Nieuwsbrief januari 2022

Nieuwsbrief januari 2022

De medewerkers van Dierenkliniek Duurstede wensen u een voorspoedig Nieuwjaar!

Terugblik op 2021

Het hele jaar stond natuurlijk in de aandacht voor de Covid-pandemie. We hebben te maken gehad met lockdowns die het dagelijks leven van mensen en bedrijven behoorlijk hebben beïnvloed. Gelukkig mochten wij de dieren blijven helpen. Wel moesten (en moeten nog steeds) er maatregelen genomen worden om virusoverdracht zoveel mogelijk te voorkomen. Zo zijn er geen inloopspreekuren meer en vragen wij onze klanten om hun dier zoveel mogelijk door slechts één persoon te laten begeleiden. Consultatie van de dierenarts gebeurt dus uitsluitend op afspraak. Gelukkig weten de meeste mensen onze mogelijkheid om online een afspraak te maken via de website goed te benutten. Hierdoor valt de telefoonbelasting gelukkig mee.

Veel mensen hebben tijdens de Covid-pandemie een nieuw huisdier aangeschaft. Dat hebben wij ook in onze dierenkliniek gemerkt. Het was behoorlijk druk afgelopen jaar. De verwachting is dat die drukte verder zal toenemen, maar we kunnen het tot nu toe nog steeds goed bolwerken.

Vanwege het risico op virusoverdacht, hebben wij veel cursussen door middel van webinars moeten volgen. Dat is weliswaar een efficiënte manier van nascholing, maar anderzijds missen wij wel het persoonlijke contact met collega’s.

Veel klanten maken inmiddels gebruik van het DierenZorgplan, het abonnement op de preventieve zorg. Daar is inmiddels binnen de Evidensia-groep veel ervaring mee opgedaan. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuw DierenZorgplan, die binnenkort ook bij Dierenkliniek Duurstede wordt geïntroduceerd en het oude zal vervangen. Hierdoor wordt de monitoring van het oproepsysteem nog beter geoptimaliseerd. De tarieven voor deze abonnementen blijven heel voordelig! De huidige abonnementhouders worden binnenkort nader geïnformeerd.

Sinds kort kunt u de oogboldruk laten meten bij uw huisdier bij Dierenkliniek Duurstede. Verhoogde oogboldruk (Groene Staar) komt nogal eens voor en geeft pijnklachten (die uw huisdier nauwelijks laat merken omdat het een zeurende pijn is) en leidt meestal vrij snel tot blindheid. Dankzij het nieuwe meetinstrument waarover wij nu beschikken, kunnen wij deze problemen tijdig onderkennen en gericht behandelen.

De IVC Evidensiagroep, waar Dierenkliniek Duurstede onderdeel van uitmaakt, is verder gegroeid afgelopen jaar. Inmiddels is er een heel netwerk van dierenklinieken en dierenziekenhuizen operationeel. De dichtstbijzijnde dierenziekenhuizen voor onze dierenkliniek zijn het Evidensia Dierenziekenhuis in Nieuwegein en het Evidensia Dierenziekenhuis in Arnhem. Daar werken inmiddels al veel specialisten. Daarnaast hebben deze dierenziekenhuizen een afdeling Spoedeisende Eerste Hulp. Dierenkliniek Duurstede probeert echter zoveel mogelijk zelf de diensten te bemannen. Dit omdat de rij-afstand naar de desbetreffende dierenziekenhuizen vrij lang is.
 

Oor- en neuspoliepen bij de kat

Af en toe zien wij bij katten een poliep in de gehoorgang zitten. Een poliep is een goedaardig, ballonvormig gezwelletje die aanleiding geeft tot het ontstaan van een oorontsteking. De patiënt heeft dan een vies oor, schudt steeds met de kop en houdt de kop vaak ook scheef, met de aangetaste kant iets naar beneden. Pas als de dierenarts het oor schoon gespoeld heeft, wordt de poliep zichtbaar. Die zit met een steeltje vast aan de binnenbekleding van het middenoor dat normaliter afgescheiden is van de gehoorgang door het trommelvlies. Bij aangetaste katten is het trommelvlies echter kapot. De oorzaak is vrijwel altijd een chronische middenoorsteking die meestal het gevolg is van een chronische Niesziekte-infectie met een secundaire bacteriële infectie.

De behandeling bestaat uit verwijdering van de oorpoliep en een lange antibioticumkuur. De kans op recidief is vrij groot. Soms is een CT-scan nodig om het probleem goed in kaart te brengen en dan is vaak ook een ingrijpende operatie nodig om de ontsteking van het middenoor onder controle te krijgen.

Poliepen die in het middenoor ontstaan kunnen ook via de buis van Eustachius in de neuskeelholte terecht komen en daar chronische nies- en kokhalsklachten geven. Deze poliepen kunnen meestal ook door de dierenarts verwijderd worden, maar ook weer met de kans op recidief.

Al deze problemen zijn meestal gemakkelijk te voorkomen door middel van een jaarlijkse vaccinatie tegen Niesziekte. Dus ook hier geldt het gezegde: Voorkomen is beter dan genezen!