Let op: er zijn gewijzigde diensten na sluitingstijd, Lees hier meer.

T

  • Tarieven opbouw
  • Teken
  • Testikel niet ingedaald
  • Toxoplasmose
  • Tuchtcollege

Tarieven opbouw

Tarieven opbouw

Sinds 1998 zijn de tariefsadviezen van de KNMvD door de Mededingings Autoriteit (NMa) verboden. Iedere dierenarts moet van de overheid zijn eigen prijzen bepalen op basis van zijn eigen kosten.
Die kosten verschillen van praktijk tot praktijk en de ene praktijk heeft meer kennis en apparatuur dan de andere. Hierdoor kunnen tarieven van praktijk tot praktijk behoorlijk verschillen.

Van wat u ons betaalt gaat natuurlijk een deel gewoon als inkomen naar dierenartsen en assistenten. Het grootste deel gaat echter naar de kosten van huisvesting, inrichting, apparatuur, materialen, bijscholing en de inkoopkosten van medicijnen, voeders etc.
Bij hogere tarieven zijn de mogelijkheden groter om een optimale kwaliteit diergeneeskundige zorg te leveren.

De huisvesting

Meer ruimte kost meer geld, maar geeft ook meer mogelijkheden. Het is prettig een aparte operatie-kamer te hebben die goed gedesinfecteerd kan worden en alleen betreden wordt met schone kleding en schoenen. Als er in de spreekkamer geopereerd zou moeten worden is de kans op infecties veel groter.

De zorg rond operaties en ingrepen

Elke extra maatregel om de infectierisico’s te beperken is een extra kostenpost.
Wij gebruiken voor elke operatie een aparte set gesteriliseerde instrumenten en ook steeds nieuwe handschoenen en andere materialen. Na het steriliseren van een poes zijn de instrumenten en handschoenen alleen verontreinigd met wat bloed van de patiënt. Er zullen na die ene operatie nog geen bacteriën op zitten, dus met de gewone wondinfecties valt het dan wel mee. Bij katten komen echter infecties voor die door contact met bloed van een andere kat overgebracht kunnen worden. En u zult als eigenaar liever iets meer betalen voor dat verse setje instrumenten, dan dat u voor een iets lagere prijs het risico loopt er gratis een ernstige ziekte van uw kat bij te krijgen.
We hebben veel aandacht voor het narcoserisico bij operaties. Voor welke kalmerings- of narcose-middelen we kiezen wordt in eerste instantie gebaseerd op veiligheid, ook als het dan om een duurder middel gaat. De mogelijkheid om gasnarcose te kunnen gebruiken verhoogt de veiligheid van de narcose.
De bewakingsapparatuur die tijdens een operatie wordt aangesloten geeft kosten, maar complicaties worden hierdoor sneller gesignaleerd en kunnen dus sneller worden verholpen.
En voor de aandacht voor de patiënt tijdens het bijkomen uit narcose geldt hetzelfde.
Ook hechtmateriaal en andere materialen verschillen in prijs, maar ook in kwaliteit. Als het kan, kiezen we voor het goedkoopste (ook voor u), maar als het veiliger of beter is kiezen we voor het duurdere.

Apparatuur

Alle apparatuur (röntgen, echo, bloedonderzoek) is duur. Al die mogelijkheden geven ons de kans een betere diagnose te stellen als uw huisdier ziek is, maar de investeringen vormen een wezenlijk onderdeel van het kostenplaatje.

Bereikbaarheid

Ruime openingstijden en een goede (telefonische) bereikbaarheid vraagt de inzet van mensen. Maar daarvoor kunt u dan ook vrijwel altijd bij ons terecht. De hele dag zijn we beschikbaar, zowel voor het halen van een vlooienmiddel of een zakje dieetvoer, als voor snelle hulp bij een spoedgeval. Voor dit laatste kunt u ook buiten de openingstijden terecht bij Dierenkliniek Duurstede, 24 uur per dag, zeven dagen in de week!

Nascholing

Om ervoor te zorgen dat we uw dier steeds naar de meest recente kennis en inzichten kunnen behandelen volgen we regelmatig na- en bijscholingscursussen. Ook aan deze nascholing hangt een prijskaartje.

