Nieuwsbrief mei 2019

Leptospirose bij katten, een onderschat probleem!

Leptospirose is in de volksmond beter bekend onder de naam Ziekte van Weil. Honden en mensen worden regelmatig getroffen door deze ziekte. Vooral waterratten zijn verspreiders van Leptospiren, maar deze bacteriën komen ook veel voor bij andere knaagdieren zoals muizen. Reden om te onderzoeken of katten ook besmet kunnen worden. Inmiddels is gebleken dat dat inderdaad het geval is. Echter, het ziektebeeld zoals wij kennen bij mensen en honden, namelijk acuut lever- en nierfalen, wordt bij katten zelden gezien. Uit het onderzoek is echter gebleken dat veel katten de veroorzakende bacteriën (Leptospiren) met de urine uitscheiden. En zelfs in veel grotere aantallen dan we gewend zijn bij honden! Verder is uit het onderzoek gebleken dat bij katten met chronisch nierfalen de uitscheiding met Leptospiren significant hoger is. Het is echter nog onduidelijk of dat een oorzaak of een gevolg is van de nieraandoening.

In ieder geval moge duidelijk zijn dat Leptospirose bij katten niet onderschat moet worden. Op dit moment is er voor katten geen vaccin tegen deze ziekte. Daarom luidt ons voorlopige advies: draag plastic handschoenen tijdens het reinigen van de kattenbak, omdat er anders een reëel gevaar bestaat dat u deze enge ziekte oploopt.

Calicivirus bij katten

Het Calicivirus is één van de verwekkers van Niesziekte bij de kat. Een recent Europees onderzoek heeft aangetoond dat 9,2 % van de katten in Europa het virus bij zich dragen. In Nederland ligt dit percentage hoger (16,2 %). De vaccinatiegraad van de katten in Nederland bedraagt slechts 25 %. Met andere woorden: 75 % van de katten worden niet gevaccineerd! Epidemiologen gaan ervan uit dat er pas sprake is van “herd immunity” als de vaccinatiegraad 70 % of hoger is. Dat betekent dus dat de Niesziektevirussen zich gemakkelijk kunnen verspreiden in onze kattenpopulatie en problemen kunnen geven.

Hondenziekte in Noord-Brabant

Afgelopen voorjaar zijn er diverse honden getroffen door Hondenziekte. Tegen deze ziekte worden veel honden gevaccineerd, maar ook de vaccinatiegraad binnen onze honden loopt steeds verder terug. Bovendien worden veel pups illegaal geïmporteerd en die kunnen virussen zoals het Hondenziektevirus meenemen. Het is dus niet verwonderlijk dat deze ernstige ziekte weer is opgedoken. De symptomen van honden met Hondenziekte zijn: hoge koorts, longontsteking, oogontsteking en/of hersenontsteking, vrijwel altijd met de dood als gevolg. De ziekte is eenvoudig te voorkomen door middel van vaccinatie (eenmaal per 3 jaar). Pups worden driemaal tegen deze ziekte gevaccineerd, namelijk op 6 weken en op 3 maanden leeftijd en tenslotte op een leeftijd tussen een half en één jaar.

De vakantie-APK

Gaat u deze zomer met vakantie? Vergeet dan uw huisdier niet en neem tijdig maatregelen! In de wachtkamer van Dierenkliniek Duurstede ligt een gratis folder voor u klaar genaamd “de Vakantie-APK”. Hierin staan tal van tips en aandachtspunten voor de huisdieren die mee op reis gaan en voor de thuisblijvende of uit logeren gaande huisdieren. Van harte aanbevolen!

Health Pet Food

De groep “Samenwerkende Dierenartsen” waartoe ook Dierenkliniek Duurstede behoort, heeft al enige tijd geleden een voer voor honden op de markt gebracht onder een heel bijzonder concept. Ten eerste wordt er zeer zorgvuldig omgegaan met de keuze van de grondstoffen; uitsluitend voor humane consumptie goedgekeurde bestanddelen worden gebruikt. Verder worden deze grondstoffen bij minder hoge temperaturen verhit dan gebruikelijk in de diervoederindustrie. Hierdoor zouden minder schadelijke (lees kankerverwekkende) stoffen ontstaan. Er zijn uitsluitend voor humane consumptie goedgekeurde antioxidantia aan het voer toegevoegd. De fabrikant geeft volledige inzage in het productieproces en in de samenstelling. Daarin is dit voer uniek.

Kleine zakjes van 1 kg om te proberen kunt u kopen bij Dierenkliniek Duurstede. Grotere verpakkingen kunt u online bestellen bij www.health-petfood.nl. Hier kunt u ook alle informatie vinden over deze bijzondere hondenvoeding.

Openingstijden feestdagen

Zaterdag 4 mei gaat het inloopspreekuur van 8.00 tot 10.00 uur gewoon door. 5 mei valt op zondag. Dan is de dierenkliniek dus gesloten, maar wel telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen. Op  30 mei (Hemelvaartdag) is de dierenkliniek ook gesloten maar telefonisch wel bereikbaar voor spoedgevallen. Voor de Pinksterdagen (9 en 10 juni) geldt hetzelfde.

Pollenallergie

Pollenallergie komt bij onze huisdieren regelmatig voor. Meestal uit zich dat in jeuk- en huidklachten. De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en het tijdstip van optreden en na uitsluiting van andere oorzaken, zoals voedingsallergie, huidparasieten en dergelijke. Voor honden zijn er ook testen mogelijk om de diagnose te bevestigen. Er zijn 2 soorten testen, namelijk de zogenaamde intradermale test, waarbij mogelijke allergenen in zeer kleine hoeveelheden in de huid worden ingespoten, waarna korte tijd later de huidzwelling wordt gemeten. Een andere test bestaat uit het onderzoek van een bloedmonster op de aanwezigheid van Immuunglobuline A tegen specifieke allergenen. Beide soorten testen zijn vergelijkbaar in betrouwbaarheid. Dermatologen gebruiken vaak beide testen.

De aanpak van pollenallergie is gericht op het onderdrukken van de verschijnselen (jeuk en het ontstaan van huidafwijkingen). Dit kan door het geven van tabletten of injecties. Soms wordt er gekozen voor hyposensibilisatie (alleen bij honden mogelijk), waarbij kleine hoeveelheden allergeen onderhuids worden ingespoten volgens een vast schema. Hiermee wordt beoogd dat Immuunglobuline G wordt opgewekt waardoor Immuunglobuline A, dat verantwoordelijk wordt geacht voor de allergische reactie, in de minderheid komt. In 70 % van de honden heeft deze behandeling succes; de jeukklachten verminderen of verdwijnen geheel. Echter meestal dient de behandeling (maandelijkse injecties) levenslang voortgezet worden.

Diergeneesmiddel uit de handel

Ook wij dierenartsen kampen met leveringsproblemen van medicijnen, net zoals apothekers op dit moment. Het middel Fludrocortisonacetaat, dat van levensbelang is voor honden met Ziekte van Addison, was opeens niet meer verkrijgbaar. De fabrikant had, zonder waarschuwing, de productie gestaakt. Vanaf dat moment mogen wij gebruik maken van de kanalisatieregeling. Dat houdt in dat wij in dat geval een medicijn dat voor mensen geregistreerd is, voor mogen schrijven. Echter, dat middel was tijdelijk ook niet leverbaar. En ook de lokale apotheek had het middel niet op voorraad. Gelukkig hebben we een naburige dierenartsenpraktijk kunnen vinden die nog wat op voorraad had.