Nieuwsbrief februari 2020

Februari, de Maand van de Gebitsverzorging

Sinds enkele jaren organiseren veel dierenartsenpraktijken en dierenwinkels op initiatief van Pedigree de Maand van de Gebitsverzorging. Dit is bedoeld om eigenaren van huisdieren er op te attenderen dat een goede verzorging van het gebit van hun huisdieren van levensbelang is. Huisdieren kunnen niet aangeven dat ze kiespijn hebben. Een goede controle door de dierenarts en een dagelijkse verzorging van het gebit door de eigenaar is belangrijk voor het gezond houden van het gebit.
Honden en katten ontwikkelen vaak tandsteen op hun kiezen en tanden en dat geeft aanleiding tot tandvleesontstekingen die op kunnen kruipen naar de wortels. Bacteriën kunnen via deze ontstekingsprocessen het lichaam binnendringen en een sepsis (bloedvergiftiging) veroorzaken. De ontstekingen zijn vaak erg pijnlijk. Bij katten komen nogal eens zogenaamde tandhalslesies voor, waarbij het tandglazuur geleidelijk verdwijnt en de desbetreffende tand of kies ernstig verzwakt. Deze aandoening kan ook behoorlijk pijnlijk zijn. De oorzaak van deze aandoening is onduidelijk. Meestal dient de aangetaste tand of kies verwijderd te worden. Bij konijnen en cavia’s komen nogal eens gebitsproblemen voor die veroorzaakt worden door een afwijkende stand van 1 of meerdere tanden of kiezen. Een oplettende eigenaar ziet dan vaak dat het desbetreffende diertje geleidelijk vermagert en minder keutels produceert. Het eten/kauwen gaat moeizamer. Soms kwijlen ze wat.

Bij Dierenkliniek Duurstede kunt u in de maand februari een afspraak maken voor een gratis gebitscontrole door onze assistente. U kunt die afspraak telefonisch maken of via onze website www.dierenkliniekduurstede.nl. Vermeld er dan wel duidelijk bij dat het gaat om de gratis gebitscontrole door de assistente! Naast deze controle krijgt u gratis adviezen over een goede verzorging van het gebit. Als bij de controle blijkt dat er een behandeling nodig is door de dierenarts, dan kan daar op dat moment opnieuw een afspraak voor gemaakt worden (deze behandeling is niet gratis).

Bloeddonoren gezocht

Op RTL nieuws stond niet zo lang geleden een oproep om je hond of kat beschikbaar te stellen als bloeddonor. Bloedtransfusies zijn vaak levensreddend. De Eerste Veterinaire Bloedbank is gevestigd in Nijverdal en verzamelt bloed van honden en katten. Dat bloed (of plasma of “packed cell’s)  wordt vervolgens per koerier, op afroep door de dierenarts, naar de desbetreffende dierenkliniek getransporteerd. Grote, relaxte en gezonde honden en katten zijn meest geschikt als bloeddonor. Wilt u uw huisdier ook beschikbaar stellen als bloeddonor? Dan kunt u zich opgeven via de website van de Veterinaire Bloedbank: https://evbn.nl/

U dient zich dan wel te realiseren dat u meerdere keren per jaar naar Nijverdal moet rijden.
Een andere mogelijkheid is om uw huisdier als donor aan te melden bij onze dierenkliniek. Op het moment dat wij bloed nodig hebben wordt u opgeroepen om met uw huisdier naar de dierenkliniek te komen, zodat wij bloed kunnen afnemen om vervolgens direct aan de patiënt toe te dienen. Op dit moment zoeken wij vooral grote honden (zwaarder dan 25 kg) als bloeddonor.

Parvovirose onder jonge honden uitgebroken in Regio Utrecht

Wij kregen de melding dat er bij minsten vier jonge honden in de regio Utrecht Parvovirus is vastgesteld. Het betrof allemaal jonge honden van tussen een half en een jaar oud en ze waren allemaal conform de regels gevaccineerd tegen deze ziekte. 1 van de honden (een Rottweiler) is helaas overleden. De Faculteit Diergeneeskunde en de producent van het vaccin hebben een onderzoek opgestart.

Parvovirose is een besmettelijke maagdarmontsteking waarbij heftig braken en diarree optreedt waarbij ook vaak stinkend bloed meekomt. De desbetreffende honden worden ernstig ziek. Het afweer-apparaat wordt door het virus onderdrukt, zodat er vaak ook bijkomende infecties komen. Bij pups is ook beschreven dat ze kunnen komen te overlijden als gevolg van een hartspierontsteking. Ongeveer 40 jaar geleden waren er wereldwijd ernstige uitbraken van Parvovirose waardoor veel honden zijn gestorven, maar sinds het vaccinatieprogramma is opgestart is het virus geleidelijk teruggedrongen en wordt de ziekte zelden meer gezien. Men vermoedt dat de huidige nieuwe uitbraak veroorzaakt wordt door een virusstam waartegen het huidige vaccin geen of slechts beperkte bescherming biedt. Genoemd onderzoek moet uitwijzen of dat zo is.
De besmette honden worden natuurlijk in isolatie verpleegd.
Indien uw hond symptomen van braken of diarree vertoont, is het natuurlijk altijd verstandig om de dierenarts te raadplegen. Die zal, bij verdenking op Parvovirose, materiaal (laten) onderzoeken.

Mededeling van afwezigheid dierenartsen

Dierenarts Monique van Paassen is afwezig van 22 februari tot en met 1 maart. Hans Sickmann is afwezig van 28 februari tot en met 8 maart. Zij nemen elkaars werkzaamheden over, behalve op 28 en 29 februari. Dan zult u geholpen worden door dierenarts Simone Witkamp. Zij is hiervoor al ingewerkt tijdens haar stage een paar maanden geleden bij onze dierenkliniek. Tijdens het weekend van 29 febr. en 1 maart wordt u voor spoedgevallen doorverwezen naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het Evidensia Dierenziekenhuis.

Noodteam uitgezonden naar Australië

De CEO van de IVC Evidensiagroep (waar Dierenkliniek Duurstede ook deel van uitmaakt) heeft enige tijd geleden het besluit genomen om een team van dierenartsen en paraveterinairen uit te zenden naar Australië om de dieren te helpen die gewond zijn geraakt als gevolg van de vele bosbranden. Daarmee maakt IVC Evidensia zijn leus: We care, We share, We dare helemaal waar!

Hebt u recent een herinnering ontvangen voor een vaccinatie?

Dan kunt u geld besparen door, voordat u naar de dierenkliniek komt, uw huisdier te abonneren op het DierenZorgplan. Immers dan hoeft u de komende vaccinatie niet meer af te rekenen. En ook de vlooien- en tekenbestrijdingsmiddelen evenals de ontwormingsbehandelingen kunt u gratis meenemen! Wilt u meer weten? Bezoek dan www.dierenzorgplan.nl Daar vindt u de voorwaarden en de tarieven. U kunt zich via deze website ook direct aanmelden!