Nieuwsbrief februari 2019

Dierenkliniek Duurstede krijgt nieuwe praktijksoftware

Op 7 februari a.s. wordt ons huidige computerprogramma vervangen door nieuwe software. Daar is al een lange voorbereiding aan vooraf gegaan en de verwachting is dan ook dat deze omschakeling zonder al te veel problemen zal gebeuren. Toch kunnen er nog onvolkomenheden boven komen drijven die ongemak voor ons als team of voor u als klant kunnen opleveren. Wij vertrouwen er echter op dat de nieuwe software nog meer mogelijkheden gaat bieden om u in de nabije en in de verre toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Met de nieuwe software is het mogelijk om patiënten gemakkelijk aan te melden voor de unieke dierziektekostenverzekering van Evidenisa. Ook zal het binnenkort mogelijk zijn om u het Huisdierenzorgplan voor uw huisdier(en) aan te bieden. Over deze moderne vormen van diergeneeskundige zorg zult u binnenkort veel meer gaan vernemen.

Erfelijke gewrichtsaandoeningen bij honden

Nog steeds komen er veel gewrichtsaandoeningen bij honden voor die een erfelijke grondslag hebben. Zo kennen wij Heupdysplasie, Elleboogdysplasie (in verschillende vormen), Osteochrondrose, te steile kniestand (met Artrose en kruisbandletsels als gevolg) en Patellaluxatie. De twee eerstgenoemde gewrichtsaandoeningen worden bestreden door fokprogramma’s waarbij ouderhonden met röntgenonderzoek tevoren onderzocht worden op de aanwezigheid van deze aandoeningen. Heup- en elleboogdysplasie wordt vooral gezien bij de grotere rassen, zoals de retrievers, Duitse Herder, Rottweiler e.d.

Osteochrondrose is een aandoening waarbij gewrichtskraakbeen losraakt van het onderliggende bot en dan als stukjes in het gewricht gaan zweven en irritatie/pijnklachten en dus kreupelheid kunnen geven. Dit gebeurt vaak al op jonge leeftijd en wordt ook vooral bij de grotere rassen gezien. Chirurgie is dan noodzakelijk om de losse kraakbeenstukken te verwijderen.

Een steile kniestand wordt ook vooral bij bepaalde grote rassen gezien, zoals Mastiff, Rottweiler, Berner Sennenhund en Cane Corso. Een dergelijke steile kniestand leidt aanvankelijk tot overrekking van de voorste kruisband en irritatie van het gewrichtskapsel. Dan ontstaat geleidelijk artrose waarbij de voorste kruisband steeds zwakker wordt en uiteindelijk meestal scheurt, met als gevolg dat de kreupelheid plotseling verergert. Ook in dat geval is een operatie noodzakelijk.

Patellaluxatie, waarbij de knieschijf niet goed over de rolkam glijdt, maar er deels of helemaal naast ligt, wordt vooral gezien bij de kleinere rassen, zoals Chi Hua Hua of Dwergpinscher. Maar dankzij het uitsluiten van hondjes met deze afwijking voor de fokkerij, is de frequentie van het voorkomen van patellaluxatie afgenomen.

Ook Dierenkliniek Duurstede helpt mee aan het bestrijden van deze aandoeningen. Potentiële fokhonden kunnen voor röntgenonderzoek op Heupdysplasie of Elleboogdysplasie aangeboden worden. Verder werkt Dierenkliniek Duurstede mee aan het doorgeven van alle mogelijke erfelijke afwijkingen aan een speciale databank, het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren in Utrecht. Deze Databank verzamelt alle gegevens die dierenartsen insturen en detecteert zo de ernstige en/of vaak voorkomende afwijkingen en vervolgens kan DNA-onderzoek worden uitgevoerd om het veroorzakende gen op te sporen. Als dat uiteindelijk gelukt is, dan kunnen dragers van een gen dat codeert voor een erfelijke afwijking eenvoudig opgespoord worden en kunnen die, indien nodig, op slimme wijze als fokhond ingezet worden. De erfelijke afwijking hoeft dan niet meer voor te komen en uiteindelijk zal een dergelijk gen uit de populatie (lees ras) verdwijnen. Dit is een weg van lange adem, maar kleine stapjes leiden tot grootse overwinningen!