Tariefopbouw

Bij iedere vaccinatie kijken wij het dier helemaal na. Soms wordt hierbij iets gevonden waardoor het beter is om op dat moment niet in te enten, mogelijk wordt iets gevonden wat hierdoor in een vroeg stadium behandeld kan worden en anders pas veel later door de eigenaar wordt ontdekt. Gelukkig kunnen we meestal, als er geen klachten zijn, de eigenaar geruststellen en worden op dat moment geen afwijkingen gevonden.
Uiteraard heeft u bij deze controle ook de gelegenheid alles te vragen wat u wilt.

In principe betaalt u altijd een consult als u met uw dier komt. Dat consulttarief staat voor onze aanwezigheid en voor het in stand houden van de kliniek en alle faciliteiten en met als uitgangspunt maximaal 10 minuten tijd van de dierenarts.

Bij een vaccinatie betaalt u het consulttarief vermeerderd met de kosten van de vaccinatie zelf. Voor dieren die op deze wijze jaarlijks bij Dierenkliniek Duurstede worden gecontroleerd en gevaccineerd geldt een zogenaamde “goede zorgkorting”. Hierop hebt u recht bij consultatie i.v.m. een spoedgeval buiten de normale openingstijden van de dierenkliniek.
In geval van ziekte komen bij het consult de kosten van injecties en medicijnen en zonodig de kosten van nader onderzoek.

Voor de standaardoperaties hebben we een vast tarief, maar de prijs van andere ingrepen wordt bepaald door de optelsom van de kosten van de verschillende onderdelen.
En die kosten verschillen per ingreep maar kunnen de volgende onderdelen omvatten: de voorbereidende injectie om een dier rustig te maken, de injectie om het dier echt te laten slapen, het inbrengen van een tube (buis in de luchtpijp) en de gasnarcose, een basisbedrag voor elke operatie (gebruik van steriele handschoenen en doeken, schoonmaken en steriliseren van instrumenten, het reinigen en desinfecteren van de operatiekamer), de tijd die de chirurg aan het werk is, de bewakingsapparatuur, kosten van opname van het dier (de hokken en het schoonhouden daarvan, onderleggers en schone handdoeken of dekentjes, de controle tijdens en na het ontwaken), de prik om weer wakker te worden, de benodigde medicijnen (pijnstillers, antibiotica). Van te voren kunnen wij u over de te verwachten kosten informeren (desgewenst gedetailleerd) en achteraf vindt u op de kassabon of op de factuur alle componenten gespecificeerd weergegeven.

01-06-2016

Teken

Teken

Een teek is een spinachtig diertje dat zich vastbijt in de huid van een zoogdier om daar bloed op te zuigen. Dan zwelt het millimetergrote diertje op tot een grijzig bolletje van meer dan 1/2 cm.
Na enkele dagen laat de teek vanzelf los en kan zich na die bloedmaaltijd ontwikkelen tot een volgende levensfase. Een teek begint z’n leven als een larve en ontwikkelt zich via een aantal tussenstadia, in twee tot drie jaar tot een volwassen teek.
Teken leven vooral in bossen en struiken. Ze zijn het meest actief bij vochtige en warme omstandigheden.
Het risico om een teek op te lopen is er vooral bij boswandelingen, maar ook in duingebieden, parken en tuinen komen ze voor. Vanuit het struikgewas laten ze zich vallen op een passerend warmbloedig dier; mens, hond of kat bijvoorbeeld.
Voor de mens is het risico groter naarmate er meer onbedekte huiddelen zijn, want de teek heeft alleen belangstelling voor een blote mensenhuid.
Uiteraard is het al niet een plezierig idee dat er een beestje in je eigen lijf of dat van je huisdier zit.
Maar de bestrijding is vooral belangrijk omdat teken ziekten op mens of dier kunnen overbrengen.

