Nieuwsbrief februari 2023

Even voorstellen…

Rosabella Groothuizen start op 13 februari haar externe stage diergeneeskunde bij onze dierenkliniek. Ze blijft hier 8 weken (maandag t/m donderdag) om de tijdens haar studie Diergeneeskunde opgedane kennis verder te vervolmaken en toe te passen in de dagelijkse dierenartsenpraktijk. Het kan dus zijn dat uw huisdier door Rosabella, onder begeleiding van één van onze dierenartsen, geholpen gaat worden.

Minister van LNV neemt twee belangrijke besluiten

Minister Adema heeft besloten om het chippen van katten verplicht te gaan stellen. Zo heeft hij medegedeeld aan de Tweede Kamer. Tevens heeft hij besloten dat dieren met ernstige aangeboren afwijkingen die de levenskwaliteit van het desbetreffende dier ernstig verminderen, niet meer gehouden mogen gaan worden. Het eerste besluit is duidelijk en het is een lang gekoesterde wens van onder andere dierenartsen en dierenasiels. Het tweede besluit is wat minder duidelijk; wat verstaat de Minister onder die levenskwaliteit verminderende afwijkingen? Naar verwachting zal dat nog verder uitgewerkt gaan worden.

Wanneer beide maatregelen ingaan, is nog onzeker. Maar we houden u op de hoogte!

Februari: de Maand van het Gebit

Al sinds vele jaren doen dierenartsenpraktijken mee aan “de Maand van het Gebit”. In die maand houden die praktijken acties om eigenaren van huisdieren bewust te maken van de problemen die gebitten van huisdieren kunnen hebben: Tandsteenaanslag, kapotte gebitselementen, kieswortelontstekingen, doorgegroeide tanden of kiezen bij konijnen en cavia’s, tandvleesontstekingen, van al dit soort problemen kunnen voorkomen bij onze huisdieren en het leven behoorlijk onaangenaam maken.

Bij Dierenkliniek Duurstede kunt u in de maand februari terecht voor een gratis gebitscontrole door één van onze paraveterinaire dierenartsassistentes. Tijdens die gebitscontrole wordt u tevens voorlichting gegeven over de verzorging van het gebit. Wij adviseren u hiervoor telefonisch een afspraak te maken.

Deskundigen zijn bang voor meer ziekte-uitbraken bij mens en dier

Deskundigen zijn bang dat er steeds meer ziekten, die voorheen in Nederland niet voorkwamen, door de klimaatverandering nu wel een probleem gaan vormen. Te denken valt o.a. aan DengueRift Valley Fever en Westnijlvirus. Dat komt doordat de tussengastheren die de ziektes over kunnen brengen van de ene persoon op de andere, zich beter gaan thuis voelen in ons opwarmende klimaat.

Ook Leptospirose zal vaker voor gaan komen. Dat komt doordat de rattenpopulaties gaan groeien, omdat de bestrijdingsmiddelen vanaf de komende zomer niet meer verkocht mogen gaan worden. Ratten zijn belangrijke verspreiders van Leptospiren, spiraalvormige bacteriën die o.a. Ziekte van Weil bij mens en dier kunnen veroorzaken. Vooral honden zijn gevoelig voor deze bacterie. Reden dat dierenartsen adviseren om honden hiertegen te laten vaccineren. Deze vaccinatie dient jaarlijks te gebeuren en is opgenomen in het basisvaccinatieprogramma. Mensen kunnen de ziekte oplopen tijdens het zwemmen in oppervlaktewateren waar ratten leven. Ook muskusrattenbestrijders kunnen de ziekte gemakkelijk oplopen. Maar ook door contact met besmette hondenurine kunnen mensen besmet worden. 2 jaar geleden heeft een dierenarts de ziekte opgelopen na behandeling van een zieke pup die besmet bleek te zijn met de Leptospira-bacterie. De desbetreffende dierenarts heeft de ziekte ternauwernood overleefd. Ook zijn er twee gevallen bekend van mensen die een wilde rat in huis hadden genomen om te verzorgen en besmet zijn geraakt. Deze twee zijn beiden overleden aan de ziekte.

Wilde ratten zijn niet alleen verspreiders van de Leptospira-bacterie. Ook andere ziekte-verwekkende bacteriën (denk aan Builenpest) of virussen (denk aan Hantavirus) worden door ratten verspreid. De belangrijkste maatregel om rattenpopulaties in de perken te houden is hygiëne. Afval dient onbereikbaar te zijn voor ratten; kliko’s moeten gesloten blijven. Een leuke bezigheid is het voeren van watervogels. Maar tegelijkertijd voert u dan ook de ratten! Ons advies is dus: geen watervogels meer voeren, tenzij het echt nodig is in de winter. Maar dan heel beperkt, zodat er geen voerresten achter blijven. Desalniettemin zullen rattenpopulaties toenemen, zo is de verwachting. Daarom wordt het nog belangrijker dan voorheen om onze honden goed (jaarlijks dus) te vaccineren tegen Leptospirose!

Poep eten

Sommige honden hebben de onhebbelijke gewoonte om de poep van andere honden op te eten. Soms gaan ze echt op zoek naar ontlasting en eten het dan, tot grote ergernis van het baasje, op. Dit vervelende gedrag wordt in de wetenschap coprofagie genoemd. Vooral labradors hebben nogal eens deze vervelende gewoonte. Maar wat kunnen we hiertegen doen? Sommige mensen kiezen ervoor om hun hond te muilkorven tijdens het uitlaten. Dat is natuurlijk een goede mogelijkheid, maar voorbijgangers associëren muilkorven met agressieve honden, terwijl je hond helemaal niet agressief is….

Uit een enquête, die gehouden is onder hondeneigenaren, bleek dat het aantal maaltijden per dag dat een hond wordt aangeboden, van invloed is; honden die eenmaal per dag eten kregen hadden minder last van coprofagie, dan honden die meerdere keren per dag eten. Een advies kan dus zijn om maximaal tweemaal per dag eten te geven en geen tussendoortjes te verstrekken.

Volgens gedragsdeskundigen ontstaat coprofagie als honden hun aangeboren apporteergedrag (die vooral retrievers hebben) onvoldoende kunnen uitoefenen. Hun advies voor honden met coprofagie is dus: laat ze vaak objecten (dummies, balletjes of andere speeltjes) apporteren. Daardoor neemt de lust om ontlasting op te zoeken aanzienlijk af!

50 % kennismakingskorting bij aanschaf van ProPlan Expert Care sterilised

Honden en katten hebben de neiging om na castratie dikker te worden. Het is daarom belangrijk om een calorie-armer voer te geven dan gebruikelijk. Bij onze dierenkliniek kunt u, om kennis te maken met dit voer, 50 % korting krijgen bij aanschaf van een eerste zak ProPlan Expert Care Sterilised. Onze ervaring is, dat dit voer zeer smakelijk is en dat je hond of kat er mooi slank op blijft. Voor katten zijn er twee smaken: zalm en kalkoen. Voor alle ProPlan voeders (van Purina) geldt een spaarprogramma: 15 % van het aankoopbedrag wordt “gespaard” in ons systeem. Zodra er minimaal 25 euro bij elkaar is gespaard, kan dit aangewend worden voor aanschaf van voer of voor andere producten of diensten bij onze dierenkliniek. DierenZorgplan-abonnementhouders krijgen bovendien 10 % aankoopkorting.