Nieuwsbrief november 2022

Even voorstellen

Afgelopen maand is Marloes Venema haar afstudeerstage Diergeneeskunde begonnen bij ons in de dierenkliniek. Deze stage duurt 8 weken. In die tijd leert ze al haar kennis en kunde die ze opgedaan heeft tijdens haar studie toe te passen onder begeleiding van Monique van Paassen en van Hans Sickmann.

Waar deponeert u de kattenbakresten?

De meeste katten doen hun behoefte netjes op de kattenbak. Die wordt, als het goed is, dagelijks leeg geschept en minstens eenmaal per week wordt die helemaal verschoond. In kattenontlasting kunnen eitjes van parasieten zitten: spoelwormen, lintwormen, Toxoplasma of Giardia. Veel van die eitjes kunnen ziekte bij mensen veroorzaken als ze per ongeluk in de mond komen. Het is daarom belangrijk dat de inhoud van de kattenbak niet in de GFT-kliko gedeponeerd wordt, maar in de restafval-container. In het laatste geval gaat het naar de verbrandingsoven en worden alle parasieteneitjes (en bacteriën) vernietigd. Wordt de kattenontlasting echter verwerkt tot compost, dan komt het weer in de tuin terecht en op deze wijze kunnen mensen geïnfecteerd worden. Spoelwormeitjes kunnen na opname in de darm uitkomen. De larven maken een trektocht door het lichaam en sterven tenslotte af (tenzij ze door een kat zijn opgenomen; dan komen ze uiteindelijk in de longen, worden opgehoest en doorgeslikt en groeien dan in de darm uit tot volwassen spoelwormen). De ontsteking die volgt op het afsterven van het spoelwormeitje kan soms ernstig klachten geven: buikloop, astma, ontsteking in een oog en epilepsie kunnen ontstaan in reactie op die afstervende larven. Lintwormen komen minder vaak voor dan vroeger, maar ze kunnen soms klachten bij kinderen geven. Toxoplasma is een parasiet die vooral berucht is, vanwege het gevaar van ernstige afwijkingen bij pasgeborenen als de moeder voor het eerst geïnfecteerd wordt met deze parasiet tijdens de zwangerschap. Maar ook jonge kinderen die geïnfecteerd worden kunnen ernstig ziek worden van Toxoplasma. Er ontstaat dan een hersen(vlies)ontsteking. Giardia geeft bij mens en dier chronische diarree. Deze parasiet komt veel voor en vermoedelijk is ons milieu al behoorlijk belast met eitjes van deze parasiet.

Vogelgriep komt steeds vaker voor

Steeds vaker wordt Vogelgriep vastgesteld in pluimveehouderijen. Als er sprake is van een hoogvirulente (ziekteverwekkende) stam, dan wordt het desbetreffende bedrijf geruimd. D.w.z. alle pluimvee wordt gedood en vernietigd om besmetting van andere vogels en van mensen te voorkomen. Soms  worden ook bedrijven in de buurt van het besmette bedrijf geruimd.  Het pluimvee wordt meestal geïnfecteerd door overvliegende trekvogels (ganzen) die het virus bij zich dragen en ontlasting laten vallen. De ganzenpopulaties zijn aanzienlijk toegenomen de laatste twintig jaren sinds ze niet meer bejaagd mogen worden in Nederland. Er wordt nu nog wel af en toe een ontheffing van het jachtverbod afgegeven als er schade is aan graslanden door ganzen. Maar dat blijkt niet voldoende te zijn om de ganzenpopulaties daadwerkelijk te reduceren. Ook worden eieren van (grauwe) ganzen leeg gezogen of geschud, maar dit zorgt alleen voor vermindering van de grauwe ganzen. Andere ganzensoorten blijven ons land in grote getale bezoeken!

Het vogelgriepvirus is niet alleen gevaarlijk voor vogels, maar ook voor andere dieren en voor mensen. Het springt niet gemakkelijk over van mens op mens, maar angst bestaat dat een hoogvirulent vogelgriepvirus kan muteren tot een virus dat wel gemakkelijk overspringt. Op die manier kan een nieuwe pandemie ontstaan waardoor veel mensen zullen sterven.