Overdraagbare ziekten

Ziekte van Lyme

De van oudsher in Nederland voorkomende teek Ixodes ricinus is overbrenger van de bacterie die deze ziekte veroorzaakt. Naast de mens is de hond mogelijk ook gevoelig voor de ziekte van Lyme.
Bij de mens kan enkele weken na een infectie een rode ring ontstaan om de plek van de tekenbeet. Later kunnen een griepachtig gevoel en vermoeidheid, gewrichtsklachten en soms aandoeningen van het zenuwstelsel ontstaan.
Bij twijfel kan bloedonderzoek helpen bij de diagnose.
Bij honden is het moeilijk de diagnose ziekte van Lyme met zekerheid te stellen, ook niet met een bloedtest. Veel gezonde honden hebben antistoffen en zijn dus ooit met de bacterie in aanraking geweest zonder er ziek van te worden.
Een rode ring om de plek van de tekenbeet wordt vrijwel nooit gezien.
Het verdere ziekteverloop zou vergelijkbaar zijn aan dat bij de mens; kreupelheid door gewrichtsklachten en algemeen ziek zijn met koorts en sloomheid.

De ziekte is goed te behandelen als in een vroeg stadium een behandeling met antibiotica wordt ingesteld. Als niet tijdig wordt behandeld dan kunnen er chronische klachten ontstaan, die blijvend zijn.
Op deze website staat uitgebreide informatie over de ziekte van Lyme bij de mens.
Niet alle teken zijn besmet met de bacterie en de infectie vindt pas plaats nadat de teek meer dan 24 uur aan de huid gehecht zit. Dat betekent dat het oplopen van de ziekte minimaal is als teken binnen 24 uur verwijderd worden.

Babesiosis

Sinds vorig jaar worden in Nederland ook hier en daar Dermacentor teken gevonden.
Deze teken brengen de ziekte Babesiosis over en kwamen voorheen alleen in warmere gebieden voor.
Tegenwoordig moeten we er dus rekening mee houden dat ook honden die niet in het buitenland geweest zijn Babesiosis kunnen hebben.
Verschijnselen zijn koorts, bloedplassen en soms geelzucht. Ook deze ziekte is goed te behandelen als tijdig de juiste medicijnen worden toegediend.
En net als bij de ziekte van Lyme is het risico klein als de teek meteen de eerste dag wordt verwijderd

Tekenbestrijding

Het is dus van belang om teken snel te verwijderen of liever nog te voorkomen.
Om een teek te verwijderen moet deze zo dicht mogelijk bij de huid worden vastgepakt en daarna met een draaiende beweging en een geleidelijke kracht uit de huid getrokken worden.
Gebruik van een tekenpincet geeft goed houvast en voorkomt dat er in het lijf van de teek wordt geknepen. Als gevolg van knijpen in het lijf (en ook bij het verdoven met alcohol) kan de teek vlak voor het verwijderen nog even de inhoud uit z´n lijfje in de gastheer persen.
Na het verwijderen kunt u het plekje ontsmetten met alcohol of betadine.
Als er een klein stukje van de monddelen van de teek in de huid blijft zitten is dat niet erg. Een teek kan niet meer aangroeien en een achtergebleven stukje wordt, net als een splinter door een lichte ontstekingsreactie uit het lichaam verwijderd.

De preventie van teken kan op verschillende manieren.
Voor katten en honden zijn er pipetjes voor op de huid beschikbaar en er bestaan ook tekenbanden.
Deze middelen zorgen dat de teek zich niet meer vasthecht of anders heel snel weer afvalt. Voor honden bestaat er ook een tablet die gedurende 3 maanden werkzaam is tegen vlooien en teken.
Vraag in de kliniek naar de mogelijkheden. Onze assistentes kunnen u goed adviseren!

Utrecht 18 juli 2007
Uit het “Tick Busters” onderzoek van het Utrecht Centrum voor Teken-gebonden Ziekten van de Faculteit Diergeneeskunde blijkt dat er naast de bekende Nederlandse teken nu steeds meer buitenlandse teken worden gevonden in Nederland. Vooral honden zijn daar de dupe van.
De periodes waarin ‘buitenlandse’ teken actief zijn, wijken bovendien af van de periodes die tot nu toe in Nederland gebruikelijk waren. Tegenwoordig vormen teken het hele jaar door een bedreiging voor honden. Hierdoor kunnen zij ernstige en soms zelfs fatale ziekten krijgen.
Het onderzoek werd uitgevoerd door de inzameling van teken via dierenartsen uit heel Nederland gedurende de periode juli 2005 tot en met oktober 2006. Er werden 4.298 teken ingezonden naar het UCTD, afkomstig van 1761 honden en 695 katten uit 249 dierenartsenpraktijken.

