Nieuwsbrief mei 2020

Titeren van honden nu ook mogelijk bij Dierenkliniek Duurstede

Recent hebben wij de Vacci-Check testkit aangeschaft om bloedmonsters van honden te kunnen onderzoeken op afweerstoffen tegen Parvovirus, Hondenziekte en Hcc (Hepatitis). Wij vinden het titeren van pups 3 weken na hun derde vaccinatie erg zinvol, omdat bekend is dat niet alle pups voldoende afweer opbouwen tegen één of meerdere van deze ziektes doordat het vaccin soms geïnactiveerd wordt door zogenaamde maternale afweerstoffen (afweerstoffen die ze van hun moeder hebben meegekregen). Daardoor lopen deze pups het risico om alsnog één van deze ziektes te krijgen. Afgelopen jaar hebben enkele jonge honden (< 1 jaar leeftijd) in de regio Utrecht Parvovirus opgelopen terwijl ze wel gevaccineerd waren.
Op onze website kunt u meer informatie vinden over het titeren van honden (en katten).

Dierenkliniek Duurstede blijft geopend tijdens de Coronacrisis

Onze huisdieren hebben recht op een goede diergeneeskundige zorg. Ook in de huidige tijd. Zoals u al in onze eerdere berichten hebt kunnen vernemen, zijn er wel wat aanpassingen. Ten eerste zijn de inloopspreekuren komen te vervallen. De dierenarts is dus uitsluitend op afspraak te consulteren. Afspraken kunnen het gemakkelijkst via onze website www.dierenkliniekduurstede.nl gemaakt worden. Bij spoed is het altijd verstandig om te bellen: 0343-577268. Om de wachttijd aan de balie zo kort mogelijk te houden verzoeken wij u om voer, medicijnen, vlooienbestrijdingsmiddelen en dergelijke tevoren te bestellen, liefst per email. Het afhalen van uw bestelling kan tussen 8.00 en 18.00 uur.

Als u met uw huisdier naar de dierenkliniek komt, dan verzoeken wij u als enige persoon te komen. Dus altijd één begeleider per huisdier. Ook in onze dierenkliniek geldt: minimaal 1,5 meter afstand tot andere personen. Hebt u hoestklachten en/of koorts? Dan mag u natuurlijk niet komen, maar dient u thuis te blijven.

Kunnen huisdieren ook het Covid-19 virus oplopen?

In eerste instantie waren daar gaan aanwijzingen voor. Veel bloedmonsters bleken negatief. Maar recent zijn enkele gevallen van honden en katten die wel positief waren bevonden (in China en in België). Zeer recent bleken nertsen op een nertsenfarm in Nederland ook besmet. Ook fretten kunnen het virus oplopen. Hamsters zijn ook zeer gevoelig gebleken voor het SARS-CoV-2 virus (zoals de officiële benaming tegenwoordig luidt). Genoemde huisdieren kunnen soms ook ziek worden door dit virus: longklachten, braken, diarree en koorts zijn de belangrijkste symptomen. De virusoverdracht van dier naar dier is echter lastiger dan van mens naar mens. Bij honden is dat onder experimentele omstandigheden niet gelukt, wel bij katten en nertsen, maar in beperkte mate. Onze huisdieren  spelen dus waarschijnlijk nauwelijks een rol in de verspreiding van het virus.

Hoe nu om te gaan met uw huisdier in huis? Als er niemand ziek is bij u in huis, dan mogen huisdieren gewoon gaan en staan waar u wilt. Als er echter één of meerdere mensen ziek zijn door het Coronavirus, dan wordt patiënten geadviseerd om geen intensief contact met de huisdieren te houden. Hooguit wat aaien, maar niet knuffelen, kussen geven of op bed laten slapen. De hond mag  uitgelaten worden, maar steeds zo kort mogelijk. De ontlasting dient netjes opgeruimd te worden (hier kan ook virus in zitten).  Indien er in uw huis iemand ziek is t.g.v. het Coronavirus en uw huisdier is ook ziek geworden, neem in dat geval telefonisch contact met ons op. Wij zullen dan met de NVWA overleggen wat we het beste kunnen doen in dat geval.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Op de website www.diergeneeskunde.nl van de Faculteit Diergeneeskunde staat een rubriek Vragen en Antwoorden over dit onderwerp!

