Likgranuloom

Een likgranuloom is een huidverandering op het onderste deel van de poten, die ontstaat als gevolg van likken en bijten door de hond zelf.

De oorzaak:
De aanleiding om op zo’n plaats te gaan likken is niet altijd duidelijk, maar waarschijnlijk gaat het vooral om psychische redenen, nervositeit, stress door allleen thuis zijn, angst ergens voor en een enkele keer als reactie op een onbehaaglijk gevoel elders in het lichaam. Als regel is een hond met een likgranuloom verder volledig gezond.
Net als bij nagelbijten mensen is misschien aan het begin nog wel een oorzaak aan te wijzen, maar na verloop van tijd wordt het een gewoonte die zichzelf onderhoudt.

Het verloop:
Door voortdurend likken wordt de huid dikker en verdwijnen de haren. Als de hond er erg heftig aan likt en bijt ontstaat een oppervakkige ontsteking waarbij de huidverandering lijkt op die bij de hot spot. In ernstiger gevallen is er een diepere ontsteking, waarbij uit kleine wondjes steeds ontstekingsvocht komt.
Dat is voor de hond een reden om steeds opnieuw de betreffende plek door likken schoon te maken en zo onderhoudt het verschijnsel zichzelf.

De behandeling:
Uiteraard moet een ontsteking als zodanig behandeld worden. Het likgranuloom kan echter alleen echt overgaan als de hond stopt met eraan te likken.
Verband of een sok is de eerste mogelijkheid. Een ontstoken plek mag daarbij niet langdurig opgesloten zitten onder een vochtig verband.
De tweede mogelijkheid is een kraag die verhindert dat de hond de plek met de bek kan bereiken.
Het effect van jeukstillende middelen of middeltjes die zo vies zijn dat de hond er niet meer aan wil likken, valt nogal eens tegen. In enkele gevallen kan een injectie op de betreffende plek de irritatie doen verminderen.

En als een likgranuloom op de ene poot dan helemaal genezen is, beginnen sommige honden aan een van de andere poten opnieuw. Bij een aantal dieren is het onmogelijk het verschijnsel volledig te bestrijden.

Niet iedere knobbel aan de poten waaraan gelikt wordt, is een likgranuloom. Er kan ook sprake zijn van een huidtumor. Daarom is het altijd verstandig om bij de aanwezigheid van een knobbel tijdig de dierenarts te consulteren.

11-10-2017