Uit dit persbericht blijkt dat preventie en bestrijding van teken van veel belang is, niet alleen in de zomer maar het hele jaar door.

01-07-2016

Testikel niet ingedaald

Testikel niet ingedaald

In aanleg liggen testikels (teelballen) in de buikholte. Voor of kort na de geboorte dalen ze af en komen als het goed is in het scrotum (de balzak) terecht. Soms verloopt dit proces niet helemaal zoals het bedoeld is. In het uiterste geval blijven beide ballen in de buikholte zitten. We spreken dan van beiderzijdse cryptorchidie. Vaker daalt één bal normaal af en is de tweede niet te vinden. We spreken dan van eenzijdige cryptorchidie.

Bij honden en katten horen op een leeftijd van zes weken beide balletjes in het zakje te zitten. Soms dalen ze iets later in, maar boven een leeftijd van vijf tot zes maanden is geen verandering meer te verwachten. Een niet goed ingedaalde bal kan zich overal op de af te leggen route bevinden, binnen de buikholte, bij de liesopening of naast de penis tussen liesopening en scrotum.

De testikels vormen het mannelijk geslachtshormoon testosteron. Verborgen ballen doen dat op dezelfde manier als een bal die keurig op z’n plek zit.  Met de vorming van zaadcellen is dat anders. Een testikel die zich niet in de balzak bevindt kan geen zaadcellen vormen. Dit hangt samen met de temperatuur van de bal. In de balzak is die iets lager en dat is een voorwaarde voor de zaadcelproductie. Als castratie vanwege gedrag van de reu gewenst is, dan is het ook altijd noodzakelijk om beide testikels te verwijderen, alleen het verwijderen van de buitenbal zal het gedrag niet beïnvloeden omdat de hormoonproductie door de achtergebleven bal gewoon doorgaat.

Als een teelbal die zich onderhuids tussen liesopening en scrotum bevindt, dan is een castratie bijna vergelijkbaar met een “gewone” castratie. Als een bal uit de buikholte verwijderd moet worden, wordt de castratie een ingrijpender operatie. Net als bij een sterilisatie van de teef is er dan een buikoperatie nodig, met o.a. een diepere narcose.

Het is gebleken dat niet ingedaalde testikels bij reuen een hoger risico hebben zich tot een tumor te ontwikkelen. Dit kan een goede reden zijn om te besluiten een niet-ingedaalde bal te verwijderen.  De wetenschap twijfelt aan de noodzaak om preventief te opereren, omdat het de vraag is of het voordeel van de operatie opweegt tegen de risico’s. Wij hebben echter de indruk dat de incidentie van het onststaan van teelbalkanker bij cryptorchide reuen dermate hoog is, dat het waarschijnlijk toch wel verstandig is om de in de buikholte achtergebleven testikel te laten verwijderen. Dat kan tegenwoordig ook met een kijkoperatie!

Het al of niet indalen van testikels is erfelijk beïnvloed.  Een beiderzijds cryptorchide dier is onvruchtbaar. Een eenzijdig cryptorchide dier is wel vruchtbaar, maar het is beter om er niet mee te fokken om te voorkomen dat de aandoening wordt doorgegeven aan nakomelingen.

Niet alle diersoorten zijn gelijk. Het bovenstaande verhaal gaat voor konijnen bijvoorbeeld niet op.  Die hebben hun leven lang de mogelijkheid om de ballen tijdelijk weer in de buikholte te laten verdwijnen.  Bij een op het oog cryptorchide konijn kunnen de testikels door wat druk op de buikholte zo tevoorschijn getoverd worden.

