Nieuwsbrief oktober 2022

Oktober: de maand van de oudere kat

In heel Nederland werken veel dierenartsenpraktijken mee aan de actie: de maand van de oudere kat. Deze actie heeft tot doel om de katteneigenaar bewust te maken van het feit dat oudere katten vaak kwaaltjes onder de leden hebben die goed te behandelen zijn waardoor ook deze oude katten een goede kwaliteit van leven kunnen blijven houden. Een ouderdomscheck bij de dierenarts kan veel informatie opleveren. Bij onze dierenkliniek kunt u voor uw oudere kat (vanaf ca 8 jaar) een afspraak maken voor het zogenaamde geriatrisch consult, een ouderdomscheck.

Kwalen, die veel voorkomen bij oudere katten, zijn: Artrose, verminderde nierfunctie, suikerziekte, te hard werkende schildklier, gebitsproblemen en verhoogde bloeddruk met daardoor verhoogde kans op schade aan hart, nieren, hersenen, ruggenmerg of ogen. Maar soms worden tijdens het geriatrisch consult ook andere kwalen ontdekt.

Tijdens de jaarlijkse vaccinaties word je huisdier ook altijd gecontroleerd door de dierenarts, maar dat omvat alleen een lichamelijk onderzoek. Tijdens het geriatrisch consult wordt ook bloed afgenomen en de bloeddruk gemeten.

Wilt u een afspraak maken voor uw oudere kat voor het geriatrisch consult of hebt u nog vragen? Neemt u dan telefonisch even contact op! 0343 577268.

Mijn huisdier is overleden. En wat nu?

Het overlijden en daarmee het verlies van je huisdier is altijd een hard gelag. Iedere betrokken huisdiereigenaar ervaart vrijwel altijd een periode van rouw. Rondom het moment van overlijden komt daar dan ook nog bij dat er een besluit genomen moet worden over wat te doen met de stoffelijke resten van je geliefde huisdier….

In Nederland vallen overleden huisdieren onder de destructiewet. Dat betekent dat alle (onderdelen van) overleden huisdieren, zoals runderen, varkens, paarden, schapen, geiten, honden, katten, konijnen, cavia’s en dergelijke, vernietigd moeten worden op een daartoe aangewezen destructiebedrijf. Maar de wetgever biedt de mogelijkheid voor een aantal uitzonderingen:

Steeds vaker kiezen mensen voor een crematie. Dit gebeurt in een officieel dierencrematorium en de meeste dierencrematoria zijn vergelijkbaar met die voor mensen. Je kan ervoor kiezen om persoonlijk in het dierencrematorium nog eenmaal definitief afscheid te nemen. Maar de meesten laten hun overleden huisdier bij de dierenarts ophalen door een busje van het dierencrematorium.

Een andere mogelijkheid is om je huisdier te begraven. In Wijk bij Duurstede mag dat uitsluitend op eigen grond. Of je kan hem laten begraven op een officiële dierenbegraafplaats.

Maar ook is het mogelijkheid om gebruik te maken van het Dierdonorcodicil. Je doneert dan je overleden huisdier aan een opleidingsinstituut die daar vergunning voor heeft, zoals de Universiteit Utrecht of de Academie van IVC Evidensia. Het lichaam wordt dan gebruikt voor de opleiding van dierenartsen. Door het lichaam van uw overleden huisdier beschikbaar te stellen, helpt u mee om het gebruik van proefdieren te verminderen.

Wist u dat, voor iedere vcinatie van een hond of kat die door de dierenarts toegediend wordt, de fabrikant (MSD) een geldbedrag reserveert om Hondsdolheidvaccin in de Derde Wereld gratis ter beschikking te stellen? Hondsdolheid (de officiële naam is: Rabiës) komt nog veel voor in Azië, Afrika, Zuid-Amerika en in Oost-Europa. Deze dodelijke ziekte wordt meestal opgelopen na een bijt- of krabwond van een besmet dier. Door (zwerf)honden en -katten te vaccineren, worden veel minder mensen (en dieren) besmet. Desondanks sterven jaarlijks nog tienduizenden mensen aan deze afschuwelijke ziekte. Onze dierenkliniek maakt gebruik van de vaccins van MSD.

Ook dieren hebben slaap nodig

Wij mensen hebben slaap nodig om uit te rusten en om onze hersenen te “resetten”. Eigenlijk geldt dit voor de meeste dieren ook. Vooral carnivoren zoals wolven en leeuwen slapen een groot deel van de dag. Vooral met een gevulde buik is het goed slapen. Prooidieren, zoals herten, reeën, hazen of gnoes slapen ook, maar erg oppervlakkig en paarden kunnen zelfs staande slapen. Zij moeten gevaar immers tijdig signaleren en snel kunnen vluchten als dat nodig is. Bij dolfijnen is aangetoond dat ze afwisselend de linker en de rechter hersenhelft in slaap brengen. Daardoor blijven ze zwemmen tijdens hun “halve” slaap en vergeten dus ook niet om tijdig lucht in te nemen.

Ook vogels slapen. We onderscheiden dag vogels die ’s nachts slapen en nachtvogels die juist overdag slapen. Bosuilen jagen vooral ’s nachts. Met hun scherpe ogen kunnen ze prooien in het geringe maan- en sterrenlicht goed waarnemen. Overdag worden ze verblind door het zonlicht en daarom gebruiken ze de dag om te slapen. Er zijn echter ook uilen die overdag jagen en ’s nachts slapen, zoals velduilen en steenuiltjes.

Op Madagaskar komt de zogenaamde muis-lemur voor: de kleinste halfaap van de wereld, zo groot als een flinke muis. Dit zijn bij uitstek nachtdieren. Overdag zijn ze volledig blind. Als je ze ’s nachts opzoekt kunnen ze snel vluchten met grote sprongen van tak naar tak, maar op het moment dat je een lichtbundel in hun gezicht schijnt, blijven ze verstijfd zitten. Ze zijn dan volledig verblind. Overdag slapen ze in holen in bomen of in holtes die ontstaan zijn door loslatende boomschors.

Egels

Regelmatig komen mensen egels bij ons binnen brengen. Vaak zijn ze ziek: longwormen, vlooien en teken hebben ze vrijwel altijd en soms is de besmetting dermate ernstig dat ze reddeloos verloren zijn. Menselijk gezien zou je deze diertjes graag willen redden, maar de natuur is hard: als er teveel exemplaren zijn van een diersoort (meestal door onvoldoende predatie), dan breekt er ziekte uit, met als gevolg verhoogde sterfte. Egels die redelijk gezond zijn zetten we na een behandeling weer terug of eventueel gaan ze naar de egelopvang. Maar de egelopvang heeft een sterk beperkte capaciteit. Egels die behoorlijk ziek zijn, worden meestal geëuthanaseerd; ze zijn dan uit hun lijden en de infectiedruk binnen de populatie is weer ietsje afgenomen.

In het najaar worden soms nog egeltjes geboren die te jong zijn om te overwinteren. Wij staan dan voor een ethisch dilemma: moeten we ze naar de egelopvang laten brengen om ze daar verder te verzorgen en dan pas in het voorjaar weer uit te laten zetten? Waarschijnlijk krijgen deze egels dan ook weer te laat in het jaar jongen, die ook weer niet kunnen overwinteren. Een lastige afweging!