Bloeddruk

Hoge bloeddruk bij katten

Evenals bij mensen komt bij katten, vooral op een leeftijd vanaf 10 jaar, vaak een verhoogde bloeddruk voor. Ook bij katten is dit zeer schadelijk voor de gezondheid. Daarom is een tijdige opsporing van verhoogde bloeddruk belangrijk om schade te voorkomen. In eerste instantie wordt dit niet opgemerkt: de kat gedraagt zich volkomen normaal en heeft een normale eetlust. Pas als de schade op gaat treden kunnen er ziekteverschijnselen zichtbaar worden, zoals neusbloedingen, bloedingen in de ogen resulterend in blindheid, bloedingen in hersenen en ruggemerg met als gevolg zeer uiteenlopende verschijnselen als verlammingen, dementie-achtig gedrag, epilepsie-aanvallen en dergelijke. Ook de hartspier zelf verandert als gevolg van hoge bloeddruk: de spierwand wordt dikker en de hartkleppen gaan lekken met als gevolg verminderd uithoudingsvermogen, kortademigheid resulterend in ernstige benauwdheid en sterfte. Soms ontstaan er bloedproppen die vast kunnen lopen, bijvoorbeeld achter in de aorta (de grote lichaamsslagader), in de longen of in een bloedvat naar een voorpoot.  De nieren zijn er het meest gevoelig voor. Geleidelijk zal het nierweefsel afsterven en vervangen worden door bindweefsel.  In eerste instantie verloopt dit onopgemerkt, omdat de nieren een grote reservecapaciteit hebben, maar als 85% van het nierweefsel is verdwenen, begint de kat ziek te worden: sloomheid, slechte eetlust, braakklachten en vermagering treden op en uiteindelijk zal de kat aan zelfvergiftiging overlijden.

Als er ziekteverschijnselen ten gevolge van verhoogde bloeddruk manifest worden, is de prognose in het algemeen gereserveerd tot slecht.  Het is dus belangrijk om verhoogde bloeddruk al in een vroegtijdig stadium te signaleren. Daarom is het verstandig om bij katten vanaf de leeftijd van 8 a 10 jaar jaarlijks de bloeddruk te laten controleren. Dat kan bijvoorbeeld gelijktijdig met de jaarlijkse vaccinatie, maar dat dient wel op afspraak te gebeuren (dus niet tijdens het inloopspreekuur).

Een alternatief voor de bloeddrukmeting is een jaarlijks urine-onderzoek. Immers zodra er verhoogde bloeddruk optreedt, zullen er al beschadigingen aan de nieren op gaan treden die door middel van urine-onderzoek al vroegtijdig kunnen worden opgespoord. Omdat gezonde nieren een overcapaciteit hebben van ongeveer 85 % zal de kat, mits tijdig gesignaleerd, geen merkbare last ondervinden van de iets verminderde niercapaciteit. Op het moment dat wij een verhoogde bloeddruk vaststellen, zullen we in eerste instantie de oorzaak proberen op te sporen. Tegelijkertijd zullen we medicatie gaan geven om de bloeddruk weer te normaliseren. Soms is het niet mogelijk om de oorzaak vast te stellen. Bovendien is het vaak lastig om oorzaak en gevolg van elkaar te onderscheiden. Maar bij tijdige behandeling kan uw kat een langere levensduur met een sterk verbeterde levenskwaliteit tegemoet zien dan zonder behandeling. Ons advies luidt dus: laat jaarlijks bij uw kat vanaf de leeftijd van 8 a 10 jaar de bloeddruk controleren en/of een urinemonster checken!

De meting van de bloeddruk is bij de kat in feite eenvoudig en niet belastend voor het dier. Om het voorpootje wordt een opblaasbaar bandje (cuff) gelegd en bij het voetje een sensor die de “pols” waarneemt. Door de cuff op te blazen en tijdens het langzaam leeglopen ervan de druk te bepalen waarbij de hartslag weer waarneembaar wordt, kan de bloeddruk worden gemeten. Het belangrijkste probleem hierbij is dat angst en spanning de bloeddruk snel omhoog doen gaan. Voor de meting bij de kat is het dan ook nodig een afspraak te maken voor een tijdstip, waarop we even de tijd kunnen nemen een kat gerust te stellen. Meestal zal daarbij de aanwezigheid van de eigenaar gewenst zijn.

Net als bij mensen zijn er verschillende medicijnen waarmee de bloeddruk kan worden beïnvloed. Mede afhankelijk van de oorzaak zal dan ook een behandeling worden ingesteld.

01-05-2016