Narcose

Al zijn de huidige narcosemiddelen heel wat veiliger dan die van vroeger, “onder narcose” klinkt nog altijd wat beangstigend. Graag geven wij u hier wat meer informatie over dit onderwerp.

Volledige narcose:
Dit betekent dat een dier helemaal buiten bewustzijn is, geen pijn meer kan voelen en alle spieren ontspannen zijn. Een hond krijgt hiervoor eerst een injectie met een kalmerend middel.
Vlak voor de operatie wordt een kortwerkend slaapmiddel in de ader gespoten. Daarna wordt via een buisje in de luchtpijp het dier door het inademen van zuurstof met narcosegassen in slaap gehouden zo lang het nodig is.
Gasnarcose maakt het mogelijk de diepte van de narcose, als dat gewenst is, snel aan te passen. Bij katten is het bijna altijd mogelijk de volledige narcosetoestand met alleen een injectie te bereiken en is maar zelden de gasnarcose nodig.
Voor alle buikoperaties (zoals sterilisatie van poes en teef), uitgebreidere verwijdering van tumoren (onder andere bij melkkliertumoren) en bijvoorbeeld operaties aan de gehoorgang is een volledige narcose nodig. Uiteraard worden ook de specialistische operaties, zoals aan botten of gewrichten en in de borstholte, onder volledige narcose uitgevoerd.

Sedatie:
Een injectie veroorzaakt hier een toestand waarin het dier onverschillig wordt voor wat er in de omgeving gebeurt; in feite een (licht of zwaarder) kalmerend effect.
Bovendien wordt het dier minder gevoelig voor pijnprikkels. Als het nodig is kan door plaatselijke verdoving voor verdere pijnloosheid gezorgd worden.
Voor kleine ingrepen bij de mens is vaak alleen al plaatselijke verdoving voldoende. Zolang wij als dierenarts niet met onze patiënt kunnen afspreken dat die rustig stil blijft liggen tot de dokter klaar is zullen wij het met zo’n kalmeringsprik erbij moeten doen.
Op deze manier kunnen reuen en katers gecastreerd worden, worden huidgezwelletjes weggenomen en gebitsbehandelingen uitgevoerd.

De zorg rond narcose of sedatie:

 1. Een volle maag maakt de kans op braken (en daarmee het risico dat braaksel in de luchtpijp terecht komt) tijdens de narcose groter. Daarom mag een dier voor sedatie of narcose niet eten; drinken mag over het algemeen wel.
 2. Onder invloed van de narcose middelen daalt de lichaamstemperatuur. Daarom is het, zowel tijdens als na een ingreep belangrijk dat een dier een warm plekje heeft.
 3. Iedere hond of kat blijft in de kliniek tot het narcosemiddel zover is uitgewerkt dat een dier weer bij bewustzijn is en op de omgeving reageert.
  Na een behandeling onder sedatie is het het vaak mogelijk een soort ‘tegen-injectie’ te geven, waardoor een dier vrijwel direct weer wakker is. Een hond kan dan stevig op z’n eigen benen de kliniek verlaten.
  Na narcose of na een diepere sedatie zijn de dieren door het spierverslappende effect van de narcose soms nog erg wankel of nog niet in staat om te lopen. Die spierzwakte verdwijnt dan in de loop van de daarop volgende uren.
  Het is vrijwel altijd mogelijk een hond na de ingreep dezelfde dag gewoon even buiten te laten om z’n behoefte te doen. Bij katten kan het eerste bakbezoek op de nog wat slappe poten wat onhandig verlopen, maar ze redden zich over het algemeen goed.
 4. Zo gauw een dier daartoe weer goed in staat is mag het drinken. Het is altijd het beste een dier op de dag van een ingreep nog niet te laten eten.
  Als een hond of kat na een lichtere ingreep echt om eten gaat vragen dan mag voedsel eventueel alleen in heel kleine hoeveelheden gegeven worden.
 5. Bij veel ingrepen werken de narcose middelen lang genoeg door om voor voldoende pijstilling te zorgen. Als dat niet het geval is dan krijgt een dier voor vertrek uit de kliniek nog een pijnstillende injectie en/of u krijgt pijnstillende tabletten mee.
 6. Natuurlijk is voor elke patiënt die bijkomt na een narcose rust van heel veel belang.
  Meestal laten andere honden of katten in huis de patiënt wel met rust en kunnen dieren meteen weer bij elkaar gezet worden. Als het patiëntje wordt lastig gevallen door huisgenoten, dan is natuurlijk een rustige aparte ruimte wel nodig.
 7. Katten mogen weer naar buiten als ze duidelijk helemaal hersteld zijn van een ingreep. Ze moeten weer hun normale activiteit hebben en weer normaal willen eten en drinken. Soms is dat al de volgende dag en anders meestal binnen enkele dagen.

Sedatie of narcose brengt altijd een zeker risico met zich mee, al blijkt de kans op problemen bij een niet te oud en verder gezond dier gering te zijn.
Wij doen ons uiterste best om risico’s uit te sluiten, maar ook wij zijn er nooit zeker van dat zich geen onverwachte moeilijkheden voordoen.
Mocht er een groter risico zijn dan normaal (ziekte, ouderdom, hartpatiëntjes), dan zullen wij dat altijd apart met u bespreken.

12-10-2017