Nieuwsbrief december 2020

Reaal Dier en Zorgverzekering loopt ten einde

Hebt u een dierziektekostenverzekering afgesloten bij Reaal Dier en Zorg? Dan ontvangt u 2 maanden voor het aflopen van uw verzekeringsjaar bericht dat de verzekering ten einde loopt. Bij Ohra kunt u de verzekering van uw huisdier dan voortzetten. Eventuele aandoeningen die uw huisdier heeft op het moment van de overgang blijven gewoon, maar dan bij Ohra, verzekerd. Nieuwe polissen kunnen dus niet meer afgesloten worden bij Reaal Dier en Zorg.

In Zweden zijn 80 % van de gezelschapsdieren verzekerd voor dierenartskosten bij ziekte en ongevallen. In Nederland bedraagt dit percentage naar schatting slechts 3 %. Toch is laatstgenoemd percentage geleidelijk stijgend. Steeds meer mensen zijn er bewust van geworden dat de dierenartskosten flink op kunnen lopen. Dit heeft vooral te maken met de steeds betere mogelijkheden van onderzoek en behandeling. Denk aan CT en MRI en de steeds verdergaande specialisatie, zoals de Cardiologie en de Oncologie. Maar er zijn de laatste tijd ook meer zeer goede maar ook dure diergeneesmiddelen beschikbaar gekomen.

Er zijn nog enkele verzekeringsmaatschappijen waar u uw huisdier kunt laten verzekeren, zoals Petplan, Ohra of bij de Evidensia Dierenverzekering. Het is belangrijk om uw huisdier tijdig te verzekeren en niet pas als er problemen zijn. Want in laatstgenoemde geval zal de dierverzekering uw huisdier niet of maar deels willen verzekeren.

Feestdagen komen eraan!

Ondanks de Corona pandemie en alle maatregelen die genomen zijn, zullen de meeste mensen de feestdagen toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Sinterklaas, Kerstmis en de jaarwisseling; allemaal feestjes! Daarom nog eens enkele waarschuwingen: chocolade is giftig voor honden. Ruim alle chocolade letters dus goed op. En mocht uw hond toch per ongeluk chocolade hebben gegeten, dan is het zaak om direct de dierenarts te bellen!

Ook krenten, rozijnen, druiven e.d. zijn giftig voor honden. Jonge honden slikken vaak hele voorwerpen door die vast kunnen lopen in de darm. Ruim alles dus goed op!

Het is dit jaar verboden om vuurwerk af te steken, maar of iedereen zich daar aan houdt?…….
Veel huisdieren worden hypernerveus van de knallen en de lichtflitsen. Het helpt om de gordijnen te sluiten. Eventueel kan de dierenartsen kalmerende medicatie voorschrijven.

Een middel dat helpt tegen vuurwerkangst, is Zylkène. Dit zijn capsules met een stof die uit melk wordt gewonnen en deze stof grijpt aan op receptoren in de hersenen die angstsignalen doorgeven. Ze hebben geen bijwerkingen en zijn niet receptplichtig. U kunt ze dus gewoon bij de assistente kopen.

Spaarsysteem Royal Canin veranderd

In augustus is reeds gecommuniceerd dat de inlevertermijn voor 10+1 spaarkaarten zou eindigen op 31 oktober 2020. Deze termijn is nu verlengd tot 31 december a.s. Het spaarsysteem is nu vervangen door een online-spaarsysteem: Men kan de aankopen van voer online aanmelden op de website van Royal Canin: https://www.royalcanin.nl/puntensparen.

Let dus op:  Volle spaarkaarten kunnen dit jaar nog ingeleverd worden. Daarna komen ze te vervallen!

Pensioenfonds voor dierenartsen

Alle dierenartsen die in dierenartspraktijken werkzaam zijn in Nederland zijn verplicht een pensioen op te bouwen bij het Pensioenfonds voor Dierenartsen. Zoals bij veel pensioenfondsen heeft dit pensioenfonds een te lage dekkingsgraad. Daarom was het pensioenfonds genoodzaakt de volgende vraag voor te leggen aan de dierenartsen: willen jullie later veel minder pensioen ontvangen dan aanvankelijk was beloofd, of willen jullie voortaan 15 % meer premie gaan betalen? De meerderheid van de dierenartsen koos voor de tweede optie: een hogere pensioenpremie. Dit komt echter ten laste van het inkomen van de dierenartsen. De verwachting is dat dit zal leiden tot hogere dierenartstarieven in de komende jaren.

Veel meer vraag naar pups en kittens

Door de Covid-19 perikelen zijn veel mensen thuis gaan werken, of zijn zelfs (hopelijk tijdelijk) werkloos geraakt. Dat is voor veel mensen de aanleiding om een huisdier aan te schaffen. Op dit moment is er veel vraag naar pups en kittens en de dierenasiels hebben voor het eerst sinds tijden een sterke onderbezetting van asieldieren. Import vanuit het buitenland is nu nauwelijks mogelijk, ook vanwege alle Coronaregels. Al met al lijkt er dus sprake van een enorm “tekort” aan pups en kittens. Mensen met een jong vruchtbaar teefje of poes overwegen nu of ze een nestje erbij gaan fokken, maar hebben vaak weinig of geen ervaring hiermee. Maar veel informatie is verkrijgbaar via Internet. De rasverenigingen hebben allemaal een website en de overkoepelende organisaties zoals de Raad van Beheer op Kynologisch gebied idem dito. Voor goede informatie kunt u ook uw dierenarts consulteren. Die kan gerichte adviezen geven voor u en uw huisdier. De dierenarts kan controleren of uw huisdier medisch geschikt is om mee te fokken. Vervolgens kan het proces van vaststelling van de cyclus, dekking en geboorte begeleid worden. De dierenarts is de deskundige bij uitstek als het gaat om de gezondheid van moeder en nakomelingen.

Chlamydia caviae

Deze zoönotische bacterie die bij cavia’s oogontsteking en longontsteking kan geven, kan ook bij mensen een ernstige longontsteking veroorzaken. Recent is onderzoek gedaan naar het voorkomen van deze bacterie onder cavia’s van fokkers. Bij 11 procent van de fokkerijen kwam de bacterie voor.

Chlamydia caviae is verwant aan de verwekker van Papegaaienziekte: Chlamydia psittaci die ook longontsteking bij mensen kan geven. Beide bacteriën zijn niet gevoelig voor de meest gebruikelijke antibiotica zoals Amoxycilline/clavulaanzuur. Het is daarom belangrijk voor mensen die een cavia bezitten en een longontsteking krijgen, om dat te melden bij de behandelend arts. Die kan dan het juiste antibioticum (Doxycycline) voorschrijven.

De medewerkers van Dierenkliniek Duurstede wensen u Prettige feestdagen!