Nierinsufficientie bij de kat

Geschat wordt dat 10 % van de katten nierpatiënt is. Van de oudere katten wordt geschat dat zelfs 35 % nierpatiënt is. Het probleem van nierziekte is dat het meestal sluipend aanwezig is; pas als 85 % van de nierbuisjes is afgestorven, merkt de eigenaar pas dat de kat ziek is en consulteert dan pas de dierenarts. Die kan dan weinig meer doen dan een nierdieet voor te schrijven in de hoop dat de kat dan nog net voldoende overblijvend nierweefsel heeft om de kat in leven te houden.
Verdere nierschade dient zoveel mogelijk voorkomen te worden door de mogelijke oorzaken, zoals hoge bloeddruk, zoveel mogelijk weg te nemen.
Het probleem is dat als de schade aan de nieren te ver gevorderd is, dat dan de medicatie tegen hoge bloeddruk de filtratie van het bloed door de nieren vermindert met als gevolg dat afvalstoffen zich nog meer ophopen en dat de kat dan nog zieker wordt. De truc is dus om de nierpatiënten in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen.
Signalen van beginnend chronisch nierlijden zijn onder andere: meer drinken, gewichtverlies en/of het krijgen van een dorre vacht.
De bloeddruk is veelal verhoogd en het eiwitgehalte in de urine is ook vaak verhoogd. Het soortelijk gewicht van de urine is meestal verlaagd. Dit zijn allemaal indicatoren die de dierenarts zal controleren als een oudere kat zonder verdere klachten dan bovengenoemde ter controle wordt aangeboden.
Indien door onderzoek (o.a. bloedonderzoek) van uw kat wordt vastgesteld dat die beginnend nierlijder is, dan kunnen medicijnen worden gegeven om de bloeddruk te verlagen en het eiwitverlies via de nieren te beperken. Daarmee wordt verdere nierschade grotendeels voorkomen en de progressie van de nierziekte wordt dan dus op tijd een halt toegeroepen.
Ons advies is dus: Is uw kat ouder dan 10 jaar? Maak dan een afspraak voor een geriatrisch consult. Uw kat wordt dan klinisch onderzocht inclusief een bloeddrukmeting en eventueel wordt tevens een bloedmonster afgenomen. Niet alleen de nierfunctie wordt dan gecontroleerd, maar ook de andere orgaanfuncties. Het geriatrisch consult adviseren wij minstens eenmaal per jaar voor oudere katten. U kunt het beste een afspraak hiervoor maken buiten de inloopspreekuren, omdat het hele onderzoek meer tijd kost dan een reguliere controle zoals bijvoorbeeld tijdens de vaccinatie.

18-04-2018