Wilt u meer weten over het vóórkomen van erfelijke afwijkingen bij rashonden? Bezoek dan eens www.rashondenwijzer.nl. Hierop staan alle tot nu toe vastgestelde erfelijke afwijkingen per ras vermeld. Er is echter wel een kanttekening te maken bij deze wijzer. Rassen die in Nederland veel gehouden worden, zoals de labrador retriever, komen erg negatief over t.o.v . rassen die heel weinig voorkomen, bijvoorbeeld de Japanse Spaniel. Dat wordt veroorzaakt omdat er bij deze wijzer gewerkt wordt met absolute aantallen meldingen van afwijkingen. Die aantallen zou je eigenlijk moeten relateren aan de aantallen honden binnen dat ras. Als die correctiefactor toegepast zou worden, dan is het gemakkelijker om een eerlijke afweging te maken.

Februari, maand van het gebit

Op televisie hebt u het vast al gezien: een gezond gebit is voor uw huisdier belangrijk voor zijn gezondheid en zijn welzijn. Uw hond of kat laat nauwelijks merken of die kiespijn heeft, maar helaas komt kiespijn bij honden en katten veel voor. In de maand februari kunt u het gebit van uw huisdier(en) GRATIS door onze dierenartsassistentes laten controleren. U krijgt dan tevens voorlichting over de verzorging van het gebit. Het is wel belangrijk om tevoren even een tijd af te spreken voor dit gratis gebitsconsult!

Niesziekte bij de kat; niet alleen maar niezen!

Er zijn twee soorten virussen en 2 bacterieën bekend die Niesziekte bij katten kunnen veroorzaken. Tegen de twee virussen worden veel katten routinematig gevaccineerd. En dat is wel verstandig, want Niesziekte is gemakkelijk te voorkomen maar vaak slecht te genezen. Niet alleen verkoudheidsverschijnelen kunnen optreden, maar ook kreupelheid door gewrichtsontsteking, oogontstekingen, ontstoken bijholtes, middenoorontstekingen, uiteindelijk ontaardend in het ontstaan van poliepen in oor of neus, kunnen gevolg zijn van een Niesziekte-infectie. Ook huidontstekingen aan de kop, die niet willen genezen, kunnen een gevolg zijn van een virus dat Niesziekte veroorzaakt. Ons advies luidt dus: voorkomen is beter dan genezen; laat uw kat jaarlijks vaccineren!

Leishmaniasis: de sluipmoordenaar

In de (sub)tropen komt de ziekte Leishmaniasis veel voor. Bij mensen, maar vooral bij honden. De veroorzakende bloedparasiet wordt overgebracht door zandvliegjes. Een hond die eenmaal besmet is, blijft meestal levenslang drager, ook met behandeling. Zonder behandeling wordt de hond chronisch en progressief ziek en sterft meestal uiteindelijk aan deze ziekte. Honden die via zogenoemde officiële instanties geïmporteerd worden, zijn meestal in het land van herkomst onderzocht op afweerstoffen tegen deze ziekte. Dit om te weten of het dier al besmet is of niet. Het is echter goed om te weten, dat het zeer lang (meer dan een half jaar!) kan duren voordat afweerstoffen tegen Leishmania aangetoond kunnen worden. Dat betekent dus dat als u een hond uit het buitenland adopteert met een gunstig verlopen onderzoek op Leishmania, dat er nog best kans is dat de ziekte zich in een later stadium toch openbaart! Hebt u een hond uit een risicogebied en is die nog niet nader onderzocht? Neemt u dan even contact met ons op!