Het advies aan de burgers is: als je meerdere zieke en/of dode vogels ziet in een gebied, dan is het verstandig om dode vogels de laten onderzoeken door het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Raak de dode vogels echter niet met blote handen aan; draag wegwerphandschoenen!

Lekkende hartkleppen bij honden

Bij oudere honden, meestal van de kleine rassen, komt slijtage van de hartkleppen vaak voor. Sommige rassen zijn berucht, zoals de Cavalier King Charles Spaniel. De meest voorkomende klachten zijn: verminderd uithoudingsvermogen, hoestklachten en benauwdheid. Soms treden er flauwtes op. Ook plotselinge hartdood komt voor. Hoe vroeger de diagnose gesteld wordt, hoe beter de levensverwachting. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het geven van het medicijn Pimobendan bij honden die hartklepslijtage hebben, voordat ze er zichtbare klachten van hebben, beduidend langer leven en ook veel later klachten krijgen in vergelijking met honden die een placebo toegediend kregen. Vandaar dat de meeste dierenartsen, bij het horen van een hartruis die nog niet eerder was gehoord, een nader onderzoek adviseren: echoscopisch hartonderzoek en/of een röntgenfoto van hart/longen. Indien daarbij een hartvergroting t.g.v. klepslijtage wordt vastgesteld, dan wordt Pimobendan (levenslang) voorgeschreven.

Mensen met lekkende hartkleppen krijgen meestal operatief een nieuwe hartklep. Een ingrijpende operatie, die bij honden nog niet uitgevoerd wordt, behalve in Japan. Sinds kort is het in een aantal landen (Engeland en Frankrijk) ook mogelijk om via een niet al te ingrijpende operatie een clip op het hart aan te brengen waardoor de klepbases naar elkaar toe worden getrokken. Hierdoor neemt de lekkage aanzienlijk af. Binnen afzienbare tijd hoopt de cardioloog van het Evidensia Dierenziekenhuis ook deze techniek zich eigen te hebben gemaakt.

Dierenkliniek Duurstede werkt intensiever samen met vier andere praktijken

Zoals wellicht bekend maakt Dierenkliniek Duurstede deel uit van de Evidensiagroep. Alle praktijken zijn nu geclusterd tot kleine groepen die in hetzelfde gebied zijn gevestigd. Dierenkliniek Duurstede hoort nu bij het cluster Dierenkliniek Veenendaal, Dierenkliniek de Hoofdstraat in Driebergen, Dierenartsenpraktijk Leersum en Diergeneeskundig Centrum Doorn. Deze praktijken gaan intensiever samenwerken. Dat betekent dat dierenartsen en paraveterinairen over en weer kunnen worden “uitgeleend”. Ook kunnen ze patiënten naar elkaar doorverwijzen voor operaties/behandelingen waar ze zelf te weinig expertise voor hebben. Zo worden de laparoscopische sterilisaties van teven op onze dierenkliniek uitgevoerd evenals de meeste orthopedische operaties. Op deze wijze hopen wij onze dienstverlening naar onze klanten en natuurlijk hun huisdieren, te verbeteren. Voor specialistische hulp moet echter soms toch worden doorverwezen worden naar bijvoorbeeld het Evidensia Dierenziekenhuis in Nieuwegein of in Arnhem.

Dierenzorgplan: Basis of Plus?

Zoals eerder is vermeld in enkele nieuwsbrieven, is het mogelijk om een abonnement af te sluiten voor de preventieve zorg van uw huisdier. Dit heet het DierEnZorgPlan. Er zijn twee abonnementen: basis of plus. Zeer veel baasjes hebben gekozen voor het Basis Zorgplan. Hebt u ook een basis DierenZorgPlan afgesloten voor uw huisdier? En wordt uw huisdier een dagje ouder? Dan kan het zinvol zijn om over te schakelen op een PLUS-abonnement. Naast alle voordelen die je al geniet van het basis-abonnement heb je dan tevens recht op een jaarlijkse gebitreiniging, eenmaal per jaar een gratis bloedonderzoek en eenmaal per jaar een gratis urine-onderzoek. Maar let wel op: hebt u ook een dierziektekostenverzekering afgesloten? In dat geval zal het PLUS-abonnement waarschijnlijk geen voordeel opleveren! Wilt u meer weten over het DierEnZorgPlan? Bezoek dan de website: www.dierenzorgplan.nl.