Nieuwsbrief april 2020

Coronavirus heeft wereld in de greep

De hele wereld is ontwricht door de uitbraak van het Coronavirus. In Nederland is gekozen voor een aanpak waardoor de virusverspreiding vertraagd wordt, maar niet helemaal geblokkeerd. Het lijkt er op dat mensen op hoge leeftijd en mensen met een zwakke gezondheid een grotere kans hebben om aan deze ziekte te overlijden dan jonge, gezonde mensen. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat onze huisdieren vatbaar zijn voor het  Covid-19 virus. Er zijn ook al veel bloedmonsters van dieren getest op dit virus, maar die waren allemaal negatief.

Er komen bij onze huisdieren wel andere Coronavirussen voor. Zo is er bij honden een Coronavirus bekend dat ontstekingen van de voorste luchtwegen kan geven zoals bij Besmettelijke Hondenhoest (vroeger Kennelhoest genoemd). En een ander Coronavirus veroorzaakt soms maagdarmklachten (braken en diarree) bij honden. Bij katten wordt FIP (Feline Infectious Peritonitis) veroorzaakt door een Coronavirus. En bij paarden is er ook een Coronavirus bekend dat diarree, koorts en koliek kan veroorzaken. Maar al deze Coronavirussen zijn weer niet besmettelijk voor mensen. Ze zijn dus soortspecifiek.

Wilt u meer informatie over het COVID-19 virus? De website van het RIVM (www.rivm.nl) geeft u actuele en deskundige informatie!

Maatregelen in de dierenkliniek om verspreiding van Coronavirus te voorkomen

Afgelopen maand hebben we twee extra berichten naar u gemaild. De inloopspreekuren zijn komen te vervallen; consultatie van de dierenarts kan nu alleen nog op afspraak. Dit ter voorkoming van het ontstaan van een volle wachtkamer. Afspraken kunt u het beste online via onze website www.dierenkliniekduurstede.nl maken. Bij spoed altijd telefonisch een afspraak maken! 0343-577268.

Wilt u een diergeneesmiddel, voer of een parasietenbestrijdingsmiddel kopen? U kunt dan het beste tevoren per email uw bestelling opgeven. Wij zetten uw bestelling dan voor u klaar. Dit ter beperking van de wachttijd en daarmee het aantal klanten aan de balie.

Komt u met uw huisdier naar de dierenkliniek? Zorgt u er dan voor dat u de enige begeleider bent. Ook in de spreekkamer willen wij zo min mogelijk personen. Dus: één begeleider per huisdier! Bij uitzondering mogen er meer personen meekomen met het huisdier, maar daarvoor is voorafgaand toestemming van de dierenarts nodig.

Houdt u zich aan de verplichting om 1,5 meter afstand te bewaren van andere personen, ook in onze dierenkliniek!

En wellicht ten overvloede: Voelt u zich niet fit, hebt u hoestklachten, koorts? Blijft u dan thuis!

Eindelijk een lichtpuntje in het onderzoek naar FIP

Een gevreesde ziekte bij katten: Feline Infectieuze Peritonitis afgekort als FIP. Katten met deze ziekte waren gedoemd om er aan te sterven. En vooral jonge katten lopen deze ziekte op. Jarenlang onderzoek over de hele wereld leverde altijd teleurstellende resultaten op. De afgelopen 2 jaren zijn er echter onderzoeken gepubliceerd naar het gebruik van zogenaamde protease-remmers als medicijn tegen deze ziekte. Er worden meerdere gevallen beschreven van herstel van katten met FIP na langdurig gebruik van dit middel. Absoluut bewijs is echter nog niet geleverd en vervolgonderzoeken zijn nodig om het middel definitief als diergeneesmiddel te kunnen fabriceren. We zullen dus nog wel enkele jaren geduld moeten hebben, maar we hebben hoop!

Voorjaar is begonnen!

Dat betekent weer veel nieuw leven in de natuur. De eerste jonge haasjes worden al in januari geboren. Na de geboorte verspreiden ze zich in het struikgewas of in het gras. Iedere avond worden ze door de moederhaas bij elkaar geroepen om gezoogd te worden. Na het zogen verspreiden ze zich weer. Dit is een hele slimme tactiek om predatie van het hele nageslacht te voorkomen. Een haas kan meerdere keren per jaar jongen baren, van januari tot ongeveer in augustus. Reeën werpen maar eenmaal per jaar, ongeveer in de tweede helft van mei. Ze werpen dan meestal 2 kalveren. Ook die worden kort na de geboorte alleen gelaten door de moeder; ze zijn nog niet snel en sterk genoeg om met hun moeder mee te lopen tijdens het voedsel zoeken en tijdens het vluchten. Ze worden enkele malen per dag door hun moeder weer opgezocht om gezoogd te worden. Maar al na ongeveer een week zijn de reekalfjes al zo sterk, dat ze wel mee op pad kunnen en ze ontwikkelen zich dan ontzettend snel.

Enkele tips voor u:

Vindt u een reekalfje of een haasje in het gras? Gewoon laten liggen!

Lekker wandelen met uw hond in de natuur? Houd uw hond aan de lijn! De meeste aanrijdingen met reeën ontstaan doordat ze opgejaagd zijn door een hond. En er lopen drachtige schapen en lammeren in de wei. Die kunnen het jachtinstinct van uw hond aanwakkeren!

Tetanus: een oude ziekte

Al in de oudste geschiedenisboeken worden ziektegevallen beschreven van Tetanus. Een afschuwelijke ziekte die mens en dier kan treffen. Mensen die de ziekte hebben doorgemaakt zeggen: dat nooit weer! De ziekte wordt veroorzaakt doordat de bacterie Clostridium Tetani het lichaam via een penetrerende wond binnendringt. Als er in die wond weefselverval optreedt, dan ontstaat daar een zuurstofarm milieu en daarin gedijt de genoemde bacterie goed. Hij vermeerdert zich aldaar en produceert een toxine die via de bloedbaan zich verspreidt door het lichaam en alle skeletspieren laat verkrampen. We weten allemaal hoe spierkramp aanvoelt. Bij tetanus raken alle spieren in het lichaam verkrampt. Die verkramping neemt in intensiteit toe onder invloed van geluid- en lichtprikkels.  Zonder behandeling zal de patiënt meestal overlijden.

De behandeling van een patiënt met Tetanus is gericht op het verwijderen van de bron: de wond (als die nog te vinden is) wordt open gelegd en schoongemaakt, met Penicilline wordt de bacterie die nog aanwezig is gedood en er wordt Tetanusserum  ingespoten om het toxine te neutraliseren. Verder worden spierontspannende medicamenten toegediend en de patiënt wordt in een donkere, geluidsarme ruimte gehuisvest. Vaak kan de patiënt (door de kaakklem) niet zelfstandig eten of drinken. Daarom is infusietherapie nodig.

De Tetanusbacil komt overal in de bodem voor. Het is dus een bodembacterie. Alle zoogdieren zijn gevoelig voor de bacterie, maar paarden zijn verreweg het meest gevoelig. Vandaar dat paarden vrijwel altijd tegen Tetanus gevaccineerd worden (meestal in combinatie met Influenza). Ook mensen die werkzaam zijn in de diersector worden meestal gevaccineerd.

Onze honden katten lopen minder risico om Tetanus op te lopen; bij deze dieren zien we de ziekte maar zelden en het verloop is meestal minder ernstig.

Wilt u zich afmelden voor deze maandelijkse nieuwsbrief? Stuurt u dan een email.