantelramen dodelijk voor katten!
Nog steeds gebeurt het dat katten zichzelf ophangen als ze via een half openstaand kiepkantelraam naar buiten willen gaan. Ze raken dan beklemd in de wigvormige uitsparing tussen het raam en het kozijn. Als niemand dat in de gaten heeft, dan sterft het dier een afschuwelijke dood of raakt ernstig verlamd om dan alsnog te worden geëuthanaseerd. Er zijn beveiligingen in de handel om deze ophanging te voorkomen. En anders is het beter om deze ramen maar dicht te houden.