Vliegenmadenziekte alweer actueel

Door het mooie weer in april zijn de lijkvliegen (de bekende groenglanzende bromvliegen met de wetenschappelijke benaming: Lucilia sericata) alweer actief. De eerste schapen zijn alweer ziek geworden doordat deze vliegen eitjes hebben afgezet, veelal rondom de staartbasis waar de mest vaak in de wol blijft hangen. Het tijdig scheren van de schapen kan helpen de ziekte te voorkomen. Anders zijn er ook uitstekende middelen waarmee de ziekte voorkomen kan worden en tevens zijn er middelen om maden die er al zijn snel af te doden. Het belangrijkste bij Myiasis (Vliegenmadenziekte) is de voorkoming ervan of anders de ziekte snel te onderkennen en te behandelen. Te late behandeling resulteert vaak in ernstige ziekte met de dood als gevolg.

Vliegenmadenziekte zien we ook vaak bij konijnen die zichzelf bevuild hebben met hun uitwerpselen. Dat gebeurt vooral als hun keutels als slappe ontlasting geproduceerd worden. Of als het hok onvoldoende wordt verschoond. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Geef konijnen niet teveel krachtvoer (brokjes), namelijk niet meer dan 25 gram per kg lichaamsgewicht per dag. Verschoon het hok minstens eenmaal per week en voorkom dat het hok nat kan worden door regeninval. Horrengaas voor het hok om vliegen te weren is ook een goed idee. Eventueel zijn er middelen bij de dierenkliniek verkrijgbaar om de ziekte te voorkomen. Ook bij andere dieren kan vliegenmadenziekte voorkomen, maar dat gebeurt veel minder vaak. Wij zien heb bijvoorbeeld wel eens bij oude, verzwakte langharige honden die diarree hebben waardoor de achterhand vies is geworden. Dat trekt vliegen aan.

Vliegenmadenziekte kan zeer snel verlopen (soms binnen 24 uur nadat de eitjes gelegd zijn kan het dier al ernstig ziek worden).  Waakzaamheid blijft dus actueel!

5 mei is de Dierenkliniek gesloten, maar wel bereikbaar voor spoedgevallen

Eenmaal per 5 jaar is 5 mei een officiële feestdag. Zo ook komende dinsdag 5 mei. Op die dag is de dierenkliniek dus gesloten, maar wel telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.

Bestrijdingsmiddelen tegen vlooien en teken: veel keus maar ook veel kwaliteitsverschil

Er zijn tal van middelen in de handel tegen vlooien en/of tegen teken. Halsbanden, spot-on preparaten, sprays en tabletten. De werkzaamheid van deze middelen  tegen vlooien en teken is echter nogal verschillend, hoewel alle geregistreerde middelen wel minimaal in enige mate effectief zullen zijn. Het succes van een bestrijdingsmiddel is vooral afhankelijk van de snelheid waarmee de parasieten gedood worden. En wat minstens zo belangrijk is: hoe consequent het middel ingezet wordt. Als u vergeet om uw huisdier te behandelen gedurende een periode, dan kan de vlo zich weer snel voortplanten waardoor er een grote hoeveelheid eitjes, larfjes en popjes ontstaat in de leefomgeving van uw huisdier (meestal uw huis). Daarom is het slim om u zelf een reminder te sturen voor iedere keer dat een behandeling nodig is. Onze abonnementhouders van het Dier en Zorg Plan krijgen vanuit onze dierenkliniek steeds een reminder per email. In de dierenkliniek kunt u uitsluitend de meest effectieve en veilige bestrijdingsmiddelen kopen.