Nieuwsbrief april 2015

Even voorstellen…
In de periode van 6 april t/m 28 mei komt dierenarts in opleiding Jorik Soontiëns zijn externe stage lopen bij Dierenkliniek Duurstede.
Zoals menigeen weet volgen de studenten diergeneeskunde aan het eind van de studie een verplichte externe stage bij een dierenartsenpraktijk waarmee de Universiteit Utrecht een overeenkomst heeft gesloten. Door deze externe stages worden de aankomende dierenartsen klaargestoomd voor de diergeneeskundige praktijk. Maar ook de dierenartsen bij onze dierenkliniek leren er van, want ze worden geprikkeld om kritischer te kijken naar hun eigen diergeneeskundige handelen!
In de periode van 21 t/m 24 april is dierenarts Hans Sickmann afwezig. In die periode komt de zeer ervaren waarnemend dierenarts Maartje Pronk de dierenkliniek versterken. Zij heeft al vaker hier waargenomen, tot ieders grote tevredenheid.

Jonge vogel gevonden? 
Het gebeurt regelmatig dat er jonge vogels bij ons worden binnen gebracht die in de tuin zijn gevonden. Dit zijn vaak merels of mussen.
In de meeste gevallen is het echter verstandig om deze pas “uitgevlogen” jonge diertjes gewoon met rust te laten. Ze zijn meestal nog net niet vliegvlug, maar ze worden door de ouders verzorgd. 
Na enkele dagen zijn ze zo sterk geworden dat ze wel kunnen vliegen. Die paar dagen zijn weliswaar erg riskant voor deze jonge vogels (een loslopende kat ziet deze jonge vogels als een gewilde prooi), maar het is in dit geval toch beter om de natuur op zijn beloop te laten. De vogelopvang heeft maar een beperkte opnamecapaciteit en die is alleen maar bedoeld voor gewonde of verzwakte vogels.

Eendjes voeren? Niet nodig!
Veel mensen hebben de gewoonte om het oude brood aan de eenden te voeren. Het is ook een prachtig gezicht als dolenthousiasten eenden in grote getale aan komen vliegen om de stukjes brood dankbaar in ontvangst te nemen. 
Het probleem is echter dat ook eenden maar een beperkte maaginhoud hebben en dat (te) veel mensen brood voeren. Vooral in het voorjaar geeft dit problemen, omdat er dan veel eendenkuikens zijn. Die kunnen geen brood eten, maar die leven van muggenlarven die aan het wateroppervlak hangen. Als moedereend gelokt wordt met brood, vergeet ze haar kroost en zullen de kuikens te weinig muggenlarven kunnen vangen.
Een bijkomend probleem is, dat het overtollige brood een aantrekkingsbron is voor ongedierte zoals waterratten. En dat die ziektes kunnen overbrengen zoals Leptospirose (ziekte van Weil), Pest, Hantavirussen en nog vele andere, dat is algemeen bekend. Ons advies is dus: voer geen eenden. In de natuur is er (zeker in het voorjaar) ruim voldoende voedsel te vinden voor de eenden.

Aantrekkelijke korting op premie bij Proteq Dier & Zorg 
Wist u dat u recht hebt op een leuke korting op de ziektekostenpremie als u uw huisdierverzekering afsluit via de banner van Proteq die op onze homepage van www.dierenkliniekduurstede.nl staat? U krijgt dan namelijk 25 euro terug gestort.Toch mooi meegenomen!

Hazenpest breidt zich uit
In Friesland zijn de afgelopen tijd veel dode hazen gevonden die overleden bleken te zijn aan Tularemie (Hazenpest). Deze ziekte komt vooral voor bij hazen, maar kan ook andere diersoorten treffen, zoals woelmuizen (waarvan er momenteel een plaag is in Friesland), maar ook mensen kunnen ernstig ziek worden.
Besmetting van de mens kan via direct contact met besmette kadavers of door het eten van onvoldoende verhit, besmet hazenvlees. Maar ook stekende insecten zoals dazen kunnen de veroorzakende bacterie overbrengen.
Jagers en poeliers lopen het grootste risico, maar ook wandelaars kunnen gestoken worden en zo een besmetting oplopen. De hazenpest is het afgelopen jaar ook al vastgesteld in andere provincies, waaronder Utrecht. De Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) vraagt om doodgevonden hazen ter onderzoek aan te bieden (zie hiervoor: www.dwhc.nl ).

Erfelijke afwijkingen bij honden
Raad van Beheer en dierenartsen gaan samenwerken om erfelijke afwijkingen bij rashonden te bestrijden.
Al sinds enige tijd verzamelt de Raad van Beheer op Kynologisch gebied DNA-materiaal van pups van rashonden om de afkomst te controleren. 
De Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht heeft nu een centrum opgericht om DNA-onderzoek te doen bij honden waarbij dierenartsen in de praktijk een aandoening hebben vastgesteld die zeer waarschijnlijk erfelijk is. 
Op die manier hoopt men in de nabije toekomst dragers van erfelijke ziekten op te sporen en zo te komen tot matching van “partners” om problemen voor te zijn. Honden die drager zijn van een gen dat vererft voor een erfelijke afwijking zonder dat ze er zelf last van hebben (een zogenaamd recessief verervend gen) kunnen nog uitstekend ingezet worden voor de fokkerij, mits ze gekoppeld worden met een hond die dat gen niet draagt. 
Het is te verwachten dat, mits de hele fokkerijsector goed meewerkt met dit systeem, dat rashonden gemiddeld een betere levensverwachting zullen hebben dan honden die “lukraak” gefokt zijn. 
Wellicht dat dan het gezegde “fokken is gokken” niet meer geldig is!

Myxomatose bij konijnen
De afgelopen weken zijn er meerdere doodzieke wilde konijnen bij ons binnen gebracht die we hebben moeten euthanaseren. De diertjes bleken de besmettelijke ziekte Myxomatose te hebben. 
Deze ziekte wordt veroorzaakt door een virus. Hiertegen bestaat geen medicijn, maar het is wel mogelijk om de ziekte te voorkomen door de konijnen te vaccineren. Een vaccinatie beschermt 1 jaar tegen deze ziekte en tevens tegen een andere dodelijke konijnenziekte: Viraal haemorrhagisch syndroom (VHD). 
Konijnen kunnen Myxomatose oplopen door direct contact met besmette konijnen, door vlooienbeten of door muggensteken. Dus ook tamme konijnen die geen contact hebben met wilde konijnen kunnen de ziekte oplopen. 
Wij adviseren derhalve om uw konijn, als die niet recent is gevaccineerd, te laten vaccineren.

Castratie van hengsten
Als hengsten niet ingezet worden voor de fokkerij, dan worden ze meestal gecastreerd. Dat gebeurt dan vaak op 1-jarige leeftijd. 
Ook bij Dierenkliniek Duurstede kunt u uw hengst voor castratie aanbieden. 
Dat gebeurt dan liggend in de wei en liefst in de maanden april, mei of juni. In die periode is de kans op mooi weer het grootst, het gras is schoon en er zijn nog weinig vliegen. Een goede vaccinatiestatus tegen Tetanus is belangrijk. Indien de hengst nog niet volledig is gevaccineerd tegen deze gevreesde ziekte, dan zullen wij onmiddellijk na afloop van de castratie tetanusserum toedienen.