01-05-2016

Toxoplasmose

Toxoplasmose

Toxoplasmose is de meest schadelijke zoönose. Een zoönose is een ziekte die van dier op mens overdraagbaar is. Volgens deskundigen is Toxoplasmose in de westerse wereld de meest schadelijke zoönose. Zij baseren hun mening op het feit dat het aantal mensjaren waardoor patiënten getroffen worden door deze zoönose het grootst is van alle zoönosen die hier voorkomen. Toxoplasma is een eencellige parasiet die als eindgastheer de kat heeft. Katten scheiden de eitjes van deze parasiet slechts gedurende een korte periode in hun leven (ongeveer twee weken) uit met de ontlasting. Na een rijpingsperiode van enkele dagen worden de eitjes besmettelijk voor dieren maar ook voor mensen. Ze kunnen wel tot een jaar infectieus blijven.

Als een dier (of mens) de besmettelijke eitjes via de mond binnenkrijgt, dringt die het lichaam binnen en kan zich ergens in een lichaamscel nestelen. Daar maakt de parasiet weer een vermeerderingsfase door en er ontstaat een weefselcyste; een kleine holte met daarin een grote hoeveelheid Toxoplasma-tussenstadia. De parasieten kunnen daar soms problemen geven, vooral als ze in de hersenen, in het ruggenmerg of in de ogen zitten. Bij zwangere vrouwen die voor het eerst besmet worden met Toxoplasma en dus geen afweerstoffen tegen deze parasiet hebben, kan de nog ongeboren baby geïnfecteerd worden en er kan abortus optreden. Maar ook is het mogelijk dat er een levenslang gehandicapt mensje geboren gaat worden. En dat is nu juist de reden dat Toxoplasmose als belangrijkste zoönose gezien wordt. Mensen (en dieren) kunnen geïnfecteerd worden door het eten van onvoldoende verhit vlees (waarin de genoemde weefselcysten zitten) of door het eten van onvoldoende gewassen groenten waarop resten van (besmette) kattenontlasting zijn achtergebleven. Ook wordt zwangere vrouwen afgeraden om de kattenbak te verschonen, maar dat risico is nihil als dat dagelijks gebeurt of als ze handschoenen dragen tijdens de reiniging.  Een zwangerschap is nooit een argument om een kat uit huis te plaatsen. Een kat scheidt immers slechts een korte periode in zijn leven Toxoplasma-eitjes uit en bovendien is het heel gemakkelijk om eventuele infectie van deze kant te voorkomen door de regel toe te passen dat de zwangere vrouw de kattenbak niet verschoont, of anders dagelijks met gebruik van handschoenen.

05-07-2011

Tuchtcollege

Tuchtcollege

Het veterinair tuchtrecht is geregeld in de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD). Deze wet heeft betrekking op dierenartsen en op de zogenaamde paraveterinaire beroepsgroepen (o.a. dierenartsassistenten) en omschrijft onder andere de zorgplicht die de dierenartsen en paraveterinairen hebben. Het Veterinair Tuchtcollege (VTC) behandelt de klachten van diereigenaren over de diergeneeskundige zorg. Het kan gaan om klachten over een onjuiste behandeling waardoor het dier is benadeeld, zoals bijvoorbeeld fouten bij onderzoek, toediening van medicijnen of bij operaties. Ook als een dierenarts ten onrechte weigert om hulp te verlenen, kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend. Het tuchtcollege bestaat uit een jurist die de voorzitter is en vier in de praktijk actieve dierenartsen. Bij een gegronde klacht geeft het college de dierenarts een waarschuwing, berisping of geldboete. Het college kan besluiten de dierenarts te schorsen of hem zijn bevoegdheid als dierenarts afnemen, maar dat gebeurt slechts bij hoge uitzondering.

Dierenkliniek Duurstede heeft nog nooit met het tuchtcollege te maken gehad en wij willen dat graag zo houden. Bij veel tuchtzaken blijkt een slechte communicatie tussen diereigenaar en dierenarts een belangrijke rol te spelen. Wij proberen naast het leveren van een goede diergeneeskundige zorg, ook de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Als een cliënt klachten mocht hebben, hopen wij dat wij de eersten zijn die het te horen krijgen. Op deze website vindt u meer informatie over het veterinair tuchtrecht.

01-05-2008

Terug naar Diereninformatie