Maagtorsie

Een maagtorsie bij de hond is een spoedgeval!
Meerdere keren per jaar worden wij gebeld omdat een hond die plotseling onwel is geworden door een maagkanteling. De hond is opeens onrustig geworden, heeft wat braakneigingen, maar er komt meestal niets of alleen wat schuim en de hond  “weet niet waar hij het zoeken moet” vanwege de buikpijn. Sommige honden beginnen te jammeren. De buik kan in vrij korte tijd dikker worden dan normaal.
Het is dan zaak zo snel mogelijk de dierenarts te bellen!
Een maagtorsie wordt vooral gezien bij de grote rassen zoals Ierse Wolfshonden, Bloedhonden, St. Bernards, maar ook bij Duitse Herders, Rhodesian Rhidgebacks en Duitse Staande honden. En meestal vanaf middelbare leeftijd. De ontstaanswijze is niet helemaal duidelijk, maar een combinatie van factoren zoals een grote hoeveelheid voeropname, beweging en opwinding worden genoemd als oorzaak. Door een sterke vulling van de maag worden zowel de cardia (de toegang van de slokdarm naar de maag) als de pylorus (de sluitspier achter de maag) deels afgekneld.
De vulling van de maag neemt dan verder toe, deels door gasvorming in de maag zelf, deels door inslikken van lucht en speeksel en de maag kantelt steeds verder. Zonder ingrijpen van de dierenarts zal de toestand verder verslechteren. Bloedvaten raken afgekneld waardoor een deel van de maag geen bloed meer krijgt en er ontstaat een maaginfarct. De milt raakt gestuwd en het dier raakt in shock. Vrij snel daarna zal de hond komen te overlijden.

Bij binnenkomst op onze dierenkliniek van een hond met een maagtorsie zullen we in eerste instantie proberen om de maag zo snel mogelijk weer leeg te krijgen.
Eerst proberen we met een maagsonde (een speciale slang) de maag te bereiken, maar vaak is die teveel dicht gekneld. In dat geval prikken we een naald in de maag, met als doel de overtollige gasvorming te verwijderen. In veel gevallen draait de maag tijdens het leeglopen weer terug naar zijn min of meer normale positie, waardoor het weer mogelijk wordt om de maagsonde in te brengen. Vervolgens wordt die maag via de maagsonde zoveel mogelijk leeg gezogen.
Meestal lukt het met deze procedure (soms nog met 1 of 2 herhalingen kort erna) om de maag volledig leeg te krijgen. Als er zich nog geen complicaties hebben voorgedaan zoals shock en maaginfarct, dan zal de hond snel opknappen van de behandeling.
Om de kans op herhaling van de maagtorsie te verkleinen, wordt vaak besloten om de hond enkele dagen later te opereren waarbij de maag vastgezet wordt aan de buikwand.
Soms is toch een spoedoperatie nodig. Bijvoorbeeld als de maag met de sonde niet leeg te krijgen is en de maag dus gekanteld blijft. Of als er sprake is van een maaginfarct.

12-10-2017